Ēdināšana

Informācija par brīvpusdienām 2024./2025. māc. g.

Ropažu novada Sociālais dienests atgādina, ka, lai saņemtu līdzfinansējumu ēdināšanai 100% apmērā no Ropažu novada domes noteiktajām ēdināšanas izmaksām par bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai mācās 5.-12. klasē par nākamo 2024./2025.mācību gadu, ir nepieciešams iesniegt iesniegumu.
Iesniegums iesniedzams laicīgi – augusta mēnesī!

Informācija ir šeit

Iesniegumu, elektroniski parakstītu var sūtīt uz e-pastu: [email protected]
Vai iesniegt klātienē:
Vangažu pilsētas Sociālā dienesta struktūrvienība Meža iela 1, Vangaži, Ropažu nov., Tel.: 67995140


Skolēnu kompleksās pusdienas 2023./2024.m.g.

Ēdināšanu nodrošina firma “Žaks-2”
Pusdienas var atteikt ēdināšanas pakalpojumu platforma Mily.lv vai e-klasē


Ēdināšana 0.-12. klasei

Pusdienas 3 starpbrīžos

  • Pēc 3. stundas 10.30 
  • Pēc 4. stundas  11.40
  • Pēc 5. stundas  12.50 

Ēdienkarte no 10.06. līdz 14.06. 2024.  pirmsskola
no 17.06. līdz 21.06. 2024.  pirmsskola
Ēdienkarte saskaņota ar skolas medmāsu Z.Petrago


Par ēdināšanas izmaksām no 2024.gada 1.februāri

Par ēdināšanas izmaksām pašvaldības izglītības iestādēs un izglītojamo likumisko pārstāvju līdzmaksājuma ieviešanas termiņa atlikšanu uz 2024.gada 1.februāri

Ēdināšanas izmaksu apmērs pašvaldības izglītības iestādēs informācija šeit

Iesniegums, ja bērns iegūst izglītību Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādē šeit

Iesniegums, ja bērns iegūst izglītību izglītības iestādē, kas atrodas ārpus Ropažu novada pašvaldības šeit

Papildus informācija

Plašāka informācija par 2023.gada 13.decembrī Ropažu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.2912 pieejama šeit: https://www.ropazi.lv/lv/media/56556/download?attachment

Grozījumi saistošajos noteikumos pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/348038-grozijumi-ropazu-novada-domes-2023-gada-8-marta-saistosajos-noteikumos-nr-423-pasvaldibas-brivas-iniciativas-pabalsti

Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību nodaļa


Projekts “Atbildīgs uzturs”

Uzsākot 2023./2024.mācību gadu, plānojam izmaiņas ēdināšanas organizācijā piecos virzienos, ko esam apkopojuši iekšējā projektā “Atbildīgs uzturs”:

  1. Maltīšu plānošana. Ēdienkartēs kā prioritāte tiks izvirzīta kvalitāte, nevis kvantitāte – tas nozīmē, ka uzsvars tiks likts nevis uz porcijas lielumu, bet uz tā saturu – uzturvielām, kas tiks nodrošinātas ar kvalitatīviem, dažādiem, sezonāliem un 90% no Latvijā audzētiem un ražotiem produktiem. Vienu vai divas dienas skolēniem pamatēdienkartē tiks pasniegts veģetārs uzturs. No ēdienkartes tiks izslēgti saldināti dzērieni. Ēdienreizēs būs pieejams dzeramais ūdens.
  2. Maltīšu pārpalikumu (atkritumu) nulles virziens. Visiem bērniem (arī mazākajās klasēs) tiks radīta iespēja savu ēdiena porciju veidot pašam. Lūdzam iesaistīties arī skolotājus, klašu audzinātājus un aicināt skolēnus uzlikt tik daudz ēdiena, cik var apēst, ja ir uzlikts par maz, var ēdienu uzlikt vēl. Lai veicinātu skolēnu atbildību par savu rīcību, skolēni paši veiks sava šķīvja pārpalikumu atkritumu šķirošanu (atsevišķās skolās no 1.septembra, visās skolās no 1.janvāra) un šķīvi bez ēdienu atliekām atstās tam paredzētā vietā.
  3. Atbildība pret klases biedriem. Skolēniem jāiemācās dalīties, jāsaprot, ka ēdiens, kas uzlikts uz galda, paredzēts sadalīšanai visai klasei. Nepieciešams, lai visa klase apsēžas pie galda, sagaida visus skolēnus un tikai tad sadala ēdienu, uzliekot sev tik, cik var apēst. Tas māca skolēnu būt atbildīgam, līdzcietīgam un šīs prasmes noderēs visā turpmākajā dzīvē.
  4. Galda kultūra. Skolā bērni apgūst teorētiskās zināšanas par to, kā jāuzvedas pie galda, ka jāēd nesteidzoties, negrūstoties u.tml. Tomēr ēdamzālē bieži tiek novērots, ka šīs zināšanas tiek aizmirstas. Pusdienām skolā ir jākļūst par daļu no izglītošanās darba. Ir jāmāca atbildība, ka ēdiens skolēniem pašiem jāsadala tā, lai pietiek visi klasei, tā, lai galds ir tīrs (ēdiens nav uz galda virsmas). Skolēniem ēdiens ir jāciena.
  5. Esi pateicīgs un māki pateikt “Paldies” cilvēkam, kas ir sagatavojis Tavu maltīti!

INFORMĀCIJA SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM

Šajā mācību gadā skolas ēdnīcā vairāki jaunumi:
1. 1.septembrī stājās spēkā MK noteikumu Nr.172 jeb “uztura normu” grozījumi. Mūsu ēdienkartes ir izstrādātas atbilstoši šiem grozījumiem.
Jaunajās ēdienkartēs iekļauti vairāk dārzeņi, un piena produkti (tai skaitā “Skolas piens”), mazāk kartupeļi, mērces. Atšķiras arī kopējā ēdienreizes uzturvērtība un enerģētiskā vērtība. Neskatoties uz samazinātajām uztura normām, Jūsu/ Jūsu bērnu pusdienas ir veselīgas un pilnvērtīgas, jo tās tiek gatavotas no kvalitatīviem produktiem pareizās attiecībās, saskaņā ar PVO pētījumiem.
2. Esam ieviesuši jaunu kvalitātes kontroles sistēmu, kas ļaus mums operatīvi reaģēt uz Jūsu ierosinājumiem. Tā spēsim padarīt skolas ēdienu maksimāli draudzīgu bērnu vēlmēm, kā arī novērst iespējamās nepilnības. Mums svarīgi zināt gan labās lietas, kas Jums īpaši patīk, gan arī apzināt nepilnības, kas ikdienā paslīd garām mūsu acīm.

Jūsu ierosinājumus, pateicības un sūdzības lūdzam sūtīt
“GARDBRĪŽA” KVALITĀTES KONTROLEI*

uz e-pastu:
[email protected]
*Lūdzam obligāti norādīt skolu un vecuma grupu uz ko attiecināms ierosinājums

Ar cieņu,
SIA “Žaks-2” administrācija

Skip to content