Atbalsts skolēniem

Mācību priekšmetu stundu saraksts 2023./2024. māc. g. ir pieejams e-klasē

Konsultāciju grafiks 2023./2024. māc. g. šeit, 9., 12. kl., Vienota skola

Pārbaudes darbu grafiks 2023./2024. māc. g. maijā šeit

CE saraksti 9.kl., 11.-12.kl.

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2023./2024. māc. g. šeit

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. māc. g. šeit

Mācību priekšmetu olimpiādes 2023./2024. māc.g. šeit

Pagarinātās dienas grupas darba grafiks 2023./2024. māc. g. šeit

Skip to content