eTwinning

Kultūras mantojums mūsdienu pasaulē

eTwinning projekta “Kultūras mantojums mūsdienu pasaulē” ietvaros, ko īsteno Vangažu vidusskolas skolotāja Inese Reisa 2022. / 2023.m.g. kopā ar 4.a klasi, 2022. gada 18. decembrī notika tiešsaistes tikšanās, kurā piedalījās partnerskolu skolotāji un skolēni no 8 valstīm.(Turcija, Latvija, Lietuva, Spānija, Albānija, Portugāle, Grieķija, Rumānija)  Tikšanās reizē mūsu skolēni iepazīstināja ar sevi, mūsu valsti, pilsētu un skolu. Pirms tikšanās bērniem bija iespēja iepazīt jaunu platformu padlet.com, kura ir kopīgota visām valstīm un kurā bērni varēja rakstīt par sevi angļu valodā. Tāpat skolēni varēja redzēt, dzirdēt, iepazīt citu valstu, tautību bērnus, pārliecināties par to spējām runāt angliski.
Pojekta ietvaros paredzēts, ka skolēniem ir iespēja mācību gada ietvaros integrēti ar mācību priekšmetiem piedalīties starptautiskā eTwinning projektā Cultural Heritage in the Modern World” jebKultūras mantojums mūsdienu pasaulē, kurā piedalās dažādu Eiropas skolu skolēni no 4.-6.klasei. Projekta laikā skolēni pētīs  kultūras mantojumu dzimtenē,  Anglijā un partnervalstīs. Bērni veiks pētījumus un piedalīsies radošās darbnīcās par vietējo vai tradicionālo ēdienu, pilīm, tautasdziesmām katrā valstī. Mūsu skolēni labāk iepazīs viens otru, uzlabos svešvalodas prasmes un uzzinās  starpkultūru atšķirības. Papildinās vārdu krājumu, veiks daudzveidīgus radošus darbus, piedāvās tos veikt sadarbības skolām, salīdzinās novērojumus ar citām skolām, izmantos  IKT digitālos rīkus, būs  tikšanās e-vidē  ar projekta partneriem.

Nacionālais eTwinning projekts “Ielu detektīvi” (2021./2022.)

Vangažu vidusskolas 3.a klase kopā ar klases audzinātāju Inesi Reisu no 2021.gada septembra līdz 2022.gada maijam piedalās nacionālajā eTwinning projektā “Ielu detektīvi”.
Projekta dibinātājas: Inese Reisa (Vangažu vidusskola) un Dace Brūna (Mālpils vidusskola).
Projektā piedalās 2 Latvijas skolas: Vangažu vidusskola un Mālpils vidusskola.
Projekta dalībnieki ir 8 – 11 gadus veci skolēni.
Darba valoda ir latviešu valoda.
Starppriekšmetu saikne: klases stunda, dabaszinības, matemātika, mājturība un tehnoloģija, sociālās zinības, valoda un literatūra, vizuālā māksla, datorika.
Projekta laikā pētīsim, kā laika gaitā ir mainījušās ielas un mājas tuvākajā apkārtnē, vai ir mainījušies to nosaukumi,kā veidojušies ielu nosaukumi, salīdzināt ielu nosaukumus ar citām projekta skolām, vai ir dzīvojusi kāda dotajai kopienai nozīmīga persona kādā ielā, izpētīt dīvainus, interesantus, nozīmīgus objektus ielās, cik ielas ir draudzīgas bērniem un vecāka gada gājuma cilvēkiem, cik drošs ir ceļš no mājām uz skolu, ko mēs varētu ieteikt pašvaldībai ielu uzlabošanai. Iemācīties orientēties kartē, zīmēt to pašiem, izveidot interesantu ekskursijas maršrutu par manu pilsētu draugam, Noskaidrosim, vai iela mainās, ja mainās gadalaiks.
Projekta vadītāja: Inese Reisa (sākumskolas skolotāja).

1.semestra darba apkopojums šeit
Reģistrācijas apliecinājums šeit

Nacionālais eTwinning projekts “Izrauties no 4 sienām”

Vangažu vidusskolas 5.a klase no 2021.gada septembra līdz novembrim piedalās nacionālajā eTwinning projektā “Izrauties no 4 sienām”.
Projekta dibinātājas: Inese Reniņa, Solvita Vencjuna (Vangažu vidusskola) un Dina Tiltiņa, Edīte Zaube (Gulbenes novada vidusskola).
Projektā piedalās 10 Latvijas skolas: Pāles pamatskola, Kusas pamatskola, Liepupes pamatskola, Kandavas reģionālā pamatskola, Trikātas pamatskola, Vangažu vidusskola, Gulbenes novada vidusskola, Talsu 2.vidusskola, A.Eglīša Ļaudonas vidusskola, Brocēnu vidusskola.
Projekta dalībnieki ir 11-15 gadus veci skolēni.
Darba valoda ir latviešu valoda.
Starppriekšmetu saikne: klases stunda, sports, datorika, sociālās zinības, dabaszinības, datorika, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas. 
Pamatojoties uz skolu sniegtajām aptaujām par attālināto mācību laiku 2020./2021.mācību gadā, kad skolēniem bija ierobežotas iespējas komunicēt un sadarboties klātienē, projekts piedāvās kopīgas piedzīvojumu aktivitātes partneru skolām. Aktivitātes balstītas uz iepriekš iegūto pieredzi un zināšanām mācību stundās (sports – fiziskās aktivitātes, datorika – IKT prasmes, dabaszinības – orientēšanās brīvā dabā, svešvalodas – komunikācija, karjera, pašvadība).
Atslēgas vārdi – fiziskās aktivitātes dabā, pozitīvas emocijas (emocionālā inteliģence).
Projekta mērķis: īstenot skolēnu organizētas piedzīvojumu aktivitātes vienaudžiem projekta partnera pilsētā.
Projekta vadītājas: Inese Reniņa (sporta skolotāja), Solvita Vencjuna (latviešu valodas skolotāja).
Sadarbības skolotājas skolā: Inese Grinberga (sociālās zinības), Inga Lījvaka (vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas).

Projekta darba rezultātā ir izveidota partneru e-grāmata 

Vairāk informācijas šeit
Reģistrācijas apliecinājums šeit

eTwinning starptautiskais projekts “Welcome autumn”

Vangažu vidusskolas 5.a klase kopā ar klases audzinātāju Solvitu Vencjunu no 4.septembra līdz novembrim piedalās starptautiskā projektā “Welcome autumn”.
Projekta dibinātājiMałgorzata Wrzosek-Niedziółka (Polija) un Virginija Tunikaitytė (Lietuva).
Projekta starptautiskie partneri: Itālija, Rumānija, Turcija, Armēnija, Lietuva, Gruzija, Grieķija, Portugāle, Spānija, Francija, Horvātija, Dānija, Jordānija, Bosnija un Hercogovina, Bulgārija, Čehija, Slovākija.
Projekta darba valoda – angļu valoda.
Projekta dalībnieki 7 – 12 gadi.
Starppriekšmetu saikne: klases stunda, angļu valoda, vizuālā māksla, dabaszinības, ētika.
Projekts ietver dažādu Eiropas skolu pieredzes apmaiņu. Prezentēs rudens aktivitātes: dziesmu dziedāšana, spēles, mākslas darbi, izstāde u.c. Bērni saskatīs kopīgās un atšķirīgās iezīmes savu vienaudžu vidū, dažādās skolās un valstīs, kā arī pilnveidos svešvalodas prasmes, veicot radošus uzdevumus. 
Projekta vadītāja: eTwinning vēstniece, latviešu valodas skolotāja Solvita Vencjuna

Darba process:
September:
Create a project calendar,
Inform the project partners about the activities
Introduce themselves,
Make logo of project by partners
Make rules of project,
make security rules of the proejct
Collect parental consents for their children to take part in project

October:
Make weather autumn calendar (2 weeks)
Learn English autumn words
Create autumn dictionary in native languages and English Celebrate Pumpkin Day ( exchange results)
Make European Autumn Book
Make autumn crafts/projects using leaves, nuts, acorns, chestnuts, vegetables etc

November:
Make Autumn Leaf Book ( collect leaves and learn about trees)
Sing autumn songs or tell autumn rhymes – make video clip and share
Read autumn books in English
Meet with partners online

Reģistrācijas apliecinājums šeit

Pateicība par piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 2021 norisēs šeit

Etwinning starptautiskais projekts “I Want to Grow Healthy and Strong”

Vangažu vidusskolas 4.a klases skolnieki no 2020.gada septembra piedalās starptautiskā projektā “I Want to Grow Healthy and Strong”. Projekta mērķis ir papildināt skolēnu zināšanas par veselīga dzīves veida dažādām jomām. Tiks veiktas dažādas fiziskās aktivitātes, kā arī īpaša uzmanība pievērsta veselīgam uzturam. Kā projekta galaprodukts tiek plānota veselīgo ēdienu recepšu un dažādu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu  e-grāmata.
Starptautiskie projekta partneri:
Inese Reniņa, Latvija
Gita Kolosoviene, Lietuva
Gulhaan Ozaslan, Turcija
Ina Bieliūniene, Lietuva
Milda Ščerbickiene, Lietuva
Mārīte Balode, Latvija
Colban Dayioglu, Turcija
Ozlem Gunes, Turcija
Projekta dalībnieki: 4. klases skolnieki
Starppriekšmetu saikne: sports un veselība, dabaszinības, vizuālā māksla, mājturība, angļu valoda, sociālās zinības un vēsture
Projekta darbība: no 2020.gada septembra līdz decembrim
Darba valoda: angļu, krievu, lietuviešu, turku
Projekta vadītāja: sporta skolotāja Inese Reniņa
Reģistrācijas apliecinājums šeit

Etwinning starptautiskais projekts “An eTwinning Tale… Once Upon a Time”

Vangažu vidusskolas 5.a klases skolēni no 2020.gada septembra piedalās starptautiskā eTwinning projektā “An eTwinning tale …. Once upon a time”.
Mūsu projekta mērķis ir, lai mūsu skolēni iepazīst dažādu pasaku varoņus. Skolēni darba procesā pilnveidos savas angļu valodas un IKT prasmes, un paplašinās zināšanas par stāstu uzbūvi un rakstīšanas tehnikām. Tādā veidā iemācīsies un uzzinās arī par citu valstu burvju pasakas varoņiem.
Projekta dibinātāji: Sebnem Kosemen un Mahire Demirsoy (Turcija)
Projekta starptautiskie partneri: Turcija, Bulgārija, Grieķija, Horvātija, Azerbaidžāna, Jordānija, Lietuva, Latvija.
Projekta dalībnieki: 5-12 gadus veci skolnieki
Starppriekšmetu saikne: Drāma, Mājturība un tehnoloģijas, Svešvalodas, Valodas un literatūra, Vizuālā māksla.
Projekta darbība no 2020.gada septembra – 2021.gada martam.
Mūsu projekta mērķis ir, lai mūsu skolēni iepazīst dažādu pasaku varoņus. Skolēni darba procesā pilnveidos savas angļu valodas un IKT prasmes, un paplašinās zināšanas par stāstu uzbūvi un rakstīšanas tehnikām. Tādā veidā iemācīsies un uzzinās arī par citu valstu burvju pasakas varoņiem.
Darba valoda: angļu valoda.
Projekta vadītāja: angļu valodas skolotāja Iveta Kauliņa
Reģistrācijas apliecinājums šeit

Etwinning nacionālais projekts “Mani pirmie zābaciņi”

Projekts „Mani pirmie zābaciņi” Vangažu vidusskolā tiek organizēts atkārtoti, jo cēlo un sirsnīgo mērķu dēļ ir iecienīts nacionālo sadarbības partneru vidū. Tā galvenais mērķis ir palīdzēt zīdaiņiem un atbalstīt jaunās māmiņas ar adītiem zābaciņiem un zeķītēm, lai jaundzimušo bērniņu kājiņas vienmēr būtu siltumā!
Projekta dibinātāji:Solvita Vencjuna (privātā vidusskola „Laisma”)un Ramona Liepiņa–Krauja (Jūrmalas valsts ģimnāzija).
Nacionālie partneri:Vangažu vidusskola,Jūrmalas valsts ģimnāzija, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola, Auces vidusskola, Balvu pamatskola, Stendes pamatskola, Jūrmalas pilsētas Mežmalas pamatskola, Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku.
Projekta dalībnieki: 9.a klase
Starppriekšmetu saikne:Mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, literatūra, mūzika, angļu valoda, krievu valoda, klases stunda.
Darba valoda:latviešu
Projekta vadītāja: Inga Lījvaka

Etwinning nacionālais projekts “Labizjūtas formula”

Projekta nosaukums ir veidojies apvienojot četras “labizjūtas” komponentes, kuras šajā projektā būs prieks, mīlestība, gandarījums un laime. Skolēni centīsies atrast, izdomāt, sarīkot dažādas aktivitātes, pasākumus un ikdienas paradumus, kuras tiks apkopotas un, sadarbojoties 4 skolām, tiks izveidota uz skolēnu radošajām idejām balstīta rokasgrāmata “Labizjūtas formula”.
Projekta dibinātāji: Inese Reniņa (Vangažu vidusskola), Rudīte Keņepāja (Pumpuru vidusskola)
Projekta dalībnieki5.-9.klases skolnieki
Nacionālie partneri:
Inese Reniņa – Vangažu vidusskola
Rudīte Kaņepāja- Pumpuru vidusskola
Marija Šteinberga- Ulbrokas vidusskola
Jūlija Pabērza- Rīgas 2.pamatskola
Starppriekšmetu saikne: dabas zinības, sports, sociālās zinības, angļu valoda, latviešu valoda, vizuālā māksla
Projekta darbības laiks: 2020.gada septembris- 2021.gada maijs
Darba valoda: latviešu
Projekta vadītājaInese Reniņa
Reģistrācijas apliecinājums šeit

Etwinning nacionālais projekts “Ciemos pie draugiem Vidzemē”

Projekta mērķis ir uzzināt, ko vēlētos bērni apskatīt svešā vietā un cik daudz viņi zina par savu pilsētu.  Bērni  kopā ar Ciemiņu izzinās un iepazīs trīs Vidzemes vietas – Jaunpiebalgu, Vangažus, Trikātu. Ciemiņš ir kā vēstnesis starp šīm trim vietām. Viņam bērni izdomāja vārdu – Vangažos Ciemiņu nosauca  par Džordžu.
Džordžam ir viena fotogrāfija, uz kuras redzams viens fragments no kopējā, tāpēc viņš lūdz bērnu palīdzību, lai atrastu objektu, kuru viņš ir nofotografējis un kur tas atrodas.
Un piedzīvojums var sākties! Džordžs atkal dodas uz šīm vietām, lai atrastu objektu un bērni, cits citam nosūta dažādus uzdevumus, ko viņi gribētu apskatīt Jaunpiebalgā, Trikātā, Vangažos. Rīkojam videokonferenci, lai bērni iepazītos, pārliecinātos, uzmundrinātu viens otru uzdevumu izpildē. Plānojam maršrutus pastaigām, kurās meklējam objektus, fotografējam, apkopojam rezultātus. Novembrī veidosim izstādi ,,Redzējums ar bērna acīm”.
Projekta dibinātāji: Līga Brizga,( Vangažu vidusskolas PII), Ilva Bobrova( Jaunpiebalgas vidusskolas PII)
Nacionālie partneri:
Līga Brizga- Vangažu vidusskolas PII
Ilva Bobrova- Jaunpiebalgas vidusskolas PII
Eva Melnbārde – Trikātas pamatskolas PII
Projekta dalībnieki: 4-7 gadi
Starppriekšmetu saikne: sociālās zinības, dabas zinības, valodas joma
Projekta darbības laiks: 14.septembris 2020.-20.novembris 2020.
Darba valoda:latviešu valoda
Projekta vadītāja:Līga Brizga
Vairāk informācijas šeit
Reģistrācijas apliecinājums šeit

Etwinning nacionālais projekts “Mākoņu raksti”

Projektā “Mākoņu raksti” piedalās sākumskolas skolēni no 1.-3.klasei. Projekta gaitā skolēni pētīs, novēros un apgūs mākoņu veidus, prognozēs laikapstākļus, papildinās vārdu krājumus, veiks radošus uzdevumus un piedāvās tos veikt sadarbības partneriem, salīdzinās datus Vidzemē.

Projekta dibinātājiInese Reisa (Vangažu vidusskola) un Dace Brūna (Mālpils novada vidusskola)
Projekta dalībnieki: 1.-3.klases skolnieki
Nacionālie partneri:
Inese Reisa – Vangažu vidusskola
Dace Brūna – Mālpils novada vidusskola
Sandra Rituma- Limbažu vidusskola
Mārīte Peipiņa – Augšlīgatnes Jaunā sākumskola

Starppriekšmetu saikne: dabas zinības, mājturība un tehnoloģijas, latviešu valoda un literatūra, vizuālā māksla, mūzika, sociālās zinības.
Projekta darbības laiks: 2020.gada septembris- 2021.gada maijs
Darba valoda: latviešu
Projekta vadītājaInese Reisa
Projekta mentors: Solvita Vencjuna
Veiktie uzdevumi šeit
Reģistrācijas apliecinājums šeit

eTwinning starptautiskais projekts “SCHOOME”

Vangažu vidusskolas 7a, 8a klases + sadarbība ar pirmsskolas vecuma bērniem (ģimenes sadarbība – lielo brāļu/māsu un mazo brāļu/māsu kopdarbs) piedalās starptautiskā eTwinning projektā “SCHOOME” no 2020.gada 5.maija. Projekta dibinātāji – Ali Binali Ali Kuşçu İlkokulu, Çekmeköy, Turcija un Pinar Binali Erol İnanç Türkeş Ortaokulu, Ümraniye, Turcija.
Projekta partneri ir 98 skolotāji no 28 valstīm – Albānija, Armēnija,Bulgārija,Bosnija un Hercogovina, Francija, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Itālija, Jordānija, Lietuva, Malta, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slokākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Tunisija, Turcija, Ukraina, Ungārija, Vācija, Ziemeļmaķedonija, Īrija.
Darba valoda – angļu valoda.
Starppriekšmetu saikne – dabaszinības, drāma, izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām, kultūras vēsture, mājturība un tehnoloģijas, mūzika, pirmsskolas priekšmeti, reliģiju vēsture, svešvalodas, valodas un literatūra, vizuālā māksla.
Dalībnieku vecums ir 4 – 14 gadi.
Projekta dalībnieki dalīsies pieredzē par to, kā veido mācību procesu Covid-19 laikā. Kā skolotājs mēs izvērtēsim šo procesu un dalīsimies savos viedokļos par to, ko iemācījāmies. Mēs dalīsimies rotaļās, zīmējumos, stāstu lasīšanā vai stāstīšanā, pasākumos iekļausim ģimenes locekļus, dziedāsim dziesmas, dejosim, iepazīstināsim ar mūsu kultūru un ikvienu radošo ideju vai notikumu. Šis projekts atbalstīs skolēnus karantīnas dienu laikā un arī atklās skolēnu radošumu, būs jauks tilts starp skolotāju un skolēniem.
Projekta vadītāja: eTwinning vēstniece, latviešu valodas skolotāja Solvita Vencjuna

Liels prieks un gandarījums saņemt Eiropas Kvalitātes sertifikātu par ieguldīto darbu starptautiskajā eTwinning projektā “SCHOOME”! Paldies mūsu komandai Vangažu vidusskolā (9.a klasei, skolas vadībai, kolēģiem – projekta vadītājai Solvitai Vencjunai, Ilona Ušakevičai, Inga Lījvakai, Ināra Bulai!
Projektā darbojās 98 skolotāji no 28 Eiropas valstīm. Projekta dalībnieki dalījās pieredzē, kā strādāja Covid-19 laikā. Šis projekts bija kā atbalsts skolēniem karantīnas laikā, jo skolēni pavasarī strādāja attālināti no mājām. Skolotāji dalījās pieredzē ar metodiku, strādāja radošus uzdevumus. Paldies šī projekta dibinātājām -Ali Binali Ali Kuşçu İlkokulu, Çekmeköy, Turkey un Pinar Binali Erol İnanç Türkeş Ortaokulu, Ümraniye, Turkey.

Vairāk informācijas šeit
Reģistrācijas apliecinājums šeit
eTwinning sertifikāts šeit

eTwinning starptautiskais projekts “THERE IS LOVE IN EVERYTHING-HERŞEYİN İÇİNDE SEVGİ VARDIR”

Vangažu vidusskolas 7.a, 8.a.klases komandas skolēni no 2020.gada 26.janvāra piedalās starptautiskā eTwinning projektā “THERE IS LOVE IN EVERYTHING-HERŞEYİN İÇİNDE SEVGİ VARDIR”.
Projekta dibinātāji: FUNDA AKTAŞ KOCAELİ SANAYİ ODASI DUMLUPINAR ORTAOKULU, Gölcük, Turcija, Gülsüm Çuhadar Divriği Hüsnü Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi, Divriği, Turcija.
Projekta starptautiskie partneri – Turcija, Serbija, Polija, Lietuva, Latvija.
Projekta darba valoda – English, Türkçe.
Projekta dalībnieki: 11-15 gadi. 
Starppriekšmetu saikne: valoda un literatūra, informātika, dabaszinības, drāma, pilsonības mācība, psiholoģija, vides mācība, svešvaloda, ētika.
Projekta mērķis – pilnveidot mīlestības sajūtu bērniem, ģimenes komunikācijas un mīlestības saiknes stiprināšana, kā arī aptvert dabas nozīmi mūsu dzīvē un apzināties vidi kā vērtību. Skolēni darba procesā pilnveidos savas angļu valodas un IKT prasmes, un apgūs pasaules pilsonības jēdzienu. Projekta dibinātājas vēlas teikt, ka pasaules miers sākas ar mīlestību. Daudzas raksturīgas īpašības sākas jau no bērnības. Mūsu projekts pievērsīs uzmanību mīlestībai dažādos veidos, uztverot mīlestības sajūtu kā pamatu. Tiks iekļauta tādu jēdzienu kā ģimenes, draugu, dzīvnieku, dabas un dzimtenes mīlestības nozīme mūsu dzīvē.
Projekta vadītāja: eTwinning vēstniece, latviešu valodas skolotāja Solvita Vencjuna
Vairāk informācijas šeit
Reģistrācijas apliecinājums šeit

eTwinning projekts “Kustīgs un vesels”

Vangažu vidusskolas 7.a klases skolēni no 2019.gada novembra piedalās nacionālā eTwinning projektā “Kustīgs un vesels” par veselīga dzīvesveida ieradumu veidošanu, ieviešanu un popularizēšanu.
Projekta dibinātāji: Inese Reniņa (Vangažu vidusskola) un Vineta Šmite (Valmieras Viestura vidusskola). Nacionālie partneri: Vangažu vidusskola, Daugavpils 13.vidusskola, Valmieras Viestura vidusskola. Projekta dalībnieki: 13-15 gadi. Starppriekšmetu saikne: sports, sociālās zinības, latviešu valoda, informātika, karjera un interešu izglītība. Projekta darbība no 2019.gada novembra – 2020.gada martam.
Darba valoda – latviešu valoda.
Projekta vadītāja: sporta skolotāja Inese Reniņa 
Projekta mentore: eTwinning vēstniece, latviešu valodas skolotāja Solvita Vencjuna
Vairāk informācijas šeit
eTwinning sertifikāts šeit

eTwinning projekts “My country… My city”

Vangažu vidusskolas 9.a, 10.klases komandas skolēni no 2019.gada oktobra piedalās starptautiskā eTwinning projektā “My country… My city”. Projekta dibinātāji: Anthoula Mitkoudi (Grieķija) un Susana Nunes (Portugāle). Projekta starptautiskie partneri-Portugāle, Itālija, Azerbaidžāna, Grieķija. Projekta darba valoda – angļu valoda. Projekta dalībnieki: 14-15 gadi, Starppriekšmetu saikne: valoda un literatūra, informātika, pilsonības mācība, svešvaloda, ģeogrāfija, vēsture. Projekta mērķis dalīties un iepazīt virtuāli citas Eiropas valstis, nozīmīgākās pilsētas katrā valstī un studentu dzimtās pilsētas. Partneri dalīsies savās zināšanās par pieminekļiem, slaveniem valsts iedzīvotājiem, mūziku, gastronomiskajām un kultūras tradīcijām ar vienaudžiem. Skolēni atlasīs fotoattēlus, video, leģendas, lai parādītu savu valstu kultūru un tradīcijas, un tad viņi apmainīsies savām zināšanām ar saviem partneriem. Studenti dibinās starpkultūru saites, paplašinās savas kultūras zināšanas par citiem, pilnveidos savas angļu valodas un IKT prasmes un apgūs pasaules pilsonības jēdzienu.

Projekta vadītāja: eTwinning vēstniece, latviešu valodas skolotāja Solvita Vencjuna
Vairāk informācijas šeit
eTwinning sertifikāts šeit

eTwinning projekts “Let’s interact by making maps!”

No 2019.gada oktobra Vangažu vidusskolas 8.b8.c klases skolēnu komanda uzsākusi darbību starptautiskā eTwinning projektā “Let’s interact by making maps!”. Projekta dibinātāji ir Daniel Dias (Portugāle) un Eleftherna Katerina Bassi (Grieķija). Starptautiskie partneri – Spānija, Serbija, Slovēnija, Polija, Portugāle, Grieķija, Itālija, Grieķija, Francija, Rumānija, Ukraina, Norvēģija, Apvienotā Karaliste, Turcija, Polija, Igaunija.
Darba valoda – angļu un franču valoda.
Projekta mērķis: ir apmainīties ar informāciju par mūsu dzimtajām pilsētām un valstīm,izmantojot vienkāršas kartes, kuras partneri kopīgi veidos interaktīvas Eiropas kartes ar informāciju par topogrāfiju, klimatu, ūdens resursiem, piesārņojumu, veģetāciju, kultūru, pieminekļiem, vēsturi. 
Projekta laikā integrēsies starppriekšmetu saikne: ģeogrāfija, vēsture, informātika, dabaszinības, vides mācība, angļu valoda.
Projekta vadītāja: eTwinning vēstniece, latviešu valodas skolotāja Solvita Vencjuna

Vairāk informācijas šeit
eTwinning sertifikāts šeit

eTwinning projekts “Pikniks Dzejas pasaulē”

No 2019.gada septembra līdz novembra mēnesim Vangažu vidusskolas 7.a un 8.a klases skolēni piedalīsies eTwinning nacionālajā projektā “Pikniks Dzejas pasaulē”. Projekta laikā sadarbosies 7 Latvijas skolas –  Vangažu vidusskola, Majoru vidusskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, Jēkabpils Mākslas skola, JAK Barkavas struktūrvienība, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums. Darba procesā ikviens varēs izbaudīt radošo dialogu ar dzeju, rakstnieka personību tikšanos klātienē, sacerēt savas dzejas vārsmas, paspilgtinot domas ar sajūtu gleznām, stila figūrām, izbaudot radošo darba procesu dabā ar piedzīvojumu dažādo eleganci dzejas pasaulē, izmantojot digitālos IKT rīkus darba vizualizēšanai, radīšanai, prezentēšanai.

Projekta vadītāja, vēstniece – Solvita Vencjuna

Vairāk informācijas šeit
Veiktie uzdevumi šeit
eTwinning sertifikāts šeit

eTwinning projekts “Famous women of the World”

No 2019.gada 1. februāra Vangažu vidusskolas 7.a, 8.a un 9.a klases skolēni piedalās starptautiskajā eTwinning projektā “Famous women of the World”. Vangažu vidusskola projekta laikā sadarbosies ar 3 dažādiem partneriem – Maria Regina College Boys’ Secondary Mosta, Malta (teacher Michelle Borg); Tefekkur lisei, Azerbeidžāna (teacher Yegana Azizova), Tefekkur lisei, Azerbeidžāna (teacher Arzu Hasanova).
Projekta mērķis: pilnveidot informāciju par slavenām sievietēm pasaulē; pilnveidot svešvalodas prasmes; pilnveidot dažādas sadarbības prasmes (komandas darbs, grupu darbs, pāru darbs, individuālais darbs); lai apzinātu sieviešu lomu pasaulē.

Projekta vadītāja: latviešu valodas skolotāja Solvita Vencjuna
Vairāk informācijas šeit
Veiktie uzdevumi šeitšeitšeit un šeit
eTwinning sertifikāts šeit

eTwinning projekts „Valentine’s Cards Exchange”

No 2019.gada februāra Vangažu vidusskolas pirmsskolas skolēni uzsāka darbību eTwinning starptautiskā projektā „Valentine’s Cards Exchange”, kurā ir 9 dažādu valstu partnerattiecības – Rumānija, Turcija, Spānija, Ukraina, Polija, Horvātija, Latvija, Lietuva un Grieķija.
Projekta mērķis: mācīties caur mākslu – glezniecību, zīmēšanu u.c. sadraudzēties ar cilvēkiem no dažādām valstīm, nosūtot pašu izgatavotās Valentīndienas kartītes.

Projekta vadītāja: pirmsskolas skolotāja Līga Brizga
Projekta mentore: latviešu valodas skolotāja Solvita Vencjuna
Vairāk informācijas šeit
Veiktie uzdevumi šeit
eTwinning sertifikāts šeit

eTwinning projekts “Dabas draugi – putni”

No 2019.g. janvāra Vangažu vidusskolas 2.a klases skolēni piedalās eTwinning  projektā “Dabas draugi – putni”.

Vangažu vidusskola sadarbosies ar 4 partnerskolām: Aglonas vidusskola, Degumnieku pamatskola (Madonas novads), Annas Brigaderes pamatskola (Tērvetes novads), Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, Lietuva.
Projekta mērķis: pilnveidot skolēnu interesi par putnu pētīšanu tuvākajā apkārtnē, veidojot izpratni par putnu daudzveidību, uzbūvi, ikdienu.
Projekta vadītāja: sākumskolas skolotāja Lāsma Kaļabina
Projekta mentore: latviešu valodas skolotāja Solvita Vencjuna

Vairāk informācijas šeit
Veiktie uzdevumi šeit
eTwinning sertifikāts šeit

eTwinning labdarības projekts “Mani pirmie zābaciņi”

No 2018.g. marta Vangažu vidusskolas 6.a, 6.c, 8.a un 9. klases skolēni piedalās eTwinning  projektā “Mani pirmie zābaciņi”. 
Šis projekts aicina visus labās gribas cilvēkus atbalstīt mīļpasākumu Mani pirmie zābaciņi gan ar savu darbu adot, tamborējot vai kādā citā tehnikā darinot zīdaiņu zābaciņus no bērniem draudzīga materiāla.
Vangažu vidusskolasadarbosies ar dažādām Latvijas partnerskolām – Auce, Rīga, Jūrmala, Bauska, Balvi, Stende.
Šī projekta mērķis ir iespēja piedalīties labdarībā, ziedot savu brīvo laiku, darbojoties citu labā un darīt citiem labu, kā arī roku darba iemaņas, izpratne par kompozīciju, dažādu vecumposmu sadarbība, radošums. 
Mūsu skolas projekta mentori ir skolotājas Solvita Vencjuna un Inga Lījvaka ar savu jauko rokdarbnieču komandu (6.-9.klases skolniecēm), kā arī sadarbība ar vecākiem, vecvecākiem, citiem priekšmetu skolotājiem.

Vairāk informācijas šeit
1.posma padarītie darbi šeit
eTwinning sertifikāts šeit
eTwinning projekta aktivitātes šeit

eTwinning projekts Garšu laboratorija „Pie Sprīdīša”

2017./2018.m.g.  Vangažu vidusskolas 6.a klase piedalīsies eTwinning  projektā Garšu laboratorija „Pie Sprīdīša”
Projekta saturs ir saistīts ar mācību saturu, tā realizēšana notiek mācību procesā. Skolēni piedalās projekta īstenošanā, darbojas radoši, iesaistās projekta idejas attīstīšanā. Projekta laikā Vangažu vidusskolas 6.a klases skolēni kopā ar latviešu valodas skolotāju Solvitu Vencjunu 2017./2018.m.g 1.semestrī sadarbosies ar Kusas pamatskolu Madonas novadā un Annas Brigaderes pamatskolu Tērvetes novadā, kur notiks jēgpilna komunikācija starp partnerskolu skolēniem un skolotājām – salīdzināšana, izvērtēšana, kopīga mācīšānās un veidota starppriekšmetu saikne (digitālās prasmes, dizaina domāšana, sintēze un integrācija, ētiskā domāšana), pieredzes apmaiņa.

Vairāk informācijas šeit

Garšu laboratorija „Pie Sprīdīša” šeit

eTwinning sertifikāts šeit

Skip to content