Skolēnu uzņemšana 10. klasē

VANGAŽU VIDUSSKOLA
AICINA PIETEIKTIES 10. KLASĒ APGŪT 
vispārējās vidējās izglītības programmu – 31016011

Ir iespēja izvēlēties vienu no piedāvātajiem virzieniem:
A virziena plāns (uzņēmēji un finansisti – soc. zinību  komplekts ar padziļinātu matemātikas un angļu valodas kursu apguvi). Pēc šīs programmas apguves var  studēt  ekonomiku, jurisprudenci, uzņēmējdarbību. Padziļināta angļu valodas apguve dod iespēju mācīties arī  ārzemju augstskolās.
B virziena plāns (mediķi – dabaszinātņu komplekts ar padziļinātu angļu valodas kursa apguvi). Pēc šīs programmas apguves var studēt medicīnu, veterinārmedicīnu, farmāciju, uzturzinātni, sabiedrības veselību, vides zinātni. Padziļināta angļu valodas apguve dod iespēju mācīties arī  ārzemju augstskolās.
Pēc izvēles abu virzienu izglītojamie var apgūt programmēšanas pamatus vai dizaina pamatus. Izglītojamais var pretendēt uzņemšanai 10. klasē, ja mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, atbilst šādiem kritērijiem:
1. gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm;
2.  centralizēto eksāmenu (latviešu, angļu valoda, matemātika, kā arī vēsture, ķīmija, bioloģija)  mācību priekšmetos vērtējums gadā nav zemāks par 5;
3.  vērtējums katrā mācību priekšmetā pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 25  procentiem.

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Vangažu vidusskolas 10. klasē šeit
A virziena plāns šeit
B virziena plāns šeit

Papildu informācija pa tālr. 67995629 – direktores vietniece mācību darbā

                                          67995428 – direktore,  skolas  mob. tālr. 27872388


Skolēnu uzņemšana 1. klasē

Ar š.g. 1.martu Ropažu novada vispārizglītojošajās skolās tiek uzsākta pieteikšanās uzņemšanai 1.klasē 2024./2025.m.g. un turpinās līdz maija pēdējai darba dienai. Gadījumā, ja klašu komplekti nav pilnībā piepildīti, uzņemšana turpinās līdz brīdim, kad klase ir nokomplektēta.
Vairāk informācijas šeit

Iesnieguma veidlapa šeit


Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Veselības ministrija rekomendē kavējumus līdz 5 darba dienām var attaisnot ar vecāku sniegtu informāciju. Ārsta izziņu (veidlapa Nr. 027/u) izraksta, ja ir nepieciešamas sniegt rekomendācijas (piem., neapmeklēt sporta nodarbības).
Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes šeit


Meklējam kolēģus!

2023./2024. mācību gadā Vangažu vidusskola aicina darbā:

  • speciālo pedagogu

Papildus informācija šeit #teirdarbs

Skip to content