Karjeras izglītība

9.-12. klases skolēn, ja tev ir neatbildēti jautājumi saistībā ar Tavu nākotnes profesiju, tev ir iespēja pieteikties karjeras konsultācijām. 
2023./2024.mācību gadā individuālās karjeras konsultācijas notiek ceturtdienās no plkst. 13.30-16.00 (206. kabinetā), karjeras konsultants – Solvita Runce.
Apmeklējot individuālās karjeras konsultācijas, tev būs iespēja rast atbildes uz jautājumiem: 

  • Kur meklēt atbildes uz jautājumiem saistībā ar karjeras izvēli;
  • Kā efektīvi izmantot Tavā rīcībā esošos resursu – laiku;
  • Kā izdarīt precīzas (pareizās) izvēles;
  • Kā izvērtēt (saprast) izdarītās izvēles pareizību;
  • Kā Tava personība un pašvērtējums var ietekmēt Tavu karjeras izvēli;

Karjeras konsultācijas laikā tev būs pašam jārod atbildes uz jautājumiem:
Kā Tu plāno izmantot savas dzīves laiku? Cik precīzi un efektīvi?
Cik precīzi Tu esi izdarījis savu izvēli?
Vai esi izvērtējis savu izvēli?
Kā var noteikt vai Tava izvēle ir Tev vispiemērotākā?

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Pedagogs karjeras konsultants Solvita Runce

Gan klātienes, gan attālināto mācību norises laikā 7.-12. klašu skolēniem  tiek sniegtas individuālās konsultācijas pēc iepriekšējās pieteikšanās. Pieteikties šeit

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA šeit

Karjeras nedēļa Vangažu vidusskolā “Mans prasmju portfelis”

Šogad Karjeras nedēļa bija veltīta profesionālajām prasmēm, kuras bieži vien tiek apgūtas jau skolā, piemēram, problēmu risināšanas, sadarbības, digitālās prasmes. Vangažu vidusskolas skolotāji tika aicināti organizēt integrētas stundas, lai kats skolēns ne tikai spētu novērtēt savas prasmes, kuras apgūst dažādos mācību priekšmetos, bet arī mērķtiecīgi plānot dažu noderīgu prasmju apguvi. Iepazīsimies ar paveikto!

Karjeras stāsts no Martas mammas

27. februārī 3. klasē audzināšanas stundu vadīja Martas mamma, kura pastāstīja kā un kāpēc jārūpējas par ādu.

1.-3. klases
Sākumskolas skolēni integrētās mācību stundās veidoja savu prasmju portfeli, analizējot prasmes, kas nepieciešamas profesionāļiem, un vērtējot savas prasmes.

4.-7. klases

18. oktobrī Vangažu vidusskolas 7.a klases skolēni devās uz pilsētas bibliotēku, kur norisinājās tikšanās ar mūsu pilsētas lepnumu Tautas lietišķās mākslas meistari Ilzi Kopmani. Tikšanās tika organizēta kā aizraujoša dizains un tehnoloģijas mācību stunda par etnogrāfisko rakstu veidiem cimdu tapšanas procesā, par krāsu un materiālu izvēles niansēm, noskaņām. Bija iespēja apskatīt un aptaustīt meistares adītos smalkos un krāsainos cimdus un zeķes. Skolēni tika iesaistīti daudzveidīgos uzdevumos un aktivitātēs, kuras bija jāveic kopā ar meistari. Divu aizraujošu stundu garumā risinājās 3 paaudžu dialogs par Nemateriālā kultūras mantojuma nozīmi, par cilvēka roku darba prasmēm, kas skolēniem lika aizdomāties, salīdzināt, izvērtēt, ko šajā tehnoloģiju laikmetā cilvēks spēj radīt pats ar savām rokām un kāda tam ir vērtība
Sirsnīgs paldies Vangažu pilsētas bibliotēkai un īpaši Solvitai Vencjunai par tik aizraujošas un interesantas tikšanās – mācību stundas organizēšanu!

I.Lījvaka

4.-6. klašu skolēniem tika organizētas integrētas stundas, lai skolēni saskatītu kopsakarību starp to, ko apgūst mācību priekšmetos, un prasmēm, kas būs nepieciešamas dažādās profesijās. Bērni uzrakstīja prasmes kuras , pēc viņu domām, būs nepieciešamas dzīvē, tad noskatījās prezentāciju ”Mācību priekšmeti”, kuri palīdz apgūt prasmes”, un bērni papildināja savu sarakstu. 6.a klases skolēni kopā ar skolotāju L.Nagli diskutēja, pētīja, izvērtēja savas runāšanas, lasīšanas, saskarsmes prasmes, kuras skolēniem palīdzēs karjeras izvēlē.

A.Guseva

5.klases skolēniem  priekšā vēl ir  ilgs ceļš izglītības un profesionālās attīstības virzienā. Ir grūti šobrīd paredzēt konkrētas karjeras izvēli, taču ir  prasmes un īpašības, kuras noteikti noderēs gan izglītības procesā, gan nākotnē, kad būsim gatavi pieņemt lēmumu par savu karjeru. Esam gatavi piedalīties dažādās aktivitātēs, lai izprastu savas intereses un spējas. Diskutējām, salīdzinājām, simulējām, veidojām savus prasmju portfeļus.
5.a klases atskaite ir šeit

6.b klases skolēni angļu valodas stundā „Unusual jobs” piedalījās diskusijā par to, kādas profesijas un prasmes mūsdienās ir pieprasītākās Latvijā. Tāpat skolēni izteica savus minējumus par to, kuras profesijas turpmāk būs aktuālas. Skolēni ieguva tādas prasmes kā spēju lasīt un izprast darba sludinājumu saturu, spēju strādāt pārī un grupā, prasmi iegūt un izmantot informāciju, spēju izteikt savu viedokli.
Skolēni aktīvi un ar interesi pildīja visus uzdevumus un izrādīja vēlmi turpmāk  vairāk izmantot praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar dzīves situācijām un karjeras izvēli.

A.Teruņi

8.-12. klases
Angļu valodas stundās vidusskolā  aktualizējām tēmu “Karjera. Prasmes šodienai un nākotnei”. 10. un 11. klases veiksmīgi piedalījās debašu spēlē “Gaisa balons”, diskutējot par dažādu profesiju nepieciešamību mūsdienu darba tirgū un par nepieciešamām prasmēm, lai veidotu veiksmīgu karjeru pēc skolas beigšanas. Bet 11. un 12. klašu skolēni, strādājot grupās, analizēja un apkopoja informāciju  par mākslīgo intelektu. Savās prezentācijās stāstīja, kas ietekmē mainīgu darba tirgus struktūru, par profesijām, kuras varētu izzust mākslīga intelekta izmantošanas dēļ, kā arī par mākslīgā intelekta priekšrocībām un trūkumiem. 12.klases skolēni rakstīja eseju par tēmu “Samaksa par darbu vai gandarījums par to?” un izteica savu viedokli par karjeras iespējām, kā arī par savas dzīves un darba veidošanas procesu un prioritātēm.

I.Ušakeviča

Ikvienā mācību priekšmetā tika akcentētas tās prasmes, kuras var apgūt stundā, piemēram, matemātikā: sadarbības, atbildības, analīzes, argumentēšanas, skaitļošanas un aprēķinu, algoritma izveides prasmes, bet literatūras un latviešu valodas stundās vidusskolas klases nostiprināja prasmes precīzi noformēt lietišķos rakstus, pievēršot uzmanību  rakstīšanas kultūrai. Jaunieši rakstīja paši savas motivācijas vēstules, gan iesniegumus. Skolēni atzina, ka visgrūtāk bija  ievērot lietišķo rakstu kultūru.

B.Toča, D.Mālniece

Skolas vecāko klašu skolēniem, kuri jau plāno savu turpmāko karjeru, bija iespēja tikties ar iedvesmojošiem cilvēkiem. 18. 10. vidusskolēni devas uz augstskolu “Turība” uz nodarbību “Komunikācija un radošums”, kur sadarbojoeties ar studentiem – mentoriem izstrādāja un prezentēja savas projektu darbu idejas. Paldies J.Bunkus, augstskolas “Turība” Komunikācijas virziena vadītājai, un studentu padomei, kas rosināja būt aktīviem, uzsverot pilsoniskās līdzdarbas prasmes nozīmīgumu! 

Bet 8.-9. klašu skolēni 20.10.  tika aicināti uz rosinātavu “Amats visa pamats”, tiekoties ar uzņēmumu “Peruza” un “Conexus Baltic Grid” vadošajiem darbiniekiem Nauri Dzērvi un Mārtiņu Makaru, kuri ne tikai iepazīstināja jauniešus ar uzņēmuma darbu un izaicinājuemiem, bet arī dalījās ar savām karjeras dzīves atziņām. N.Dzērve uzsvēra, ka nozīmīga prasme dzīvē ir drosme un uzdrīkstēšanās, bet M.Makars, ka svarīgi ir novērtēt un attīstīt sevī ikvienu prasmi, ka skolas laikā ir jāieklausās visos dzīves impulsos, kas, iespējams, pavērs plašākus karjeras ceļus. Ļoti priecājāmies satikties ar skolas absolventi Viktoriju Teterovsku, kura absolvējot tehnikumu, turpina mācības augstskolā, un atzīst, ka viņai ļoti patīk mācīties. Viktorija skolēnus mudināja nebaidīties no izaicinājumiem, jo arī viņa daudzkārt dzīvē pārliecinājās, ka neiespējamais ir iespējams, ieguldot tajā darbu.

“Karjeras stāsts”. Tikšanās ar Sofijas Sergejevas mammu

Maija sākumā pie 1.klases ciemos atnāca ģimenes ārste Nadežda, Sofijas Sergejevas mamma. Viņa sadalīja bērnus grupās. Katra komanda uz plakāta uzzīmēja cilvēka konkrētās ķermeņa daļas iekšējo uzbūvi un izstāstīja noteikumus par tās aprūpi. Pirmklasnieku prezentācijas Nadežda papildināja ar interesantu informāciju par cilvēka organismu. Mēs uzzinājām par sevi daudz jaunas informācijas. Lai sniegtās zināšanas izmantotu praksē, katrs māceklis saņēma no dakteres dezinfekcijas līdzekli, plāksteri, marles saiti un ledeni “Čupa čups”. Pēc tam Sofijas mamma novadīja jautru vingrošanas nodarbību kaulu stiprināšanai, pēc kuras mēs uzreiz sajutām spēku pieplūdumu. Esiet veseli, dārgie lasītāji!

Klases audzinātāja Olga Kravčenko

Karjeras stundas

Vecāku nedēļas ietvaros jau tradicionāli skolā tiek organizētas stundas ar vecāku līdzdalību. Vecāki ne tikai stāsta par savu profesiju un izaugsmi, bet arī demonstrē, kā skolā apgūtās zināšanas dažādos mācību priekšmetos noder turpmākajā karjerā.
1.a
klasē Rutas Rimšānes  mamma jau pirms vecāku nedēļas novadīja aušanas stundu. Bija sagatavotas kartona pamatnes, dzijas kamoliņi. Rutas mamma mācīja aust mazu grāmatzīmi. Ne visiem bija pacietība darbu veikt līdz galam. Meitenēm izdevās glīti un skaisti darbiņi.  Bija interesanta un radoša nodarbība! 
8.b klases Kirila Ļitvinova patēvs Kaspars vecāku nedēļas ietvaros novadīja klases stundu. Kaspars strādā SIA “TET” par sistēmu inženieri. Visi skolēni bija priecīgi dzirdēt par tik modernu un pieprasītu profesiju, uzzināja, kādi ir tās plusi un mīnusi, kādas skolas zināšanas nepieciešamas šai jomai.
Mēs arī iepazināmies ar TET uzņēmuma darbu un iespējām. Nodarbība bija ļoti informatīva un interesanta. Saņēmām arī dāvanas no uzņēmuma: piezīmju grāmatiņas un pildspalvas ar logotipu.
2.a klases izglītojamā Lukasa Vencjuna māmiņa strādā bibliotēkā. 21.03. klase devās uz bibliotēku, lai uzzinātu par Vispasaules ūdens dienu. Tikšanās bibliotēkā ir izzinošas, izglītojamie cenšas pilnveidot lasīšanas prasmi.
6.b klase uzņēma viesi – Dmitriju Talalajevu – Latvijas Valsts policijas leitnantu, mūsu Jūlija tēvu, kurš mums  aizraujoši pastāstīja par saviem pienākumiem- dažreiz bīstamiem, bet tiešām aizraujošiem. Viņš ar kolēģiem regulāri eskorto aizsarga  Latvijas valsts viesus – ārvalstu: prezidentus, premjerministrus, ministrus. Regulē disciplīnu piketu laikā, ka arī aiztur likuma pārkāpējus. Skolēni bija tiešam sajūsmināti par policista profesionalitāti un vēlmi regulāri trenēties un paaugstināt savu kvalifikāciju. 

28.martā pie mums viesos bija arī  Oksana Belousa, iepirkumu speciāliste telekomunikācijas kompānijā “Bite”. Mūsu klasesbiedrenes Veronikas mamma pastāstīja par savu veiksmīgo pieredzi, kā no  operatora kļuva par  augsta līmeņa speciālisti – viņa uzsvēra, ka vajag mācīties, obligāti iegūt augsto izglītību, apgūst svešvalodas un ticēt saviem spēkiem! Ir, par ko padomāt!

Nākotnes profesiju diena

Apzinoties ēnu dienu nozīmīgumu jauniešu karjeras  lēmuma pieņemšanā, Ropažu novada skolu karjeras konsultanti sadarbībā ar uzņēmēju Sandiju Krastiņu un Ropažu pašvaldības deputātu Guntaru Knikstu ierosināja novadā organizēt Nākotnes profesiju dienu 06.03. 
Datums bija izvēlēts apzināti, mēnesi pirms Latvijā plaši organizētās Ēnu dienas 05.04., lai sniegtu iespēju ikvienam interesentam bez atlases un ierobežojumiem viesoties uzņēmumos, kā arī lai iepazītu Ropažu novada uzņēmumu daudzveidību un darba specifiku.
Tika apzināti novada uzņēmēji un iestāžu darbinieki, kuri būtu ieinteresēti piedāvāt vakances ēnošanai klātienē. Paldies SIA “Madze”, SIA “Alfis”, SIA “Peruza”, Ropažu un Ulbrokas pirmsskolas iestādēm, pašvaldības policijai un Ropažu novada Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamentam par ieinteresētību un uzņēmību.  Visi uzņēmēji ir ieinteresēti turpināt sadarbību ar skolām, piemēram, piedāvājot vakances arī citos laikos un organizējot ekskursijas. Vangažu vidusskolas 9.-11.klases, kuri izteica vēlmi un interesi varēja viesoties sev interesējošās darbavietās.
Nākotnē plānojam sadarbības iespējas paplašināt, jo Ropažu novada uzņēmēji ir atvērti un mūsdienīgi.

Karjeras stunda 4.a klasē. Profesija – kosmetologs

Sadarbībā ar vecākiem 31. janvārī  4.a klasē Paulas mamma novadīja izglītojošu iepazīšanās stundu par kosmetologa profesiju. Izrādās bērniem ir mazs priekštats par šīs profesijas uzdevumiem, citi par to dzirdēja pirmo reizi. Arī zēni pārliecinājās, ka veselīga āda, tās kopšana nepieciešama jebkuram cilvēkam visos vecumos. Bērniem bija iespēja ne tikai uzzināt profesijas nianses, bet arī pašiem darboties sevis sakopšanas elementārās procedūrās.  Drosmīgākie bērni vēlējās iesaistīties arī mazliet ekstremālākās nodarbēs, ļaujot profesionālim darboties ar ierīcēm. Praktiskajā darbnīcā tika izmantoti profesionāli, dermatoloģiski pārbaudīti, alerģiju neizraisoši materiāli.  Dažiem interese bija tik liela, ka veica pierakstus, kā āda jākopj. Liels paldies Aijai Mežākai – profesionālai kosmetoloģei, ka atvēlēja laiku ierasties Vangažu vidusskolā, lai daudzveidotu mūsu skolas ikdienas dzīvi, izglītotu.

Skolotāja Inese Reisa

Karjeras nedēļas materiāli

Diskusija “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” (9.-11.kl.) šeit

Diskusija “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” (vecākie, vecāku sapulcēm) šeit

Izzinoši video par dažādām profesijām šeit

Oktobris – karjeras mēnesis

Karjeras dienās notika tikšanas ar mūsu vecākiem. Skolēni iepazinās ar pirmsskolas un pamatskolas skolotājas profesiju un ar Pašvaldības policijas vecāko inspektora amatu. Ļoti vērtīgi bija iegūt motivāciju izglītības iegūšanai un uzklausīt, kā notiek policista ikdiena, kādi ir pienākumi un tiesības policistiem, kā var kļūst par profesionāli! Skolēni bija pārsteigti par policista “darba rīkiem”: steku, lukturi, roku dzelžiem, elektrošoku, bruņu vesti. Apskatījām arī  policistu mašīnas ar ekipāžu, ieslēdzām sirēnu, apskatījām vietu, kur sēž aizturētie. Inspektore arī parādīja bērnu pārkāpumu video epizodes. Visiem ļoti patika un bija par ko padomāt.

Marina Zlotņikova

11. klases skolēniem bija tikšanās ar sociālu aprūpētāju Nadeždu Bidzāni.
N. Bidzāne pastāstīja skolēniem, kur var apgūt sociālas aprūpētāja profesiju, par savām studiju gaitām un par karjeras iespējām šajā jomā.
Skolēni uzzināja arī par darba pienākumiem, darba apjomu un slodzi. Nadežda uzsvēra, ka sociālā aprūpētāja darbs šobrīd ir ļoti  pieprasīts Latvijas darba tirgū.

Ilona Ušakeviča

Teātra pulciņa “Umurkumurs” vecākā grupa   viesojās Nacionālajā teātrī. Teātris vairāk nekā 2500 gadus ir nozīmīga cilvēces kultūras sastāvdaļa. Daudzi piešķir teātrim noslēpumu un maģijas noskaņu, citi saskata tajā racionālo un izglītojošo.
Kāds ir Nacionālais teātris, to mēs varējām  noskaidrot paši. Mums bija iespēja kopā ar teātra mīļiem doties ciemos uz vietu, kur dibināta Latvijas valsts, ekskursiju vadīja aktieris Ivars Kļavisnskis. Ekskursija bija kā saruna starp skatītāju un aktieri, kurš palīdzēja ieraudzīt, kā top izrāde.
Ekskursijas laikā ielūkojāmies teātra aizkulisēs un darbnīcās, uzdevām interesējošos jautājumus un izmēģinājām dažas lietas no aktiera ikdienas. Visspilgtāko iespaidu mums atstāja grimmētava un aktiera noslēpumu izzināšana: kā ticami kauties uz skatuves, kā patstāvīgi veidot grimmu un frizūru, kā vingrināties teksta iegaumēšanā. Pēc ekskursijas nākamo teātra izrādi skatīsimies ar citām acīm, pievēršot uzmanību lietām, kas līdz šim netika ievērotas.

Solvita Runce

Karjera un sports

Latviešu valodas stundā  3.a klase apguva lietišķos rakstus. Skolēni veidoja afišas par Latvijas sportistu Renāru Rodi. Latviešu valoda tika integrēta ar vizuālo mākslu, ētiku, sociālām zinībām, sportu, dabas zinībām. Sportists, digitāli saņemot bērnu veidotos darbus, nolēma apciemot 3.a klasi Vangažu vidusskolā, par ko bērniem bija neizsakāms prieks un pārsteigums.

3.a klases skolotāja Inese Reisa

IT specialists – nākotnes profesija

Lai palīdzētu skolas vecuma bērniem  ieraudzīt veidu, kā skolā gūto pieredzi un zināšanas izmantot, meklējot ceļu profesijā, 3.a klasē viesojās IT speciālists Vitālijs Grīnbergs.
Berni uzzināja, kādas vispār vēl ir IT profesijas, ko katrā dara, kas jāprot, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt,  cik ir programmēšanas valodas, ka ir arī labie hakeri, kā atšķirt viltus aplikāciju no īstas. Uzklausīja padomus,  kuri noderēs,lai lietojot dažādas viedierīces, justos droši.

3.a klases skolotāja Inese Reisa

Karjera dienas attālināto mācību laikā

2021. gada februāra un marta audzināšanas stundas  tika veltītas karjeras jautājumiem. Mazākie skolēni iepazina profesijas, izmantojot tavaklase.lv video stundu materiālus. Bet vecāko klašu skolēniem tika stāstīts par to, kā, izmantojot interneta resursus,   var meklēt atbildes uz aktuāliem jautājumiem „Kādu profesiju nākotnē izvēlēties?”, „Kur var apgūt izvēlēto profesiju?”.
Papildus vecāko klašu skolēniem tika piedāvāts  attālināti apmeklēt gan atvērto durvju dienas mācību iestādēs, gan rosinošas un motivējošas diskusijas, piemēram, par tēmu „Es uzcēlu sev tiltu” par savas sapņu karjeras būvēšanu. Sadarbībā ar Rīgas Kultūras koledžu tika organizēta tiešsaistes tikšanās ar TV darbinieci Ievu Branti. Viņa pastāstīja interesentiem par  TV producenta profesiju, ikdienas izaicinājumiem un radošo profesiju interesanto ikdienu.
Attālināto mācību laikā skolotājs galvenokārt ir rosinātājs un iedvesmotājs, tomēr svarīgākais resurss ir skolēna griba un ieinteresētība, jo dalība šajos  pasākumos bija brīvprātīga.

„Mans bērns izvēlas karjeru”

2021. gada 9.martā ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiešsaistē tika īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.-9. klašu vecākiem interesentiem „Mans bērns izvēlas karjeru”. Nodarbību vadīja lektore Dace Briede-Zālīte, personiskās izaugsmes speciāliste, kurai ir liela pieredze darbā ar jauniešiem un vecākiem, runājot par karjeras izvēli un mērķu plānošanu. Vecāki guva ieskatu par to, kā palīdzēt savam bērnam profesijas virziena noteikšanā. Tika sniegti padomi un ieteikumi par to, kā sekmēt bērna karjeras vadības prasmes un motivēt būt aktīvam un ieinteresētam.
Vecākiem bija iespēja arī individuāli uzdot jautājumus lektorei, lai precizētu, kā piemērot karjeras izvēli sava bērna personības tipam.

Ēnu dienu ietvaros

Ēnu dienu ietvaros, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā, Vangažu vidusskolas 2.a klase sociālo zinību attālināto mācību procesā, apgūstot tēmu – DARBS (fizisks un garīgs darbs), patstāvīgi un individuāli izmantoja jauno digitāli interaktīvo spēli “Kļūšu par profesionāli” vietnē parprof.lv. Bērni ēnoja dažādu profesiju digitālos pārstāvjus-animāciju tēlus, kuri atbildēja uz jautājumiem. Skolēni interesantā veidā uzzināja par dažādām prasmēm, kas jāprot attiecīgajā profesijā, darbarīkus un instrumentus, kas nepieciešami, lai pilnvērtīgi veiktu profesijā attiecīgos pienākumus. Spēle nostiprināja arī bērnu lasītprasmi, uzmanību, reakciju, pacietību, digitālo pratību un, protams, uzzināja daudzveidīgo profesiju klāstu. Aktivitātē rosināja domāt par to, kas skolēnam pašam padodas, kādas ir viņa vai viņas intereses, kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš vairāk uzmanības, lai nākotnē turpinātu savas gaitas izvēlētajā profesijā. Ēnojot pavāru, integrējot ar mājturības un tehnoloģijas stundu, bērniem tapa gardas, neierasta izskata un dizaina sviestmaizes. Īstas, gardas, ēdamas sviestmaizes.

2.a klases audzinātāja Inese Reisa

26.10. – 30.10. Karjeras nedēļa Latvijas skolēniem un vecākiem

2020.gada 30.oktobrī 4.b klases skolēni iepazinās ar pavāra profesiju. Šī bija nodarbība, kuras laikā tika sniegta īnformācija par profesiju pavārs. Nodarbības laikā skolēni uzdeva daudz jautājumu pavārei un labprāt iesaistījas ēdienu gatavošanā. Pēc nodarbības gan bērni, gan skootāja atzina, ka bija ļoti interesanta, garšīga un bērnu vecumam piemērota nodarbība. 

4.b klases mazie “pavāriņi” un skolotāja Tatjana

Savukārt 1.b klasē:

Mana karjera – mana izvēle

2020./2021. mācību gada oktobrī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 7.-8. klašu skolēni piedalījās Swedbankas organizētā interaktīvā nodarbībā “Finanšu laboratorija”. Nodarbības mērķis bija veicināt skolēnu izpratni finanšu jautājumos, kā arī karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību saturā. Skolēniem, veicot radošus uzdevumus, bija nepieciešams izmantot skolā apgūtās zināšanas matemātikā, sociālās zinībās, valodā, prasmi sadarboties grupā, lai sasniegtu kopīgu rezultātu. Skolēni guva priekšstatu ne tikai par to, kādi uzdevumi un darba jautājumi tiek risināti bankā, bet arī izzināja profesiju pasauli bankā un profesionālim nepieciešamās rakstura īpašības.
Finanšu laboratorija bija labs veids, kā sniegt skolēniem iespēju izkāpt ārpus skolas sola, lai iegūtās vērtīgās teorētiskās zināšanas savienotu ar iespējām tās pielietot reālajā dzīvē.

Septembrī un oktobrī 8.-12. klasēm tiek organizētas tematiskas audzināšanas stundas “Mana karjera – mana izvēle” karjeras konsultanta vadībā.  Lai radītu izpratni par galvenajiem nosacījumiem veiksmīgas karjeras izvēlē pēc skolas absolvēšanas, rosinot ikvienu  izmantot skolas piedāvātās iespējas un pieejamos atbalsta resursus  lēmuma pieņemšanā.

Laiks ir vienīgais resurss, kas mums visiem ir, un tas ir jāizmanto maksimāli lietderīgi!

“Laiks ir vienīgais resurss, kas mums visiem ir, un tas ir jāizmanto maksimāli lietderīgi!” – gada moto karjeras izglītībā.
2020./2021. mācību gads ir noslēdzošais ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 
Šogad lielāka uzmanība tiks veltīta 7.-12. klasei, mudinot skolēnus mērķtiecīgai un savlaicīgai karjeras lēmuma pieņemšanai: ekskursijas un nodarbības interesentu grupām, interesentu viesošanās profesionālajās mācību iestādēs, individuālās karjeras konsultācijas. 
7.-12. klases skolēni, izmanto iespēju pieteikties individuālajām karjeras konsultācijām (pieteikties šeit). Apmeklējot individuālās karjeras konsultācijas, tev būs iespēja rast atbildes uz jautājumiem:

  • kur meklēt atbildes uz jautājumiem saistībā ar karjeras izvēli;
  • kā efektīvi izmantot Tavā rīcībā esošos resursu – laiku;
  • kā izdarīt precīzas (pareizās) izvēles;
  • kā izvērtēt (saprast) izdarītās izvēles pareizību;
  • kā Tava personība un pašvērtējums var ietekmēt Tavu karjeras izvēli.

Karjeras atbalsts attālināto mācību laikā

Nodrošinot karjeras izglītību ESF  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  attālināto mācību laikā no 13.03. līdz  29.05.2020., skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes. Mērķis: patstāvīgi analizēt savas spējas, intereses, uzdot sev intereseējošu jautājumus karjeras konsultantam.
Lielāka uzmanība bija pievērsta skolas absolventiem. Skolēniem bija iespēja pieteikties individuālājām konsultācijām, to izmantoja skolēni, kuri vēlējās apzināt savas intereses un iespējas, izveidot rīcības plānu turpmākajai karjerai vai gūt informāciju par mācību iestādēm.  Skolēniem e klases pastā tika aktualizēta  informācija par atvērto durvju dienām mācību iestādēs, kā arī, izmantojot interneta resursus un darba lapas, skolēni tika iesaistīti klases audzināšanas stundās :  “Kā izmantot šo laiku efektīvi” , “Karjeras izvēles lēmuma pieņemšana” (9.klasei) , “Eksperts, kurā ieklausīties tieši tagad” un “Kā ātri kļūt bagātam?” (12. klasei). Par to, vai skolēnu karjeras lēmumi ir apzināti un plānveidīgi, liecināja skolēnu iesūtītās esejas ”Mana karjera – ceļš uz sapni”. Karjeras konsultants individuāli sazinājās ar tiem skolēniem, kuri šaubījās par savu izvēli.
3.-6. klašu skolēniem klases audzināšanas  stundās tika piedāvātas informatīvas nodarbības “Animācijas profesijas”, skolēni  vietnē tavaklase.lv varēja iepazīties ar radošo profesiju pārstāvjiem, viņu darba specifiku, bet  pildot darba lapas, izpētīt, kā atšķiras scenogrāfa, režisora un animatora darbs.
5.-6. klašu skolēni klases audzināšanas stundā piedalījās projekta “Profesiju mednieki” izstrādē. Skolēni izvēlējās sev interesējošu profesiju, izpētīja karjeras konsultanta atlasītos informativos materiālus par šo profesiju, izpētīja un analizēja profesijas specifiku, profesijas apgūšanas iespējas un to, vai ir piemēroti šīs profesijas apguvei.
Karjeras izglītība ir nepārtraukts process. Attālinātā mācīšanās nebija šķērslis tam, lai patstāvīgi to darītu. Vasaras laikā varbūt būs interesanti noskatīties saistošu un pamācošu video stundu https://www.tavaklase.lv/programma/stunda-tavai-karjerai-1-stunda-9419/

Noderīga informācija par karjeras jautājumiem ārkārtējās situācijas laikā

No 13. marta mācību process visās izglītības iestādēs norisinās attālināti. Tādēļ skolas mājas lapā vari saņemt noderīgu informāciju par karjeras jautājumiem, kā arī pieteikties individuālajām konsultācijām (tiešsaistē vai privāti).
Pieteikšanās individuālajām konsultācijām
Ja vēlies saņemt karjeras konsultācijas, izmanto linku un piesakies tev vēlamajā laikā.
Ja vēlies saņemt e-konsultāciju par izglītības iespējām un profesijām, uzdod jautājumu e-klases pastā, izvēloties adresātu Solvita Runce.
Informācija skolas absolventiem
Lai iepazītos ar studiju iespējām, programmām, pasniedzējiem, mācību procesu un vidi, kā arī sporta un atpūtas iespējām, dienesta viesnīcām, bibliotēkām, apmeklēt Atvērto durvju dienu pasākumus tiešsaistes režīmā. Daļu no šiem pasākumiem varēsi noskatīties arī ierakstā. Izmanto adresi niid.lv!
Noderīga informācija pedagogiem, skolēniem un vecākiem
Šīs informācijas vietnes var būt noderīgas:

Karjeras diena 9.-12. klašu skolēniem

ESF  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 26. 02.2020. Vangažu vidusskolā tika organizēta Karjeras diena 9.-12. klašu skolēniem.
Karjeras diena tika plānota tā, lai, tiekoties ar dažādu tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem, skolēniem tiktu akcentēta nepieciešamība patstāvīgi un  mērķtiecīgi  virzīties darba tirgū. Dienas plāns bija daudzveidīgs un plašs, kas aizsākās ar  rosinošu klases stundu „Darba tirgus un tautsaimniecības nozaru attīstības tendences”. Turpinot aizsākto tēmu, skolēni piedalījās nodarbībās, kuras vadīja dažādu jomu speciālisti, lai parādītu, kā, izmantojot skolā apgūtās zināšanas un prasmes, meklēt atbildes uz problēmjautājumiem, kas saistīti ar darba vidi un pienākumiem. Mācību stundas angļu valodā, sociālās zinībās un ekonomikā vadīja  speciālisti no VID, Swedankas un IT uzņēmuma „TietoEvry”.
Dienas turpinājumā skolēni apvienojās interešu grupās un piedalījās domnīcās  “Es būšu darba tirgū”, kurās skolēni tikās ar speciālistiem: Jolantu Borīti (komunikācija un mediji), Vilni Brēmani  (uzņēmējs, izaugsmes treneris), Kristapu Cepli (būvnieks, inženieris), Daci Indriku (sociālā uzņēmējdarbība). Tika analizēta situācija darba tirgū, akcentētas prasmes un rakstura īpašības, kuras ir nepieciešamas jaunajiem speciālistiem, simulēta darba vide un ikdienas darbs konkrētajā darba jomā.
Karjeras dienas noslēgumā skolēni tika aicināti uz diskusiju ar skolas absolventiem E.Kalniņu, A.Birjukovu, 12. klases skolnieci A.Kompaņijecu un uzņēmēju D.Domiņu. Diskusijas laikā tika aktualizētas tēmas:  izaugsme, attīstība un  panākumi; kā izvēlēties savu īsto  profesiju; šķēršļi dzīvē – kā tos izmantot savā labā; kā būt drosmīgam un nepadoties. Paldies diskusijas viesiem par saturīgu un iedvesmojošu sarunu!

Solvita Runce

Rosinātava 2020

2020. gada 5. februārī kopā ar Vangažu vidusskolas interesentiem devāmies uz aktīvās domāšanas pasākumu „Rosinātava” ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Tā ir konference, kurā sabiedrībā zināmas personības dalās ar saviem pieredzes stāstiem, rosinot jauniešus būt aktīviem, mērķtiecīgiem savā dzīvē, karjerā. Bijām vieni  no vairāk nekā 500 dalībniekiem šajā tematiskajā konferencē, kurā Rosinātavas viesi uzsvēra vairākas atziņas: Latvija ir lielu iespēju zeme, kurā reāli ir īstenot pat visneiespējamākos dzīves, karjeras plānus.
Noderīgas atziņas guvām viedokļu ringā “TAVA iespēja”, kurā konferences dalībnieki varēja aktīvi diskutēt ar Rosinātavas viesiem. “Ikvienam cilvēkam ir svarīgi justies kā “savējam”, ko vislabāk izjūti mirklī, kad esi prom. Personisko harmoniju, kas ir noteicošā dzīves kvalitātei, veido piederība un pieredze. Pilsoniskā atbildība ir saistīta ar nāciju, un tā nozīmē rūpēties ne tikai par savu labumu, bet arī ieguldīt sabiedrības kopējā labumā,” šādu atziņu viedokļu ringā pauda prezidents Egils Levits.

Militārā karjera

2019.g. 6. novembrī  8.a un 9.a klases skolēni devās ekskursijā uz Ādažu poligonu ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, lai uzzinātu vairāk par militāro karjeru un  Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Latvijā. Skolēniem bija iespēja tikties ar karavīriem, kā arī aplūkot militāro tehniku un ekipējumu. Bija iespēja pārbaudīt savu fizisko sagatavotību dažādās sportiskās aktivitātēs mežā, erudīciju, saliedētību, angļu valodas prasmes. Svarīgākais, kas skolēnus vienoja, komandas darbs. Bija iespēja uzzināt par pirmās palīdzības sniegšanu ,un karavīri dažas situācijas parādīja praktiski, kā arī bija iespēja komunicēt ar ārvalstu karavīriem svešvalodā. Diena bija interesanta un piepildīta!
Skolēnu domas pēc pasākuma: „ Ir svarīgi ieinteresēt jaunatni militārā jomā. Mums patika, ka bija jādarbojas komandā, izbaudot cīņas sparu, bija motivācija uzzināt ko jaunu.”

Profesiju daudzveidība zoodārzā

2019. gada 28.-31. oktobrī 1.-2. klašu skolēni devās ekskursijā „Profesiju daudzveidība zoodārzā” ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kurā  iepazina zoodārza darbinieku ikdienas darba gaitas un pienākumus, tikās un sarunājās ar speciālistiem: valdes priekšsēdētāju, sabiedrisko attiecību speciālistu, grāmatvedi, ekskursijas vadītāju, veterinārārstu, zoologu, entomologu, dzīvnieku kopēju, uzraugu un taksidermistu. Skolēni iepazina darba vidi,  varēja uzdot sev interesējošus jautājumus. Skolēni un skolotāja Inese Reisa atceras: ”Esam atgriezušies no iespaidiem bagātās ekskursijas. Redzējām,dzirdējām,taustījām,ostījām,vingrojām un svaigā gaisā izgaršojām Rīgas ZOO. Bijām izbrīnīti, cik daudz profesiju strādā ZOO dārzā: pat iedomāties nevarējām! Tik daudz savdabīgu dzīvnieku nosaukumus dzirdējām, ka ne atcerēties!”

Latvijas Meža dienas

19.09.2019. 6.ab klases piedalījās Meža dienās Ropažu novadā ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Mežā izveidotā takā notika skolēnu sadarbība ar Latvijas meža darbiniekiem, kuri stāstīja par meža dzīvi, deva uzdevumus, rādīja meža tehniku, aicināja sargāt mežu. Skolēni saņēma daudz informācijas par meža valdību.
Interesanti bija uzzināt, kā aprēķināt koka augstumu un vecumu, kā aprēķināt koku daudzumu uz hektārā, kā aizsargāt jaunos kociņus un uzbūvēt tiltu bez naglām. Skolēni iepazina profesijas, kas ir saistītas ar mežu apsaimniekošanu: mežinženieris, kokapstrādes inženieris, mežsaimniecības tehniķis.
Mums paveicās ar laika apstākļiem! Patika izzinošā pastaiga pa mežu un gardās brūklenītes!

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 10. maijā 2019.g. 11. un 8.a klases skolēni izmantoja iespēju piedalīties Atvērto durvju dienās Valsts pārvaldes iestādēs, lai varētu uzzināt un saprast, kā strādā mūsu valsts. Skolēni izzināja KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību.
Nodarbības ,,Aiz priekškara: KNAB noslēpumi -TOP 5” laikā bija šādas aktivitātes – interaktīvs darbs grupās, ekskursija pa KNAB telpām, viktorīna. Aktivitātes bija vērstas uz dalībnieku izpratnes veidošanu par KNAB kompetenci, KNAB kompetencē esošo administratīvo, krimināllietu izmeklēšanas principiem u.c. Skolēni ielūkojās liecību sniegšanas kabinetos, pielaikoja speciālos apģērbus un neierastos darba piederumus.
KNAB darbinieki bija izveidojuši pārdomātu, interesantu nodarbību.

Vairāk informācijas šeit

Karjeras pasākumi 2019. gada janvārī

Karjeras izglītība paredz skolēniem ne tikai sniegt informatīvu atbalstu par profesiju pasauli, darba tirgu, bet arī praktiski izmēģināt savu interesi par dažādām profesijām.
Janvārī Vangažu vidusskolēniem bija šāda iespēja: 6.-7. klašu skolēni piedalījās pasākuma „Radošo profesiju meklējumi” ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, izmēģinot un pielaikojot animatora profesiju, veidojot multiplikācijas filmas pēc sava scenārija.
Bet 6.-12. klases skolēni – interesenti viesojās Latvijas Radio pasākumā ēnu diena „Drosme sapņot un mēģināt – 1”. Skolēni iepazina un ēnoja radio diktora, programmas producenta, skaņu operatora, dīdžeja,  režisora  darbu. Īpaši skolēniem patika iespēja iejusties diktora lomā un dzirdēt savu balsi ierakstā, kā arī vērot  Radio 5  dīdžeja  Arta Volfa darbu.
Arī februārī ir plānotas ekskursijas – ēnu dienas skolēniem, kurus interesē biznesa, uzņēmuma vadības, ķīmijas joma.

Interaktīvā nodarbība „Veiksmīga karjera – dari to, ko mīli”

Interaktīvā nodarbība ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Ekskursija uz Spilvas ražotni

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.g. 10. oktobrī 4.a klase devās uz SIA Orkkla Foods Latvija uzņēmumu Spilva. Ekskursija tika organizēta un finansēta Karjeras izglītības projekta ietvaros. Ekskursijas mērķis bija iepazīstināt ar ražošanas uzņēmumu Spilva, tās rašanās vēsturi, izaugsmi un ražošanas procesu, lai papildinātu skolēnu zināšanas par ražošanas uzņēmumiem Latvijā.
Vispirms tikām iepazīstināti ar Spilvas uzņēmuma vēsturi un attīstību. Gadu gaitā ražotne paplašinājusies un tagad ražo daudzveidīgu produkciju. Saražoto produkciju pārdod ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs.
Tad sekoja instruktāža par drošības noteikumiem apmeklējot ražošanas cehus un ekskursija, kuras laikā bērni redzēja, kā tiek ražoti biezeņi un majonēze.
Pēc ekskursijas sekoja Spilvas produkcijas degustācija. Pēc ekskursijas bērni dalījās iespaidos par redzēto ar vienaudžiem kā arī ar vecākiem, jo nākamajā dienā tika stāstīts, ka kopā ar vecākiem devušies uz veikalu un meklējuši to produkciju, kas tika piedāvāta degustācijā.

4.a klases audzinātāja Inese Grinberga

„Tēva diena” 1.b klasē

2018.g. 7.septembrī svētkos „Tēva diena” 1.b klasi apciemoja Snežannas tēvs Vladimirs, lai pastāstītu par savu profesiju – kravas automašīnas vadītājs. Izradās, ka viņš brauc ar smago automašīnu, kurai ir 4 metri augstums un 17 metri garums. Mums bija iespēja lielajā ekrānā redzēt autokrāvēja darbu un 25 kilometrus garus tuneļus. Mēs uzzinājām par bīstamām situācijām uz ceļa un to, kā šoferis rīkojas šajās situācijās: ka ziemā ir liela iespēja mašīnai ieslīdēt grāvī , ka brauciena laikā var pārsprāgt riepa. Liels paldies Vladimiram no pirmklasniekiem par interesantu sarunu. Dārgie vecāki, gaidām jaunas spilgtas tikšanas ar jums!

1.b klases audzinātāja Olga Kravčenko

Meistarklase „Mirklis profesijā”

2018.g. jūnijā nometnes dalībniekiem bija iespēja piedalīties meistarklasē, lai iepazītu konditora profesiju, kuru vadīja skolas absolvente Linda Vēvere. Viņa ne tikai pastāstīja par savu profesijas izvēli un darba ikdienu, bet iemācīja skolēniem pagatavot vienkāršus un garšīgus našķus.

Otrdienas nometnē bija veltītas radošajiem mācību priekšmetiem. Skolēni iepazina profesiju pasauli teātrī, bija iespēja iejusties aktiera profesijā kopā ar Vangažu vidusskolas absolventu, aktieri, Artūru Stjosovu,  kā arī leļļu meistara profesiju. Skolēni kopā ar meistari I.Grīnbergu pagatavoja lelles, ar kurām vēlāk spēlēja izspēlēja pasakas.

Nometne „Kad izaugšu liels, būšu …”

Jau otro gadu skola jūnijā organizēja dienas nometni 1.-4. klases skolēniem, kas veltīta karjeras izglītībai „Kad izaugšu liels, būšu …”. Nometnes dalībnieki mācījās domāt par savu nākotni, iepazīstot dažādas profesijas un sasaistot to ar skolā apgūstamajiem mācību priekšmetiem. Nometnes vadītāja T.Bordāne un palīgi O.Kravčenko, S.Vencjuna bija organizējušas gan saistošas tematiskas nodarbības, ekskursijas, lomu spēles,  konkursus, meistarklases ar profesionāļiem, gan diskusijas ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Esam gandarīti par bērnu pozitīvām emocijām un ieinteresētību!

Meistarklase „No hobija līdz profesijai -2”

15.-16.05.2018.g. skolas 6.-9. klašu skolēni interesenti piedalījās radošajās meistarklasēs kopā ar šuvēju, lai iepazītos ar šo profesiju, darba ikdienu, prasmēm un rakstura īpašībām, kuras nepieciešamas modista profesijā, kā arī izglītības iegūšanas iespējām. Tika organizēts praktiskais darbs, lai skolēniem būtu iespēja izmēģināt savas iemaņas šūšanas jomā un pārbaudīt savu interesi par modista profesiju.

Ekskursijas „Uzņēmums no A līdz Z”

7.05.2018.g. 5.b klases skolēni devās izzinošā ekskursijā uz Getliņu sadzīves atkritumu poligonu un lidostu „Rīga”, lai iepazītu profesiju pasauli uzņēmumos. Skolēni bija patīkami pārsteigti par moderno, sadzīvei draudzīgo saimniekošanu Getliņos,. Skolēni pārliecinājās, ka  zināšanas fizikā, ķīmijā, bioloģijā, informātikā,  ir noderīgas „gudras” saimniekošanas uzsākšanai un uzņēmuma paplašināšanai. Lidostā skolēniem bija iespēja izpētīt lidostas darbu no pasažieru reģistrēšanas vietas līdz lidmašīnas skrejceļam.

9.05. 6.b, 6.c klases skolēni apmeklēja ražotni „Rāmkalnu sukādes”, iepazīstot uzņēmumu, kas darbojas pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē, darba ikdienu un profesiju pasauli. Skolēni uzzināja par administrēšanas nozarē strādājošo  profesiju, kvalificēto strādnieku, rūpniecisko iekārtu operatoru darba ikdienu, darbinieku pienākumiem.

27.05. 7.a klase apmeklēja ražotni „Tukuma Piens”. Šīs ekskursijas organizēšanu uzņēmās skolnieces Līvas tētis Edmunds Ozols. Mēs iepazinām ne tikai uzņēmuma produkciju, darba ikdienu, bet arī varējām vērot ražošanas procesu, degustēt produkciju ražošanas laboratorijā. Profesiju pasaule uzņēmumā bija dažāda, tomēr sapratām, ka labāk atalgotu un interesantāku darbu veikšanai ir nepieciešama laba izglītība.

Lai iepazītu Latvijas uzņēmumus un nozarē iesaistīto profesiju pasauli, šajā gadā ir plānotas  4 mācību ekskursijas ”Uzņēmums no A līdz Z” uz dažādiem uzņēmumiem. 05.04. 5.a un 6.a klases skolēni viesojās kokapstrādes uzņēmumā „Kvist”. Skolēni iepazinās ar uzņēmuma darba ikdienu, darbinieku pienākumiem, izsekojot mēbeļu tapšanas ceļu no sagataves līdz ekskluzīvai mēbelei. Skolēni iepazina darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņēma atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Mobilā laboratorija „Tehnobuss”

29.03. skolas pagalmā bija piestājis kāds uzmanību piesaistošs 18 metrus garš autobuss, uz kura sāniem bija uzraksts „ Inženierzinātne – tā ir māksla”. Tas bija „Tehnobuss –  pirmā mobilā demonstrāciju laboratorija, kura dienas garumā uzņēma 91 skolēnu no 7.-9. klases.
Skolēni laboratorijā iepazinās ar mūsdienīgiem uzņēmuma aprīkojumiem, uzzināja par nozīmīgām specialitātēm mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, mācību un darba iespējām. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un  interesi par profesijām, kas saistītas ar tehnikas un robotikas izmantošanu.
Nodarbības veicināja jauniešu interesi par inženierzinātni, saprotamā un praktiskā veidā iepazīstoties ar inženierzinātņu pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un ražošanas procesos.

Izstādes „Skola 2018” apmeklējums

Izstāde „Skola 2018” – nozīmīgākais izglītības notikums Latvijā, kas ik gadu tūkstošiem jauniešu piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām. 2018. gadā 23. februārī Vangažu vidusskolas 10.-12. kl. skolēni devās uz Ķīpsalu, lai uzzināt par aktualitātēm un iespējām izglītībā.
„Apmeklējot šo pasākumu, varēja uzzināt vairāk par dažādām augstskolām un mācību iestādēm, kuras interesē. Šādas izglītības izstādes ir ļoti noderīgas skolniekiem, it īpaši tiem, kuri nevar izlemt, kur turpināt mācīties un nezina ar ko grib saistīt savu turpmāko dzīvi. Manuprāt, tas ir brīnišķīgi, ka mums ir iespējas apmeklēt šāda veida izstādes, jo tas ir noderīgi mums, kā arī interesanti, tas palīdz nolemt, ko un kur ir vēlme strādāt vai mācīties turpmāk, – ”stāsta 12.kl.skolniece Milana  Siļmanoviča.
„Pasākums  bija ļoti izglītojošs un noderīgs, it īpaši 12.klasei, jo varēja uzdot sev interesējošos jautājumus interesējošām skolām un iepazīties ar citām nedzirdētām skolām, pat studijām ārzemēs. Skolas bija ļoti pretimnākošas un sniedza atbildes uz visiem jautājumiem – iestāšanos, studijām, akreditāciju u.c. ,” – piebilda 12.kl.skolniece Stefānija Lasmane.

No hobija līdz profesijai

Karjeras projekta ietvaros 3.-4. klašu skolēniem 21.11. tika organizēta nodarbība „No hobija līdz profesijai”. Skolēni iepazinās ar keramiķi Ingrīdu Žagatu, amatnieku biedrības „Ceplis” vadītāju. Sarunas laikā skolēni uzzināja, kas ir amatnieks, keramiķis, par to, kāda ir meistara ikdiena. Sarunas laikā skolēni noskaidroja, kādas rakstura īpašības nepieciešamas šī amata veicējam, kā skolas mācību priekšmeti saistās ar šo profesiju un  kur var apgūt keramiķa profesiju. Pats interesantākais skolēniem šķita praktiskais darbs, skolēni izmēģinās savas iemaņas amatniecības jomā, pagatavojot māla trauku, un pārbaudīja savu interesi par šo profesiju.

Ekskursija veikalā “Aibe”

2017.gada 15. novembrī 7.b klase apmeklēja veikalu „Aibe”, karjeras pasākuma ietvaros. Veikalu „Aibe” vada skolnieces Lalas tēvs Ali Šihalijevs ar lielisku kolēģu komandu, tai skaitā Ņikitas mamma Jeļena Jurčenko. Veikala vadītāja Zinaida organizēja izziņas ekskursiju. Mēs novērojām un izpētījām preču ceļu no kravas mašīnas līdz pircējam. Uzzinājām, ka šeit strādā 13 profesiju darbinieki, kādas prasmes ir raksturīgas šiem darbiniekiem. Redzējām noliktavas un administrācijas telpas, konditorejas un gaļas cehus, ledusskapju telpas. Mūs uzcienāja ar karstiem, garšīgiem pīrādziņiem un sulu.

7.b klases audzinātāja N.Marhele

Ekskursija 5. tramvaju depo

Šogad 8. novembrī „Karjeras programmas” ietvaros 6.b un 7.b klases skolēni apmeklēja 5. tramvaju depo un specializētās remontdarbnīcas Brīvības ielā 191, Rīgā. Ekskursija bija interesanta un aktīva: lekcija, remonta un mazgāšanas darbnīcas apmeklējums. Mēs uzzinājām sabiedriskā transporta vēsturi. Sabiedriskais transports Rīgā sastāv no autobusu, trolejbusu, tramvaju, minibusu un nakts autobusu maršrutiem, kurus nodrošina Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Rīgas Satiksme”. Uzņēmumam nepieciešams vairāk kā 330 dažādas profesiju pārstāvji ar augstāko vai speciālo izglītību.

Skolotājas A. Teruņi un N. Marhele

4.b klases mājturības stundas

Danilas Čebotaras mamma Jūlija 4.b klasei vadīja divas mājturības stundas. Dažādās tehnikās skolēni veidoja, krāsoja un ievietoja rāmīšos savus rokdarbus. Brīnumainas, skaistas dāvanas tika izveidotas mūsu tuvajiem un dārgajiem cilvēkiem.  Ziemassvētkiem esam sagatavojušies!

4.b klases audzinātāja Olga Kravčenko

Mūzikas jaukie mirkļi

Šogad 12. oktobrī „Karjeras programmas ” ietvaros Alekseja un Valentīna tētis Jurijs Kaspers uzaicināja 3.b un 7.b klases uz koncertu no cikla „Mana profesija”. Koncerts notika Vangažu Mūzikas un mākslas skolā. 
Koncertā piedalījās Starptautisko konkursu laureāti Jurijs Savkins (vijole) un Jurijs Kaspers (klavieres).
Tā bija neaizmirstama, brīnumaini skaista, pasakaina mūzika.
Paldies Jurijam Kasperam par skaisto mūzikas pasauli!

3.b klases audzinātāja Olga Hamčanovska

Ekskursija uz maiznīcu ,,Lāči’’

2. oktobrī 3.a un 4.a klases skolēni devās ekskursijā uz maizes ceptuvi “Lāči” un piedalījās izzinoši izglītojošā mācību ekskursijā ,,Rudzu grauda spēks’’.  Skolēni gida pavadībā tika iepazīstināti ar ceptuvi. Ekskursijas laikā bērni varēja iepazīties, kā un kur maizīte rūgst, uz kā veido un kur to cep, kā notiek darbs cehos, kur cep cepumus un kur maizīti fasē, lai vestu uz veikaliem. 
Bērni degustēja dažādu ,,Lāču’’ ceptuves produkciju – grauzdiņus, cepumus, dažādu šķirņu maizi.
Interesantākais un aizraujošākais bija klases  rupjmaizes kukuļa veidošanas process un kopīgā kliņģera cepšana.   
Pēc ekskursijas kopīgi tika apēsts kliņģeris un lielais maizes klaips. Skolēniem ekskursija un darbošanās ļoti patika. Viņi atzina, ka maizīte ir garšīgāka nekā veikalā pirktā, jo tā ir svaigi cepta, bet norādīja arī to, ka maiznieka darbs ir ļoti grūts un neviens no bērniem negribētu strādāt par maiznieku.

Skolotājas L. Nagle, O.Suta un I.Grinberga

Zinātnes sasniegumi – ideju avots inovācijai

Septembra pēdējā piektdienā aktīvākie zināšanu meklētāji no 7. līdz 12.klasei devās uz Zinātnieku nakti Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un eksperimentu šovu Latvijas Organiskās sintēzes institūtā.
Skolēni labprāt piedalījās dažādās Sporta akadēmijas aktivitātēs – noteica slodzi sirdij, mērija emocijas, slēpoja, šāva, lēca – kopumā mācījās izzināt savu ķermeni. Izmēģināja IT tehnoloģiju aplikācijas sporta nodarbību kvalitātes sekmēšanai.
Latvijas Organiskās sintēzes institūtā izbaudīja ķīmijas eksperimentu priekšnesumu “Burvis vai zinātnieks?”. Apskatīja mobilās biofarmācijas centru un iegrima mikropasaules tuvplānā. Zinātnieku nakts ir lielisks veids – kā skolēnam parādīt, cik zinātne ir ‘forša’.
Zinātnieku nakts mērķis ir izcelt pētniecības svarīgo nozīmi mūsu ikdienas dzīvē un radīt interesi par zinātni kā karjeras iespēju.

D.Mālniece, N.Marhele

6.a klases ekskursija uz keramikas darbnīcu “Cepļi”

6.a klase 21.septembrī apciemoja Ingrīdas Žagaras keramikas darbnīcu “Cepļi” Skultes pagasta Limbažu novadā. Šeit mēs varējām iepazīties ar keramikas vēsturi, piedalīties izglītojošā paraugdemonstrējumā, paši iejutāmies podniekmeistara lomā. Stāstīja un parādīja, kā no māla pikas top brīnišķīgi trauki un sadzīves priekšmeti. Skolēni piedalījās radošajā darbnīcā (paši mīcīja mālu, veidoja savu priekšmetu un izteica viedokli, kā jūtas, strādājot ar mālu). Interesanti bija vērot šo senlatviešu profesiju, kas agrākos laikos bija populāra. Saimniece precizēja, kur mūsdienās studenti apgūst šo profesiju. Uzzinājām, ar ko atšķiras Latvijas māls no ārzemēs iegādātā. Šī saimniece pārsvarā strādā ar ārzemju mālu, kā arī atklāja dažus noslēpumus, ka mālu karsē krāsnī, kas uzcelta pēc ārzemju celtniecības arhitektūras principiem. Šī krāsns ir ilgi jākurina. Šajā darbnīcā saimniece strādā ar melno mālu, kas šobrīd sabiedrībā ir ļoti pieprasīts. 

Klases audzinātāja Solvita Vencjuna

Zoodārza darbinieku profesijas

2017.gada 20. septembrī saulainā dienā 2.b un 4.b klases skolēni apmeklēja mūsu iemīļoto Rīgas Zooloģisko dārzu. Tas kārtējo reizi patīkami iepriecināja mūs ar dzīvnieku daudzveidību. Bet galvenais brauciena mērķis bija izpētīt Zoodārza darbinieku profesijas. Mums bija iespēja novērot komandas saskaņotu sadarbību un labāk uzzināt par viņu darbu. Ekskursija bija pilna ar pozitīvām, spilgtām emocijām un saliedēja mūs visus.

Klases audzinātāji O. Kravčenko, Ņ. Sazanoviča

Ekskursija veikalā “Aibe”

2017.gada 18. septembrī 4.b klasei viesmīlīgi atvēra durvis veikals „Aibe”, kuru vada skolnieces Arzu tēvs. Saimnieka Ali Šihalijeva vadībā mūs satika draudzīga komanda. Veikala vadītāja Zinaida vadīja interesantu ekskursiju. Mēs novērojām un izpētījām preču ceļu no kravas mašīnas līdz pircējiem. Uzzinājām, ka šeit strādā 13 profesiju darbinieki un kādas prasmes ir raksturīgas viņiem. Redzējām telpas-ledusskapjus, omulīgu konditoreju, milzīgu monitoru. Pēc tam izklaidējāmies – piepildījām inventāra grozus, saņemām balvas, kā arī mūs uzcienāja ar karstiem, garšīgiem pīrādziņiem un suliņu.
Uzminiet, kurš veikals Vangažos tagad ir mūsu vismīļākais? Protams, „Aibe”!

4.b klases audzinātāja Olga Kravčenko

Radošās darbnīcas „Izzini, pēti eksperimentē!”

29. maijā1.-2.kl.skolēniem bija iespēja darboties mazās grupās, iepazīstot inženiera, programmētāja profesiju. Skolēni uzzināja par inženiera profesijas aktualitāti, kā arī to, kā robotiku izmanto ražošanas procesā, par to, ka lielākā daļa uzņēmumu izmanto mehāniskos palīglīdzekļus.
Skolēniem bija iespēja pašiem veidot savus robotus, kļūt par robotu „saimniekiem”, mācoties sazināties ar tiem, kā arī skolēni mācījās lasīt rasējumus un shēmas. Skolēniem tika sniegts ieskats par inženiera profesijas nopietnību un unikalitāti, ieinteresējot viņus apgūt eksaktos mācību priekšmetus.

3.-8. klases skolēni radošajā darbnīcā „Izzini, pēti, eksperimentē!” iepazina dažādu mācību priekšmetu sasaisti ar profesiju pasauli, īpaša uzmanība tika pievērsta ķīmijai un fizikai, profesiju pasaulei, kas ar to saistītās – ķīmijas speciālists, farmaceits, parfimērs, inženieris, elektriķis, zinātnieks- izgudrotājs. Pasākuma vadītāji sākumā uzsvēra to, cik nozīmīgas ir šīs profesijas cilvēces attīstībā, kā šo profesiju pārstāvju kļūdas var izraisīt katastrofas. Vadītāji savu stāstījumu demonstrēja ar vizuāliem piemēriem. Skolēni varēja piedalīties dažādās aktivitātes, iejūtoties kāda profesionāļa lomā, uzdot interesējošus jautājumus par nozarēm, iespēju apgūt profesijas. 

Tikšanās ar skolas absolventiem

29.06.2017. Karjeras dienu ietvaros skolā viesojās mūsu skolas absolventes – Elīna un Sabīne Ušakevičas, kas pēc skolas absolvēšanas izvēlējās studijas turpināt Dānijā, apgūstot tūrisma un menedžmenta jomu. Viņas vidusskolēniem pastāstīja par panākumiem, ieguvumiem, kā arī par grūtībām, ar kurām nākas saskarties ikvienam ārzemēs studējošam. Viņas atzina, ka tā ir bijusi milzīga uzdrīkstēšanās, vecāku atbalsts, dzīves izaugsme. Skolas absolventes aicināja vidusskolēnus nebaidīties, iepazīstinot ar iespējām interneta vidē uzzināt par studiju un darba iespējām ārzemēs. 
Elīna un Sabīne pastāstīja arī par savām darba gaitām Dānijā, vilšanos profesijas izvēlē, salīdzinot darba iespējas Latvijā un Dānijā. Viņas pateicās visiem skolas skolotājiem par lielisku, konkurētspējīgu izglītību. Jāpiebilst, ka par saziņas valodu meitenes bija izvēlējušās angļu valodu. Tā skolēniem bija arī dzīvās valodas pieredze un vingrināšanās iespēja.

Esmu LLU 2.kursa studente. Latvijas  Lauksaimniecības  universitātē studēju Pārtikas  Produktu tehnoloģijas. Iesakoties pirmajiem studiju mēnešiem, daudzi uzdeva jautājumu “no kurienes esi, kuru skolu absolvēji?”, uzzinot, ka esmu no Vangažu  vidusskolas, reti kurš zināja, kur īsti  tas ir… Lielāka daļa  manu kursabiedru ir absolvējuši  ģimnāzijas vai arī  skolas ar profesionālu  novirzi, bet es parasto vispārizglītojošo  vidusskolu. Neskatoties  uz  to, varu droši    teikt, ka saņemto  zināšanu līmenis  nav nemaz sliktāks par citām skolām. 
Pateikties gribēju visiem manas skolas pasniedzējiem, īpaši gribētos  izcelt mūsu  ķīmijas pasniedzēju  V. Girgensoni. Tas ir cilvēks,  kurš  ļoti  palīdzēja  man un daudziem  maniem skolasbiedriem sasniegt noteiktus mērķus.  Pateicoties viņai,  man radās  lielākā  interese pret priekšmetu, kā arī pasniedzēja veltīja daudz laika un spēka,  lai palīdzēt sagatavoties eksāmeniem, kas vēlāk  deva man labas izredzes iestāties  valsts budžeta grupā.
Arī  tagad daudzas no zināšanām,  kuras saņēmu  skolā,  bieži  noder studiju laikā. 
Protams, nedrīkst  izcelt tikai kādu vienu pasniedzēju, visi skolas darbinieki katru dienu dod daudz jaunu zināšanu lielam skolēnu pulkam. Esmu pārliecināta,  kad bērni absolvē skolu, arī  pasniedzējiem  tas ir skumju brīdis, jo par šiem mācību  gadiem mēs  visi kļūstam par lielu ģimeni un skolotājs kļūst  ne tikai par pasniedzēju,  bet arī  par draugu. Esmu ļoti laimīga, ka esmu absolvējusi tieši Vangažu  vidusskolu.

Vangažu  vidusskolas 2015. gada absolvente Viktorija Matvejeva

Esmu Vangažu vidusskolas absolvente, šobrīd mācos Rīgas Stradiņa universitātē medicīnas fakultātē. No bērnības vēlējos studēt medicīnu, šī mērķa realizēšanā man ļoti palīdzēja Vangažu vidusskolas pasniedzēji, piedāvātie pulciņi, konsultācijas, ekskursijas.
No paša sākuma skolotāji bija ieinteresēti katra skolēna nākotnes izvēlē, viņi motivēja un centās palīdzēt katram skolēnam individuāli. Skolotāju attieksme spēlēja ļoti svarīgu lomu katra skolēna liktenī. Gribētu pateikt paldies visiem Vangažu vidusskolas pasniedzējiem, it īpaši V.Girgensonei un S.Fazilzjanovai – šie pasniedzēji pavadīja daudz laika konsultācijās ar skolēniem, kuri vēlējas likt bioloģijas vai ķīmijas eksāmenu, un patiešām palīdzēja mūsu mērķu sasniegšanā; V.Černejai – par atbalstu un konsultāciju organizēšanu; un klases audzinātājai G.Parhomenko – par to, ka iemācīja nekad nepadoties.
Esmu ļoti pateicīga Vangažu vidusskolai par nevienaldzīgu attieksmi un palīdzību mana sapņa realizēšanā.

Darija Logvinova

Projekta darbs – Karjera 5.a klasē

5.a klase maijā mēnesī piedalījās Projekta darba Karjeras aktivitātēs, pētot dažādas profesijas gan teorētiskiem, gan praktiskiem dažādiem uzdevumiem (izpētes testi, psiholoģiskie testi, “pielaikoja” dažas profesijas).
Mums bija dažādas radošās nodarbības:
1) pavāra profesija (sadarbība ar skolēnu vecākiem) – Ievas mammu – Ilonu Sakni;
2) bibliotekāra profesija – radošā nodarbība Vangažu pilsētas bibliotēkā – Jeļena Ozoliņa;
3) skolēni iejutās Leļļu teātra aktieru lomā (skolā).
Skolēni ar interesi darbojās radošajās skolas stacijās, ko vadīja priekšmetu skolotāji. Ar lielu sajūsmu un interesi darbojās Ilonas Saknes praktiskajā pavāra nodarbībā, noskaidroja un precizēja bibliotekāra ikdienas darbu, secinot, cik tas ir smags darbs (atrodas klusumā, jābūt pieklājīgam pret citiem pat tad, kad negribas, daudz papīri jāraksta, atskaites, elektroniskā kataloga prasmes). Kā arī skolēnu priekšstatu par profesiju daudzveidību pilnveidoja video stāstījumi, Ķīmijas šovs. Bērni secināja, ka ļoti daudz vēl jāizglītojas un jāattīsta dažādas prasmes: precizitāte, vēlme mācīties, tikt galā stresa situācijās, datorprasmes un svešvalodas jāmācās.

Karjeras dienas “Atver savas karjeras durvis!”

Mācību gada pēdējā nedēļā skolā tika organizētas Karjeras dienas “Atver savas karjeras durvis!”. Skolēni izstrādāja projekta darbus, kas bija saistīti ar viņu vecāku darbu, interesējošām profesijām, profesiju pasauli tuvākajā apkārtnē, kā arī profesijām, kas saistītas ar interesējošo mācību priekšmetu. Aizraujoši un aktīvi tika pavadītas šīs dienas. 26. maijā skolēnu grupas apmeklēja radošās darbnīcas, kurās mācību priekšmetu skolotāji bija sagatavojuši problēmuzdevumus, ar kuriem nākas saskarties dažādu profesiju pārstāvjiem.

Ekskursija uz Skrīveriem

11. maijā 2.b un 5.c klases skolēni Karjeras dienas ietvaros viesojās Skrīveru konfekšu fabrikā, lai uzzinātu kā veido garšīgas konfektes, ka arī kas ir jāprot cilvēkiem, kuri šeit strādā.
Mēs mācījāmies gatavot konfektes saviem vecākiem, brāļiem, māsām un draugiem. Tas bija grūts, bet ļoti patīkams darbiņš. Ļoti garšīga, jautra un izzinoša ekskursija!

2.b klases audzinātāja Olga Hamčanovska

Motivējošās nodarbības

2. maijā 11. klase tikās ar Swedbankas pārstāvi matemātikas stundā „Dzīvei gatavs”, mācību saturs tika papildināts ar profesionālās dzīves pieredzi, stundā tika apvienotas bankas darbinieka prasmes un zināšanas finanšu jomā ar matemātikas stundās apgūstamajām zināšanām. Kā arī 9., 12. klašu skolēniem bija iespēja diskutēt ar Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvēm motivējošā nodarbībā „Karjera sākās jau šodien”, pēc nodarbības daudzi skolēni atzina, ka tā bija lieliska iespēja padomāt tikai par sevi, savu nākotni, izvērtēt un koncentrēties svarīgākajam.

Ekskursija koncernā Latvijas Dzelzceļš

10. aprīlī Vangažu vidusskolas 9.a klase viesojās koncernā Latvijas Dzelzceļš ar mērķi iepazīt Latvijas Dzelzceļa nozari, profesiju pasauli un labās prakses piemērus karjeras veidošanā dzelzceļa nozarē. 
No rīta skolēni tika sagaidīti greznā kabinetā, lai prezentācijā iepazītu koncerna uzbūvi un nozaru darbību, karjeras kāpņu veidošanas iespējām koncernā, liels uzsvars tika likts un Latvijas Dzelzeļa nozarē strādājošo cilvēku nepieciešamajām rakstura un personības īpašībām.
Skolēniem tika sniegta ekskluzīva iespēja vērot, kā norit un tiek organizēta darba diena  dispečeru centrā. Ļoti aizraujoši bija vērot darbu Šķirotavas stacijas šķirošanas parkā un uzkalnā, cik liels bija pārsteigums, ka vagoni ripo lejā no uzkalna  bez lokomatīves un tos apstādina speciāla bremzēšanas sistēma. Skolēni arī redzēja, kā notiek dīzeļlokomatīvju remonts un modernizācijas process, ekipēšana un degvielas uzglabāšana.
Nokļuvuši ķīmiski tehniskā un mērījumu laboratorijā, skolēni vēroja kā strādā 3D printeris un gatavo detaļas dažādām dzelzceļa iekārtām.
Noslēgumā skolēniem tika dota iespēja darboties ar trenažieri, kas imitē vilces līdzekļa vadītāja vadības pults darbību – virtuāli iejusties vilciena vadītāja lomā un vadīt vilcienu.
Skolēniem tika sniegta iespēja piedalīties ļoti augstā līmenī organizētā ekskursijā un vērot  347 dažādu profesiju pārstāvju darbošanos koncernā Latvijas Dzelzceļš. Tā bija ļoti izglītojoši aizvadīta diena!

9.a klases audzinātāja – Inga Lījvaka

Ēnu dienas Vangažu vidusskolā

Mainoties sabiedrībai, mainās arī pieeja un prioritātes izglītībā. Tas attiecas arī uz karjeras izvēli, lēmuma pieņemšanai par kādas noteiktas profesijas apguvi ir jābūt pamatotai, virzītai, kas balstīta uz paša skolēna izvēli. Tādēļ Vangažu vidusskolā karjeras izglītība ir viena no prioritātēm, tā ir cieši saistīta ar visu mācību procesu.
Izmaiņas darba tirgū, pastāvīgi pieaugušā informācija par profesijām, nenoteiktība bieži vien rada apjukumu un to, ka skolas beidzēji izvēlas mācību iestādi, nevis profesiju, tādēļ ir nepieciešams skolēniem sniegt atbalstu dažādu profesiju iepazīšanā. Pašreiz skolēnu iespējas saņemt atbalstu šajā jomā ir ievērojami pieaugušas. Organizācijas un uzņēmumi rīko atvērto durvju dienas, Ēnu dienas, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem.
Arī Vangažu vidusskolā aizvadītais mēnesis tradicionāli ir bijis profesiju mēnesis, kas aizsākās ar pasākumu 9.-12. klašu skolēniem „Iepazīsti kadeta dzīvi un izaicini sevi!” Sadarbībā ar Valsts policiju tapa aizraujošs un izzinošs pasākums, kurā skolēni varēja iepazīt darba ikdienu (kinologa paraugdemonstrējumi, noziedznieku aizturēšanu), mācību specifiku (šaušanu, tuvcīņas). Turklāt katrs no skolēniem varēja piedalīties un praktiski to izmēģināt.
Ēnu dienu ietvaros, kas norisinājās visā Latvijā 15.02., mūsu skolas interesenti varēja piedalīties divās grupu ekskursijās, iepazīstot dzelzceļa nozari un būvniecību. 8.-9. klašu skolēni interesenti apmeklēja Rīgas Valsts tehnikumu, iepazīstot daudzās profesijas, kas nodrošina sakārtoto un punktuālo darbu dzelzceļa nozarē. Skolēni piedalījās praktiskās nodarbībās, kurās rasēja, lodēja, zīmogoja kravas, veica loģistikas uzdevumus. Tomēr galvenā atziņa, kuru skolēni guva šajā dienā, bija tā, ka visa pamatā ir apzināts, mērķtiecīgs mācību darbs, jo ikvienā profesijā ir nepieciešams zinošs un labs speciālists.
Kā arī vidusskolēniem bija unikāla iespēja apmeklēt VEF kultūras nama būvlaukumu, sarunāties ar būvniecības nozares speciālistiem, kas atbild gan par projektu, gan būvdarbu norisi, gan drošību objektā. Interesanti bija vērot pārmaiņas, kas skāra šo vēsturisko objektu, uzzināt un redzēt to, kāda šī vieta izskatīsies tās atklāšanas brīdī – Latvijas simtgadē. Jauniešiem saistoši likās arī tas, ka būvniecības nozarē darbs ir piemērots gan vīriešiem, gan sievietēm, turklāt tā ir nozare, kas nemitīgi mainās un attīstās. Skolēnus uzrunāja gados jauni būvnieki inženieri, kas pastāstīja par savu pieredzi, karjeras virzību. Tomēr svarīga atziņa, ko guvām, ir tāda, lai kļūtu par nozares vadošo darbinieku, jāsāk karjera būvēt no apakšas, no pamata, sākot ar mazkvalificēto darbu. Jo tikai tā ir iespējams iepazīt visu nozari, sevi pilnveidot.
Individuālās Ēnu dienās piedalījās arī tie skolēni, kuri sevi pieteica pie noteikta speciālista, izturot konkursu un atlasi. Pēc ēnu dienām skolēni dalījās savā pieredzē.

Viktorija Teterovska 8.a klase
Es izvēlējos Ēnu dienās doties uz nevalstisko pasākumu organizāciju LAPAS.LV, jo man patīk organizēt mazus ģimenes pasākumus, un tagad es vēlējos izmēģināt, kā tas ir – organizēt masu pasākumus. Šī diena man ļoti patika, jo tur bija interesanti uzdevumi un ļoti atraktīvi cilvēki.
Anastasija Viļevko 11. klase
Šogad Ēnu dienā man bija iespēja apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku jeb Gaismas pili un iejusties muzeja pedagoga ādā. Kopumā bijām aptuveni 40 ēnotāju, bet man un vēl divām meitenēm bija atsevišķa programma – jau pieminētais muzeja pedagogs! Sākumā mēs paši novadījām ekskursiju 5. klases skolēniem muzejā, kas bija saistīta ar grāmatām. Vēlāk, kad pabeidzām ekskursiju, piektklasniekiem bija laiks pārtraukumam. Pēc pusdienām tika dota iespēja testēt jaunas krāsas un marmorēšanas tehniku, un dažus savus izveidotos darbus varējām paņemt mājās. Tālāk mūs gaidīja ekskursija pa Gaismas pili. Sapratu, ka šī ēka ir patiesi milzīga un piedāvā daudz dažādu iespēju. Ap 15.00 Ēnu dienas noslēgumā varējām no pēdējā stāva novērot Rīgas panorāmu. Es no šīs dienas ieguvu jaunu pieredzi un zināšanas! Tagad, zinot muzeja pedagoga profesijas piedāvātās iespējas, esmu vairāk ieinteresēta šīs profesijas nozarē!
Laura Jēkabsone 11. klase
Tā kā ir atlicis pavisam nedaudz līdz vidusskolas beigšanai, nolēmu beidzot  izmantot iespēju un piedalīties Ēnu dienā! Vēlos savu nākotnes profesiju saistīt ar sociālajām zinātnēm, žurnālistiku, tādēļ pieteicos ēnot Latvijas Radio Pieci diktori Ketiju Šēnbergu, kura vada dienas programmas ēteru. Biju ļoti pārsteigta, ka tiku apstiprināta, jo konkurence uz šo vietu bija liela.
Ēnu dienā tikāmies LR ēkā, un manu ēnu ēnoja vēl divas meitenes. Sākumā devāmies uz Pieci studiju, kurā tikām iepazīstināti viens ar otru un, protams, arī ar studiju. Pēc tam kopā ar Pieci dīdžejiem piedalījāmies iknedēļas sapulcē, kurā tiek apspriests Pieci TOP40 – dziesmas, kuras pametīs apriti, un jaunās dziesmas, kuras parādīsies topā. Bija interesanti vērot sapulces nepiespiesto gaisotni un gaitu. Drīz pēc tam devāmies atpakaļ uz studiju, un ēterā iepazīstinājām ar sevi. Tad kopā ar visām LR ēnām, kuru bija vairāki desmiti, devāmies ekskursijā pa visu milzīgo ēku. Mums tika parādītas pārējās studijas un arī lielais ierakstu arhīvs, kurā tiek glabāti ieraksti jau kopš radio pirmsākumiem – četrdesmitajiem gadiem. Uzzinājām, ka, lai arī ēka ir liela, telpas ir mazas, jo pirms Otrā pasaules kara šeit atradās Latvijas Banka. Ekskursijas laikā satikām Raimondu Paulu, kas noteikti bija viens no spilgtākajiem dienas mirkļiem!
Dienas otro pusi, vairākas stundas, pavadījām Pieci studijā. Vērojām diktora ikdienas pienākumus un ētera vadīšanu, uzdodot sev interesējošos jautājumus un iepazīstot diktora darba galdu – sarežģīto radio pulti, taču aizraujošākais dienas moments, protams, bija sava sagatavotā stāstījumā izlasīšana ēterā, kas visvairāk ļāva iejusties diktora ādā, pēc tam arī saņemot uzslavas par balss tembru un stāstījuma saturu!
Kopumā, bija fantastiski vērot, kā darbojas radio un kā ir strādāt studijā, dienu no dienas gan tieši, gan netieši komunicējot ar Latvijas iedzīvotājiem, kā arī, protams, guvu lielisku pieredzi un ieskatu radio darbinieka ikdienas ritmā, kas vēl vairāk nostiprināja interesi par šo profesiju un motivēja nākotnei!

Mēs, pedagogi un vecāki, sagaidām, ka jaunā paaudze būs aktīva, ieinteresēta un motivēta ne tikai mācību darbā, bet arī savas karjeras izvēlē. Tādēļ darbs turpināsies, jau marta mēnesī mēs skolā sagaidām vecākus, kuri organizēs un vadīs mācību stundu, kas cieši saistās ar viņa profesiju, bet tradicionālās projekta dienas skolā šogad būs saistītas ar karjeras izglītību.

Solvita Runce (direktora vietnieks audzināšanas jomā)

3.b klases karjeras audzināšana

3.b klases skolniece Aleksandra Bogodjaža uzaicināja savu vectēvu – juridisko konsultantu, lai iepazīstinātu klasesbiedrus ar viņa profesiju. Aleksandrs Litvinovs pastāstīja skolēniem, kurās Latvijas iestādēs var iegūt juridisko izglītību un kādas kompetences jāapgūst nākamajam juristam. Mūsu cienījamais viesis ieteica skolēniem stundās attīstīt prasmi skaidri un raiti izteikt un argumentēt savu viedokli. Bērni uzzināja tiesneša un eksperta-kriminālista pienākumus. Viņi uzmanīgi apskatīja Litvinova kunga advokāta apliecību. Pēc tikšanās es klasē organizēju viktorīnu. Un kas ieguva 1. vietu? Protams, mazmeita Aleksandra!

Klases audzinātāja Olga Kravčenko

3.b klases „Ceļojums laikā”

3.b skolnieka Danila Chebotara mamma Jūlija novadīja mūsu klasē stundu „Ceļojums laikā”. Soli pa solim mēs kopā izpētījām sauszemes, okeāna un dzīvības veidošanos uz Zemes. Lielu interesi izraisīja Jūlijas stāsts par dinozauriem un dinozauru izmiršanas iemesliem. Skolēni apsprieda daudz hipotēžu, ilgi diskutēja. Katram bija iespēja izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu. Danilas mammai pieder lieli dārgumi – pārkaļķojušies moluski – „ortoseras” tulkojumā „taisns rags”, amonīts un ūdens ahāts ar senūdeni iekšā. Katram no mums bija privilēģija tos pataustīt, paostīt un nofotografēt. Mēs esam pateicīgi Jūlijai, ka varējām tiešā un pārnestā nozīmē pieskarties vēsturei.

Klases audzinātāja Olga Kravčenko

3.b klases karjeras audzināšana

Audzināšanas darba „Karjeras izglītība” ietvaros 3.b klasē bija ciemos baleta dejotāja un pedagoģe -horeogrāfe Denisa Kondratenko mamma Jekaterina. Viņa vada bērnu deju studiju „Diamond Group”, kur bērni apgūst dažādu deju stilus un virzienus. Jekaterina iedvesmoja bērnus cīnīties par savu sapni, jo viņai pašai, lai sasniegtu savu sapni, nācās upurēt un pārvarēt daudz šķēršļu, piemērām, astoņus gadus dzīvot kopmītnē tālu no ģimenēs. Panākumus un atzinības studiju laikā uzreiz nesaņēma. Līdz brīdim, kad viņas audzēkņi kļuva par konkursu uzvarētājiem, pagāja gadi. Darbā viņu atbalstīja vīrs un dēls. Deniss vienmēr fotografē „Diamond Group” uzstāšanos un ievieto bildes deju grupas mājaslapā.
Jekaterina novadīja dažas spēles ar mūsu klasi, lai attīstītu aktiermākslas talantu. Skolēni teorētiski un praktiski iepazinās ar dažādu deju žanriem, ar puanšu izgatavošanas un izmantošanas tehniku. Jekaterina uzvilka puantes un novadīja meistarklasi. Vēl bērni uzzināja, ka vienā profesijas pārstāvim ir jāveic daudz pienākumu. Studiju vadītājai ir nepieciešamas producenta, tērpu dizainera, psihologa, pastnieka, grāmatveža, kā arī mārketinga speciālista prasmes.
Denisa mamma atnesa daudz spožas, dažādas tekstūras auduma gabalus, kuras paliek pēc deju kostīmu šūšanas. Kā meitenes, tā arī zēni labprāt ar tiem strādāja. Tā bija lieliska iespēja izmēģināt tērpu dizainera lomu, modelējot apģērbu.
Tādi aizraujoši vecāku stāsti par savām profesijām palīdz bērniem nākotnē izvēlēties sev atbilstošu un interesantu profesiju, kā arī saprast, ka sapni, kas liekas nesasniedzams pirmajā mirklī, var tomēr īstenot dzīvē. 

Klases audzinātāja Olga Kravčenko

4.a klases brauciens uz “Ādažu Čipsiem”

2. novembrī Vangažu vidusskolas 4.a klase devās ciemos pie Latvijā vadošākā kartupeļu pārstrādes uzņēmuma, kas ražo un izplata kartupeļu čipsus un sāļās uzkodas – “Ādažu Čipsi”. Ciemojoties mēs uzzinājām, kā top īstie Ādažu čipsi un kā veselīgi našķēties, saglabājot sabalansēta uztura principus. Visvairāk patika pašiem gatavot čipsus. Čipsi sanāca ar neatkārtojamu, unikālu, katram savu garšu.

Klases audzinātāja Lāsma Kaļabina

Zinātnieku nakts 2016

Piektdien, 30. septembrī, deviņās Latvijas pilsētās norisinājās Eiropas projekta Zinātnieku nakts 2016 pasākumi. Savas durvis vaļā vēra zinātnes institūti, augstskolu fakultātes un dažādi uzņēmumi, lai interesentiem piedāvātu ieskatīties plašajā zinātnes pasaulē.
Zinātnieku nakts pasākumos Rīgā tika pārstāvēta arī Vangažu vidusskola. Pamatskolas un vidusskolas skolēni, dabaszinību un ķīmijas nozares interesenti, skolotāju rosināti, iepazina zinātniskus atklājumus, kurus šajā naktī viņiem demonstrēja dažādu jomu zinātnieki.
Pirmais pieturas punkts bija Stradiņu universitāte, ekskursijas laikā bija iespēja vērot un iepazīt dažādas medicīnas tehnoloģijas, to ietekmi uz dzīves kvalitāti. Vislabāk mums patika iejusties zobārsta lomā, mūsdienīgās mācību tehnoloģijas ļāva izbaudīt un ieraudzīt tuvplānā zoba uzbūvi, zobu labošanu. Staigājot pa universitātes telpām, bija jāveic uzdevumi, nosakot sava ķermeņa kompozīciju, organisma pH līmeni, stāju, skābekļa daudzumu asinīs. Uzzinājām, kādas nanotehnoloģijas mūsdienās izmanto medicīnā.
Otrais pieturas punkts bija Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, kurā 8 stāvos tika demonstrēti dažādi zinātnes atklājumi ģeogrāfijā, dabaszinībās, ķīmijā, botānikā. Varējām vērot eksperimentus un piedalīties tajos. Interesanti, ka nodarbības vadīja šo zinātņu studenti, kuri saprotami un saistoši izskaidroja eksperimentu būtību un nozīmi.
Paldies Inčukalna pašvaldībai un pedagogiem, kuri sniedza šo brīnišķīgo iespēju doties uz Zinātnieku nakts pasākumiem Rīgā, ielūkoties vietās, kas ikdienā pieejamas tikai speciālistiem!

Piedalīšanās „Līderu Diena” projektā „Esi Līderis”

15. aprīlī mēs, projekta „Esi līderis” dalībnieki no Vangažu vidusskolas, devāmies ekskursijā uz nesen jaunatklāto Latvijas Universitātes dabaszinātņu akadēmisko centru. Pēc dabaszinātņu akadēmiskā centra apmeklēšanas, devāmies un Latvijas Universitāti, precīzāk Lielo aulu, lai klātienē piedalītos un vērotu projekta „Esi līderis” organizēto Līderu dienu 2016. Ar interesi varēja vērot konkursu „Es savai videi”, kurā bija iespējams iepazīties ar jauniešu radošajām idejām, kas sniegtu ieguldījumu apkārtējai videi.

Atvērto durvju nedēļa uzņēmumos

5. b klases ekskursija „Karjeras diena”

Mūsu klase viesojās Rāmkalnu sukāžu ražošanas cehā, lai uzzinātu ko vairāk par to, kā tās top, kā arī, kas ir jāprot cilvēkiem, kas šeit strādā.
Mēs uzzinājām, ka sukādes šeit ir īpašas, jo augļi un ogas ir žāvētas saudzīgā temperatūrā, kas ļauj saglabāt produktā vitamīnus, dabīgo krāsu, garšu un smaržu, iztiekot bez konservantiem, garšas pastiprinātājiem vai citām ķīmiskām piedevām. Šobrīd tiek ražotas sukādes, sīrupi un pastilas no cidonijām, lielogu dzērvenēm, ķirbjiem, aronijām, upenēm, rabarberiem, āboliem, avenēm, mellenēm, burkāniem un pīlādžiem. 
Mums pastāstīja, parādīja un ļāva pašiem pamēģināt, turklāt veselīgs ēdiens var būt arī garšīgs. Bija ļoti interesanti un garšīgi!

Klases audzinātāja Natālija Marhele

Karjeras audzināšana

Šogad mēs, 4.c klase, stundās lielu uzmanību pievērsām karjeras izvēlei. Bērni gan individuāli, gan grupās, gan kopā ar vecākiem pētīja dažādas profesijas. Klases stundas laikā skolēni veica praktisko darbu „Dibini savu uzņēmumu.” Skolēnu vecākiem bija iespēja arī piedalīties šajā pasākumā. Bija vecāki, kuri labprāt apmeklēja stundas un pastāstīja par savu karjeru un izvēlēto profesiju. 
Spilgtākais notikums bija ekskursija uz AS „Rīgas Satiksme.” Ekskursija bija ļoti interesanta un attīstoša. Bērniem pastāstīja par tādam profesijām kā šoferis, metinātājs, elektriķis, apkopēja, mehāniķis, kalējs, inženieris, ka arī administrācijas speciālistiem (direktors, mārketinga vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists, gids).
Uzskatām, ka par savu karjeru jāsāk domāt jau sākumskolā.

Ina Kiselica un 4.b klase

Zinātnieku nakts pasākums

2015. gada 25. septembrī jau devīto gadu vienlaikus astoņās Latvijas pilsētās notika Zinātnieku nakts pasākums. Zinātnieku nakts ir Eiropas līmeņa pasākums, kas top sadarbībā ar Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem. Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā bija veltītas gaismas tematikai, sniedzot ieskatu daudzveidīgajos gaismas izpausmes veidos dabā un sabiedrībā un tās izmantošanā.

Šogad Vangažu vidusskolas devīto un desmito klašu interesenti pirmo reizi apmeklēja Zinātnieku nakti, un mēs bijām patīkami pārsteigti, ka zinātne var būt tik interesanta!

Pirmā pieturvieta bija zinātniskais institūts “Bior”. Uzņēmums, kurš īsteno zinātniski pētniecisko darbu un apmācību, veic ekspertīzes un laboratoriskos pakalpojumus lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas nozares pārstāvjiem. Visus šos procesus bija iespējams vērot un piedalīties sagatavoto uzdevumu izpildē. Par katru izpētes procesu tika interesanti un saistoši izstāstīts. Uzņēmumā “Bior” varēja apmeklēt vairākas zinātniskās stacijas, kur katras jomas speciālisti izstāstīja, uzskatāmi demonstrēja un atbildēja uz interesējošajiem jautājumiem par baktēriju dzīvi, par Saules gaismas ietekmi uz cilvēka organismu, par krāsu izšķirtspēju, par parafīna izmantošanu laboratorijas izpētes darbos. Domāju, ka katrs varēja atrast ko tādu, kas interesēja vai no kā varēja smelties iedvesmu.

Tālāk mēs devāmies uz jauno Latvijas Universitātes ēku, kurā mācās topošie fiziķi, matemātiķi, ķīmiķi, ģeogrāfi. Jāpiebilst, ka Latvijas Universitātes ēka ir ļoti pievilcīga gan no ārpuses, gan iekštelpās. Ieejot tajā, uzreiz radās vēlme mācīties LU. Sākumā mēs devāmies uz astoto stāvu, no kura varējām aplūkot burvīgo Rīgas panorāmu. Pēc tam devāmies 2 stāvus zemāk – pie ķīmiķiem. Šajā stāvā mums bija iespēja iepazīties ar fakultātes laboratoriju un tās aprīkojumu, redzēt eksperimentus un demonstrējumus. Šajā stāvā bija arī telpa, kurā atradās krāsainie ķīmijas šķīdumi, kuri bija apbrīna vērti. Tomēr, mūsuprāt, visinteresantākie bija luminiscences un fluorescences eksperimenti. Šie eksperimenti norisinājās tumšā telpā, kur vienīgais apgaismojums bija ultravioletās lampas un šķīdumi, kuri tumsā spīdēja. Kā arī mums bija iespēja iepazīties ar informāciju par studijām un nodarbībām skolēniem, kurās varējām pieteikties.

Mūsuprāt, pasākums “Zinātnieku nakts” ir ļoti laba iespēja katram sevī atmodināt zinātnieku. Iespēja iegūt jaunus iespaidus, paskatoties uz zinātni no cita skatupunta, kā arī šis pasākums daudziem skolēniem ir palīdzējis saprast, ka savu nākotni vēlas saistīt tieši ar kādu no šīm nozarēm. Piekrītu Andrula Vasiliu teiktajam: “Bērni ir zinātkāri un radoši pēc būtības, un Zinātnieku nakts ir lielisks veids, kā viņiem parādīt, ka zinātne ir forša. Kas zina, iespējams tieši šīs nakts pasākumi rosinās dažas meitenes un zēnus nākotnē kļūt par lieliskiem zinātniekiem.”

A.Lubanova, P.Runce 9.a

9. klašu absolventu tālākizglītība

 2014./2015.2013./2014.2012./2013.2011./2012.
Vangažu vidusskolā141110
Citā vidusskolā vai vidusskolā ar profesionāli orientētu vispārējās vidējās izglītības programmu228 2 (ārzemēs)5
Ģimnāzijās6 22
Vidējā profesionālā skolā67128
Mācības neturpina1
Strādā 4
Skolēnu kopējais skaits27202529

12. klašu absolventu tālākizglītība

 2014./2015.2013./2014.2012./2013.2011./2012.
Koledžas studijas65
Pamatstudijas/bakalaura studijas61098  
Mācās ārzemēs 2 22
Strādā1143
Bezdarbnieks 
Skolēnu kopējais skaits9111918

Studiju programmas, kuras izvēlas absolventi

Mācību iestādeStudiju programmaAbsolventu skaits
Stradiņa UniversitāteMāszinība6
Medicīna1
Rīgas pirmā medicīnas koledžaĀrsta palīgs1
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžaĀrsta palīgs1
Latvijas Lauksaimniecības universitātePārtikas tehnologs2
Būvniecība1
Coventry University (Lielbritānija)Būvniecība1
I.M.Gubkina vārdā nosauktā Krievijas valsts naftas un gāzes universitāte, Maskava, KrievijaInženieris1
Latvijas UniversitāteĶīmiķis1
Starptautiskās ekonomiskās attiecības3
 Komunikāciju zinātne2
Rīgas Tehniskā universitāteDatorspeciālists1
Muitas nodokļu administrēšana2
Ekonomika2
Transporta un sakaru institūtsDatorzinātnes2
Rīgas Tehniskā koledžaInženiermehāniķis1
Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskolaBiznesa vadība1
Ekonomikas un kultūras augstskolaUzņēmējdarbība1
Augstskola „Turība”Menedžments1
Mārketings1
Sabiedriskas attiecības1
Tūrisms1
Transporta un sakaru institūtsTransports un loģistika2
Biznesa koledžaUzņēmējdarbība1
Alberta koledžaTūrisms1
Rīgas Tehniskā koledžaSekretāre1
Liepājas Jūrniecības koledžaJūrnieks2
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijaSporta treneris2
Skip to content