Programmas

Šobrīd skolā realizē 6 izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības programma – 01011111;
  • vispārējās pamatizglītības  ar latviešu mācībvalodu programma – 21011111;
  • mazākumtautību vispārējās pamatizglītības programma (ar krievu mācībvalodu) – 21011121;
  • vispārējās vidējās izglītības programma – 31016011;
  • 2 speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (ar latviešu mācībvalodu – 21015611 un krievu mācībvalodu – 21015621).
Skip to content