Mācību programmas

Vangažu vidusskola šobrīd realizē 6 izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības programma – 01011111;
  • vispārējās pamatizglītības  ar latviešu mācībvalodu programma – 21011111;
  • mazākumtautību vispārējās pamatizglītības programma (ar krievu mācībvalodu) – 21011121;
  • vispārējās vidējās izglītības programma – 31016011;
  • 2 speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (ar latviešu mācībvalodu – 21015611 un krievu mācībvalodu – 21015621).

E-klase

Kopš 2009./2010. mācību gada skolā lieto elektronisko žurnālu E-klase. E-klase ir elektroniskā skolas vide, kurā skolotāji ik dienu ieraksta:

  • kas mācīts stundā,
  • kas uzdots mājās,
  • kurš skolēns nav bijis stundā,
  • kādas atzīmes katrs nopelnījis,
  • kā arī veido sekmju izrakstus un citas atskaites.

Skolēni un viņu vecāki to visu E-klasē var uzzināt BEZ MAKSAS, turklāt pieteikt skolēna kavējumus, kā arī ērti sazināties ar skolotājiem un citiem vecākiem.

Reģistrēties E-klasē var sazinoties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē reģistrēs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.

Vairāk informācijas šeit

Uzdevumi.lv

Gatavošanās posms mācību gada eksāmeniem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz neskaidrību par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu 9. un 12. klases skolēnus šajā sarežģītajā laikā, esam sagatavojuši informatīvu materiālu, kā visefektīvāk izmantot Uzdevumi.lv, gatavojoties eksāmeniem.

Ar cieņu,
Uzdevumi.lv komanda

Skip to content