Olimpiādes, konkursi

Skolēnu rezultāti Pierīgas novadu mācību olimpiādēs
2023./2024. māc. g.

Apsveicam Pierīgas novadu
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu
konkursa “Saules ritmi” I pakāpes ieguvējas!

Rūta Indričeva (7.a kl.)
Amanda Būcena (7.a kl.)
Taisija Gruznova (7.a kl.)
Stella Katrīna Zakse (7.a kl.)
par kopdarbu “Dzīvību nesošā saule”
(skolotāja Inga Lījvaka)

Apsveicam Ropažu, Ādažu un Saulkrastu novadu
alternatīvās svešvalodu olimpiādes/skatuves runas

konkursa “Sniegpulkstenīte” uzvarētājus!

Angļu valoda:
Evelīna Zvirbule (4.a kl.) – I vieta
Rūta Indričeva (7.a kl.) – Atzinība
(skolotāja Ilona Ušakeviča)
Māra Kudreņicka (6.a kl.) – III vieta
(skolotāja Iveta Kauliņa)

Krievu valoda (grupa A):
Krastijs Kalniņš (6.a kl.) – I vieta
Liāna Patrīcija Ūdre (6.a kl.) – III vieta
(skolotāja Tatjana Everse)
Taisija Gruznova (7.a kl.) – III vieta
(skolotāja Marina Zlotņikova)

Krievu valoda (grupa B):
Ella Ņikitenko (6.a kl.) – II vieta
(skolotāja Tatjana Everse)
Elīza Kalniņa (5.a kl.) – II vieta
Emili Kraiņaja (7.a)Atzinība
(skolotāja Marina Zlotņikova)

Apsveicam Ropažu novada
bērnu un jauniešu mākslas darbu
konkursa “Skaistums manā novadā” uzvarētājus!

Aleksa Briede (9.a kl.) – I vieta
Marta Mežāka (3.a kl.) – I vieta
Ramona Balaņenkova (6.a kl.) – II vieta
Sofija Larionova (6.a kl.) – II vieta
Dženija Leļa (3.a kl.) – II vieta
Adrians Valcis (3.a kl.) – III vieta
(skolotāja Inga Lījvaka)

Apsveicam Pierīgas novadu latviešu valodas
olimpiādes uzvarētājus!

Enija Brizga (8.a kl.) – II vieta
(skolotāja Baiba Toča)

Elza Rasuma (6.a kl.) – II vieta
(skolotāja Lelde Nagle)

Apsveicam Pierīgas novadu
matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

Varvara Ļisovaja (6.b kl.)III vieta
Alexander Ternovskiy (9.b kl.) – III vieta
(skolotāja Natālija Marhele)

Iļja Vasjukovs (7.a kl.) – Atzinība
(skolotāja Tatjana Korņeva)

Apsveicam Pierīgas novadu
fizikas olimpiādes uzvarētājus!
Oskars Ciemgalis (10. kl.) – I vieta
Alexander Ternovskiy (9.b kl.) – II vieta
Aleksejs Kaspers (9.b kl.) – Atzinība
(skolotājs Igors Klemenoks)

Apsveicam krievu valodas
atklātās olimpiādes 3. posma uzvarētājus!
Oskars Ciemgalis (10. kl.) – III pakāpe
Ekaterina Konovalova (11. kl.) – Atzinība
(skolotāja Marina Zlotņikova)

Roberts Bokta (8.a kl.) – III vieta
(skolotāja Tatjana Everse)

Apsveicam Pierīgas novadu krievu valodas
olimpiādes uzvarētājus!
Roberts Bokta (8.a kl.) – I vieta – uzaicināts uz valsts posmu
Nikola Vanaga (9.a kl.) – II vieta
Aleksis Duļbinskis (9.a kl.) – III vieta
(skolotāja Tatjana Everse)

Deniss Pilipivs (12. kl.) – I vieta – uzaicināts uz valsts posmu
Ekaterina Konovalova (11. kl.) – II vieta – uzaicināta uz valsts posmu
Poļina Galkovska (11. kl.) – III vieta – uzaicināta uz valsts posmu
Oskars Ciemgalis (10. kl.) – III vieta – uzaicināts uz valsts posmu
Laura Jurgiļeviča (10. kl.) – III vieta
Aleksejs Kaspers (9.b kl.) – III vieta
Viktorija Kozireva (10. kl.) – Atzinība
(skolotāja Marina Zlotņikova)

Apsveicam Pierīgas novadu angļu valodas
olimpiādes uzvarētājus!

10.-12. kl.

Oskars Ciemgalis (10.kl.) – I vieta
(skolotāja Ilona Ušakeviča)

 7.-9. kl.
Aleksa Briede (9.a kl.) – II vieta
(skolotāja Iveta Kauliņa)

4.-6. kl.
Nikolass Bunkus (4.a kl.) – I vieta
Artūrs Džons Šmits (4.a kl.) – II vieta
Oskars Kaminskis (4.a kl.) – III vieta
(skolotāja Ilona Ušakeviča)

Annika Krūze (6.a kl.) – II vieta – uzaicināta uz valsts posmu
Māra Kudreņicka (6.a kl.)  III vieta
Katrīna Cera (6.a kl.) – Atzinība
(skolotāja Iveta Kauliņa)

Skolēnu rezultāti Pierīgas novadu mācību olimpiādēs
2022./2023. māc. g.

Apsveicam Ropažu, Ādažu un Saulkrastu novada
izglītības iestāžu svešvalodu jomas
alternatīvās olimpiādes/skatuves runas
konkursa “Sniegpulkstenīte” uzvarētājus!
Elīza Bratuškina (5.a kl.) – I vieta
Vanesa Hagure (5.a kl.) – II vieta
(skolotāja Tatjana Everse)
Kristena Babra (6.a kl.) – I vieta
(skolotāja Marina Zlotņikova)
Rūta Indričeva (6.a kl.) – III vieta
(skolotāja Ilona Ušakeviča)
Annika Krūze (6.a kl.) – Atzinība
(skolotāja Iveta Kauliņa)


Apsveicam Ropažu novada
tehnoloģiju jomas alternatīvās olimpiādes 3. vietas ieguvējus!
Aleksa Briede (8.a kl.)
Markuss Makars (7.a kl.)
Ričards Juris Balabka
(6.a kl.)
(skolotāji Inga Lījvaka, Valters Lījvaks)

Apsveicam Pierīgas novadu
latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētāju!

Megija Kalniņa (9.a kl.)  Atzinība
(skolotāja Inese Reisa)

Apsveicam Pierīgas novadu
2. klašu skolēnu latviešu valodas un matemātikas
alternatīvās olimpiādes uzvarētāju!
Jasmīna Locāne (2.a kl.) – III vieta
(skolotāja Olga Suta)

Apsveicam Pierīgas novadu
5.-8.kl. matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

Alexander Ternovskiy (8.b kl.)  I vieta
Varvara Ļisovaja (5.b kl.) – Atzinība
(skolotāja Natālija Marhele)
Iļja Vasjukovs (6.b kl.)II vieta
(skolotāja Tatjana Korņeva)

Apsveicam Pierīgas novadu
matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

Megija Kalniņa (9.a kl.) – III vieta
Uzaicināta uz valsts posmu
Andrejs Isakovs (9.b kl.) – Atzinība
(skolotāja Natālija Marhele)

Apsveicam Pierīgas novadu
fizikas  olimpiādes uzvarētājus!
Deniss Pilipivs (11. kl.) – I vieta
Uzaicināts uz valsts posmu
Valdis Sadovskis (9.a kl.) – II vieta
Megija Kalniņa (9.a kl.)  III vieta
(skolotājs Igors Klemenoks) 

Apsveicam Pierīgas novadu
ķīmijas  olimpiādes uzvarētājus!
Megija Kalniņa (9.a kl.)  I vieta 
Uzaicināta uz valsts posmu
Deniss Pilipivs (11. kl.) – I vieta
(skolotājas Vanda Girgensone, Ina Kiselica)

Apsveicam Pierīgas novadu
vēstures olimpiādes uzvarētāju!
Megija Kalniņa (9.a kl.) – II vieta
(skolotāja Irina Pliska)

Apsveicam Ropažu novada
zīmējumu konkursa “Man ir silti” uzvarētāju!
Aleksa Briede 
(8.a kl.) – I vieta
(skolotāja Inga Lījvaka)

Apsveicam Pierīgas novadu
latviešu valodas olimpiādes uzvarētāju!

Aleksejs Kaspers
 (8.b kl.) – III vieta
(skolotāja Indra Kalniņa)

Skolēnu rezultāti Pierīgas novadu mācību olimpiādēs
2021./2022. māc. g.

Apsveicam Pierīgas novadu
matemātikas  olimpiādes uzvarētājus!
Megija Kalniņa (8.a kl.) II vieta
Andrejs Isakovs (8.b kl.) – Atzinība
Alexander Ternovskiy (7.b kl.) – Atzinība
(skolotāja Natālija Marhele)

Apsveicam Pierīgas novadu
latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus!
Viktorija Kuzmina (9.a kl.) – III vieta
(skolotāja Indra Kalniņa)
 Megija Kalniņa (8.a kl.) – Atzinība
(skolotāja Inese Reisa)

Apsveicam Pierīgas novadu
ķīmijas  olimpiādes uzvarētājus!
Hermanis Bruno Krallišs
(12. kl.)I vieta
Daniela Devjatovska (12. kl.) II vieta
(skolotāja Vanda Girgensone)

Apsveicam Pierīgas novadu
matemātikas  olimpiādes uzvarētājus!
Viacheslav Ternovskiy (9.b kl.) – Atzinība
(skolotāja Natālija Marhele)
 Deniss Pilipivs (10. kl.) – Atzinība
(skolotāja Dace Mālniece)

Apsveicam Pierīgas novadu
krievu valodas olimpiādes uzvarētājus!

Marika Klinta (12. kl.) – I vieta
Uzaicināta uz valsts posmu

Sofija Koršunova (12. kl.) – III vieta
Deniss Pilipivs (10. kl.) – III vieta
(skolotāja Marina Zlotņikova)
Viktorija Kozireva  (8.a kl.) – II vieta
(skolotāja Tatjana Everse)

Apsveicam Pierīgas novadu
vēstures olimpiādes uzvarētāju!
Hermanis Bruno Krallišs (12.kl.) – I vieta
(skolotāja Valentīna Čerņeja)

Apsveicam Pierīgas alternatīvās kombinētās
svešvalodu olimpiādes uzvarētājus!
Jūlijs Reniņš (5.a kl.) – III vieta
(skolotājas Ilona Ušakeviča, Tatjana Everse)
Kristena Babra (5.a kl.)Atzinība
(skolotājas Ilona Ušakeviča, Marina Zlotņikova)

Skolēnu rezultāti starptautiskā krievu valodas konkursa „Медвежонок 2022”

Apsveicam
Starptautiskā krievu valodas konkursa
„Медвежонок” uzvarētājus!

Dalībnieku skaits:

 

3.kl.

9.kl.

vidusskola

Latvijā

46

53

86

Kopā

154680

31922

418

Vietas Latvijā:
Poļina Zlotņikova  (3.b kl.) – II vieta
Boriss Konoņenko (9.b kl.) – I vieta
Viacheslav Ternovskiy (9.b kl.) – I vieta
Oskars Škutāns (9.b kl.) –  I vieta
Maksims Kindračuks (9.b kl.) – II vieta
Sofija Koršunova (12. kl.) – II vieta

Skolēnu rezultāti starptautiskā matemātikas konkursa “Ķengurs-2021”

Apsveicam starptautiskā matemātikas konkursa
“Ķengurs-2021” 
uzvarētāju!

Alexander Ternovskiy (6.b) ieguva II vietu Latvijā 895 dalībnieku konkurencē
(skolotāja Ina Kiselica)

Skolēnu rezultāti Pierīgas novadu mācību olimpiādēs
2020./2021. māc. g.

Apsveicam Pierīgas novadu
matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

Kārlis Alberts Zeltiņš 
(8.a kl.) – 
II vieta
(skolotāja Dace Mālniece)
Megija Kalniņa (7.a kl.) – III vieta
(skolotāja Marta Laizāne)
Andrejs Isakovs (7.b kl.) – Atzinība
(skolotāja Natālija Marhele)
Aleksejs Kaspers (6.b) – III vieta
Alexander Ternovskiy (6.b) III vieta
Evelina Kriščūnaite (6.b) – III vieta

(skolotāja Ina Kiselica)

Apsveicam Pierīgas novadu
ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
Daniela Devjatovska (11.kl.) – I vieta
Hermanis Bruno Krallišs 
(11.kl.) – II vieta
(skolotāja Vanda Girgensone)

Apsveicam Pierīgas novadu
fizikas olimpiādes uzvarētāju!

Deniss Pilipivs (9.b kl.) – vieta
(skolotājs Igors Klemenoks)

Apsveicam Pierīgas novadu
Latvijas vēstures olimpiādes uzvarētāju!

Katrīna Naumova (9.a kl.) – I vieta
(skolotāja Irina Pliska)

Apsveicam Pierīgas novadu
latviešu valodas olimpiādes uzvarētāju!

Kārlis Alberts Zeltiņš (8.a kl.) – II vieta
(skolotāja Indra Kalniņa)

Apsveicam Latvijas matemātikas konkursa

Matemātikas konkurss MMC – Meridian Maths competition” uzvaretāju!
Nikola Kantane (3.b kl.) – ir starp pirmajiem Latvijā 3.kl. skolēnu grupā un aicināta uz otro kārtu
(skolotāja Olga Kravčenko)

Skolēnu rezultāti Pierīgas novadu mācību olimpiādēs
2019./2020. māc. g.

Apsveicam valsts
krievu valodas olimpiādes uzvarētājus!

A gr.
Marika Klinta (10.kl.) – III vieta
Sabīne Tarvida (11.kl.)- Atzinība

B gr.
Sofija Koršunova (10.kl.) – I vieta
(skolotāja Marina Zlotņikova)

Apsveicam Pierīgas novadu
vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājus!

Ramona Balaņenkova (2.a kl.) – I vieta
(skolotāja Inga Lījvaka)
Nikola Kantane (2.b kl.)  II vieta
(skolotāja Irina Kalicka)
Stella Katrīna Zakse (3.a kl.) – III vieta
Laura Zvirbule 
(1.a kl.)  Atzinība
(skolotāja Inga Lījvaka)

Apsveicam Pierīgas novadu
krievu valodas olimpiādes uzvarētājus!

Elīna Zeltiņa (8.a kl.) – III vieta
Valerija Pļavinska (8.a kl.) – III vieta
(skolotāja Nataļja Filatova)

Apsveicam Pierīgas novadu
matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

Kārlis Alberts Zeltiņš (7.a kl.) – I vieta
(skolotāja Dace Mālniece)
Valdis Sadovskis (6.a kl.) – II vieta
(skolotāja Marta Laizāne)
Oskars Ciemgalis (6.b kl.) – III vieta
(skolotāja Natālija Marhele)

Apsveicam Pierīgas novadu
ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!

Edgars Leo Miezis (9.a kl.) – Atzinība
(skolotāja Ina Kiselica)
Hermanis Bruno Krallišs (10.kl.) – I vieta
Daniela Devjatovska 
(10.kl.) – II vieta
(skolotāja Vanda Girgensone)

Apsveicam atklātās starpnovadu
angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!

Viktorija Kuzmina (7.a kl.)  – I vieta
Linda Kalniņa (7.a kl.)  – II vieta

(skolotāja Iveta Kauliņa)

Apsveicam Pierīgas novadu
matemātikas olimpiādes uzvarētāju!

Edgars Leo Miezis (9.a kl.) – II vieta
(skolotāja Dace Mālniece)

Apsveicam Pierīgas novadu
fizikas olimpiādes uzvarētāju!

Edgars Leo Miezis (9.a kl.) – Atzinība
(skolotājs Igors Klemenoks)

Apsveicam Pierīgas novadu
latviešu valodas olimpiādes uzvarētāju!

Renāte Meldere (9.a kl.) – III vieta
(skolotāja Solvita Runce)

Apsveicam Pierīgas novadu
vēstures olimpiādes uzvarētāju!

Dzintars Seņičevs (9.a kl.) – I vieta
(skolotāja Irina Pliska)

Apsveicam Pierīgas novadu
krievu valodas olimpiādes uzvarētājus!

A gr.
Ērika Bukovska (9.a kl.) – I vieta
Marika Klinta (10.kl.) – I vieta
Sabīne Tarvida (11.kl.)- I vieta

B gr.
Sofija Koršunova (10.kl.) – I vieta
Viktorija Poļanina (12.kl.) – I vieta
Daniela Devjatovska (10.kl.) – II vieta
Sofija Kurahtina (11.kl.) – II vieta
Katrina Kaļeņikova (12.kl.) – III vieta

(skolotāja Marina Zlotņikova)

Skolēnu rezultāti Pierīgas novadu mācību olimpiādēs
2018./2019. māc. g.

Apsveicam Latvijas 46. atklātās
matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

Megija Kalniņa (5.a) – III vieta
Valdis Sadovskis (5.a) – atzinība
(skolotāja Marta Laizāne)

Apsveicam Pierīgas novadu
krievu valodas olimpiādes uzvarētāju!

Ērika Bukovska (8.a) – II vieta
(skolotāja Marina Zlotņikova)

Apsveicam Pierīgas novadu
ķīmijas olimpiādes uzvarētāju!

Hermanis Bruno Krallišs (9.a) – atzinība
(skolotāja Vanda Girgensone)

Apsveicam Pierīgas novadu
matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

Megija Kalniņa (5.a) – II vieta
Valdis Sadovskis (5.a) – II vieta
Valdemārs Teterovskis (12.kl.) – III vieta
(skolotāja Marta Laizāne)
Laura Grīnberga (9.a) – atzinība
(skolotāja Dace Mālniece)

Apsveicam Pierīgas novadu
vēstures olimpiādes uzvarētājus!

Hermanis Bruno Krallišs (9.a) – atzinība
(skolotāja Irina Pliska)
Agneta Lubanova (12.kl.) – atzinība
(skolotāja Valentīna Čerņeja)

Apsveicam Pierīgas novadu
fizikas olimpiādes uzvarētāju!

Valdemārs Teterovskis (12.kl.) – I vieta
(skolotājs Igors Klemenoks)

Apsveicam Pierīgas novadu
bioloģijas olimpiādes uzvarētāju!

Laura Grīnberga (9.a) – atzinība
(skolotāja Ārija Glāzniece)

Skolēnu rezultāti starptautiskā matemātikas konkursa
“Ķengurs-2019”

Skolēns

Klase

Vieta
skolā

Vieta
Latvijā

Dalībnieku skaits Latvijā

Skolotājs

Iļja Vasjukovs

2.b

I

92.

2528

Tatjana Korņeva

Vsevolods Mikulovs

3.b

I

270.

2585

Ņina Sazanoviča

Aleksejs Kaspers

4.b

I

331.

2620

Olga Hamčanovska

Valdis Sadovskis

5.a

I

107.

2018

Marta Laizāne

Viacheslav Ternovskiy

6.b

I

96.

1630

Natālija Marhele

Katrīna Naumova

7.a

I

118.

1476

Tatjana Korņeva

Ērika Bukovska

8.a

I

186.

1103

Dace Mālniece

Laura Grīnberga

9.a

I

268.

1037

Dace Mālniece

Valdemārs Teterovskis

12.

I

53.

133

Marta Laizāne

Konkursā no Latvijas piedalījās 16500 dalībnieki, no tiem 46 Vangažu vidusskolas skolēni.

Apsveicam mūsdienu deju
atklātā konkursa „PIERĪGAS KAUSS 2019” uzvarētājus
Deju grupu „Kolibri”!

8.-12. klases grupa – I pakāpe
5.-12. klases grupa – II pakāpe

Anastasija Geiba (8.b kl.) nominācija „LIELISKĀKAIS TEHNISKAIS SNIEGUMS”
(skolotāja Tatjana Everse)

Skolēnu rezultāti Pierīgas novadu mācību olimpiādēs
2017./2018. māc. g.

Priekšmets

Skolēns

Kl.

Vieta

Skolotājs

Kombinētā olimpiāde ”Atjautības diena” 

Matīss Šalkovskis 
Valts Ņikiforovs 
Angelīna Čerkasova 
Boriss Konoņenko 

5.a
5.a
5.b
5.b

 III

Iveta Kauliņa
Anastasija Teruņi

Kombinētā olimpiāde ”Atjautības diena” 

Ērika Bukovska
RenāteMeldere
Edgars Leo Miezis 
Dzintars Seņičevs 

 7.a

 III 

 Ilona Ušakeviča

Angļu valoda „Edelweiss”

Anna Timofejeva

6.c

Atzinība

Anastasija Teruņi

Vēsture

Kristaps Loža

12.

I

Valentīna Čerņeja

Bioloģija

Karīna Meldere

9.a

Atzinība

Ārija Glāzniece

Bioloģija „Homines 2018”

Darja Karīna Baranova

11.

Atzinība

Ārija Glāzniece

Matemātika

Daniels Bunkus

7.a

I

Dace Mālniece

Matemātika

Kārlis Alberts Zeltiņš

5.a

III

Dace Mālniece

Matemātika

Linda Kalniņa

5.a

Atzinība

Dace Mālniece

Matemātika

Ērika Bukovska

7.a

Atzinība

Dace Mālniece

Matemātika

Laura Grīnberga

8.a

Atzinība

Dace Mālniece

Matemātika

Katrīna Naumova

6.a

Atzinība

Tatjana Korņeva

Ķīmija

Karīna Meldere

9.a

III

Vanda Girgensone

Mājturība

Džeina Širina

6.a

II

Inga Lījvaka

Mājturība

Karīna Meldere

9.a

I

Inga Lījvaka

Vizuālā māksla

Karīna Meldere

9.a

I

Inga Lījvaka

Latviešu valoda

Laura Jēkabsone

12.

Atzinība

Baiba Toča

Krievu valoda

Ieva Devjatovska

11.

I

Marina Zlotņikova

Krievu valoda

Daniela Klinta

12.

II

Marija Popazova

Krievu valoda

Everita Makarova

12.

Atzinība

Marija Popazova

Krievu valoda

Ērika Bukovska

7.a

I

Nataļja Filatova

Skolēnu rezultāti Valsts mācību olimpiādēs 2017./2018. māc. g.

Priekšmets

Skolēns

Kl.

Vieta

Skolotājs

Krievu valoda

Ieva Devjatovska

11.

III

Marina Zlotņikova

Mājturība

Karīna Meldere

9.a

Atzinība

Inga Lījvaka

Matemātika (atklātā)

Ērika Bukovska

7.a

III

Dace Mālniece

Skolēnu rezultāti starptautiskā matemātikas konkursa
“Ķengurs-2018”

skolēns

klase

vieta skolā

vieta Latvijā

dalībnieku skaits Latvijā

Skolotājs

Artēmijs Ratnieks

2.b

I

114.

2534

Ņina Sazanoviča

Agnija Valtere

3.a

I

247.

2503

Inese Grinberga

Valdis Sadovskis

4.a

I

49.

2478

Lelde Nagle

Oskars Škutāns

5.b

I

80.

1954

Natālija Marhele 

Katrīna Naumova

6.a

I

91.

1624

Tatjana Korņeva

Ērika Bukovska

7.a

I

71.

1230

Dace Mālniece

Karīna Meldere

9.a

I

157.

931

Dace Mālniece

Artjoms Malkovs

11.

I

108.

605

Marta Laizāne

Skolēnu rezultāti starpnovadu mācību olimpiādēs
2017./2018. māc. g.

Priekšmets

Skolēns

Kl.

Vieta

Skolotājs

Angļu valoda

Edgars Leo Miezis

7.a

II

Ilona Ušakeviča

Angļu valoda

Dzintars Seņičevs

7.a

III

Ilona Ušakeviča

Angļu valoda

Renāte Meldere

7.a

Atzinība

Ilona Ušakeviča

Skolēnu rezultāti Valsts un Pierīgas novadu interešu izglītības konkursos 2017./2018. māc. g.

Pasākums

Interešu izglītības grupa

Kl.

Vieta

Skolotājs

Internacionālais deju festivals
„Christmas surprise”

Dejas grupa “Kolibri”
Anastasija Geiba, Darja Petrago

7.b,
11.

II

Tatjana Everse

Mūsdienu dejas konkurss
„Pierīgas kauss-2018”

Deju  grupa “Kolibri” 

4.-11.

I

Tatjana Everse

Mūsdienu dejas konkurss
„Pierīgas kauss-2018”

Deju grupa “Kolibri”

5.-11.

I

Tatjana Everse

Mūsdienu dejas konkurss „Pierīgas kauss-2018”

Deju grupa “Kolibri”

2.-6.

III

Tatjana Everse

Mūsdienu dejas konkurss
„Pierīgas kauss-2018”

Deju grupa „Cat”

4.-9.

III

Evija Ozola

Skatuves runas konkurss

Linda Kalniņa

5.a

III

Solvita Runce

Skatuves runas konkurss

Agneta Lubanova

11.

III

Solvita Runce

Skatuves runas konkurss

Vlada Socka

8.b

III

Marina Zlotņikova

Skatuves runas konkurss

Anastasija Geiba

7.b

II

Marina Zlotņikova

Teātru skate

TS “Licedejs”

7.-9.kl.

II

Marina Zlotņikova

Teātru skate

TS „Umurkumurs”

5.-9.kl.

II

Solvita Runce

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss
„MANA LATVIJA RAIŅA DZEJĀ”

Aleksa Briede,
Marta Bernāne,
Ilze Aleksejeva,
Roberts Jānis Točs

3.a kl.

Atzinība

Inga Lījvaka

Skolēnu rezultāti Pierīgas novadu mācību olimpiādēs
2016./2017. māc. g.

PRIEKŠMETS

SKOLĒNS

KL.

VIETA

SKOLOTĀJS

Angļu valoda

Karīna Meldere

8.a

II

Ilona Ušakeviča

Angļu valoda„Edelweiss”

Viktorija Kuzmina

4.a

Atzinība

Iveta Kauliņa

Fizika

Valdemārs Teterovskis

10.

II

Igors Klemenoks

Ķīmija

Valdemārs Teterovskis

10.

III

Vanda Girgensone

Matemātika

Karīna Meldere

8.a

III

Dace Mālniece

Matemātika

Ērika Bukovska

6.a

Atzinība

Dace Mālniece

Matemātika

Edgars Leo Miezis

6.a

II

Dace Mālniece

Matemātika

Ivans Rogozins

5.c

Atzinība

Tatjana Korņeva

Matemātika

Katrīna Naumova

5.a

Atzinība

Tatjana Korņeva

Mājturība

Viktorija Teterovska

8.a

III

Inga Lījvaka

Mājturība

Miķelis Teterovskis

5.a

III

Valters  Lījvaks

Vizuālā māksla

Vlada Rutkovska

4.c

I

Irina Kalicka

Latviešu valoda

Laura Jēkabsone

11.

Atzinība

Baiba Toča

Latviešu valoda

Linda Kalniņa

4.a

I

Lāsma Kaļabina

Sākumskola „Prāta banka”

Aleksa Briede
Marta Vindava
Agnija Valtere
Roberts Jānis Točs

2.a

Atzinība

Olga Suta

Skolēnu rezultāti starpnovadu mācību olimpiādēs
2016./2017. māc. g.

PRIEKŠMETS

SKOLĒNS

KL.

VIETA

SKOLOTĀJS

Angļu valoda

Hermanis Bruno Krallišs

7.a

II

Ilona Ušakeviča

Angļu valoda

Valts Vecmanis

7.a

III

Ilona Ušakeviča

Skolēnu rezultāti starptautiskā matemātikas konkursa
“Ķengurs-2017”

SKOLĒNS

KLASE

VIETA LATVIJĀ

DALĪBNIEKU SKAITS

SKOLOTĀJS

Oskars Ciemgalis

3.b

15.

3645

Olga Kravčenko

Boriss Konoņenko

4.b

15.

3568

Ņina Sazanoviča

Viņi ir vieni no divdesmit labākajiem Latvijas matemātiķiem trešo, ceturto klašu grupā.

Skolēnu rezultāti starptautiskajā 4. klašu olimpiādē “Tik vai… Cik”

SKOLĒNS

KLASE

VIETA LATVIJĀ

SKOLOTĀJS

Angelīna Čerkasova

4.c

 Atzinība

Tatjana Korņeva

Skolēnu rezultāti Pierīgas novadu interešu izglītības konkursos 2016./2017. māc. g.

Pasākums

Interešu izglītības grupa

Kl.

Vieta

Skolotājs

Mūsdienu dejas konkurss

Dejas grupa “Kolibri”

4.-6.

II

Tatjana Everse

Mūsdienu dejas konkurss

Dejas grupa “Kolibri”

5.-7.

III

Tatjana Everse

Skatuves runas konkurss

Anastasija Geiba

6.b

I

O.Hamčanovska
M. Zlotņikova

Skatuves runas konkurss

Vlada Socka

7.b

I

S. Runce
M. Zlotņikova

Konkurss “Eseja 2016”

Anita Ozoliņa,
Dinija Krievele

7.a

Atzinība

Solvita Vencjuna

Mūsdienu dejas konkurss  II kārta

Dejas grupa “Kolibri”

4.-6.

III

Tatjana Everse

Skolēnu rezultāti Pierīgas novadu mācību olimpiādēs
2015./2016. māc. g.

Priekšmets
Skolēns
Kl.
Vieta
Skolotājs

Vēsture

Paula Runce

9.a

Atzinība

Valentīna Čerņeja

Krievu valoda

Everita Makarova

10.

II

Marija Popazova

Krievu valoda

Svjatoslavs Uļjanovs

11.

II

Nataļja Filatova

Krievu valoda

Vanesa Fedosenko

11.

III

Nataļja Filatova

Angļu valoda

Karīna Meldere

7.a

I

Ilona Ušakeviča

Fizika

Valdemārs Teterovskis

9.a

II

Igors Klemenoks

Matemātika

Ieva Devjatovska

9.b

Atzinība

Marta Laizāne

Matemātika

Karīna Meldere

7.a

II

Dace Mālniece

Matemātika

Ērika Bukovska

5.a

Atzinība

Dace Mālniece

Matemātika

Poļina Kaļužnaja

6.b

III

Natālija Marhele

Ķīmija

Paula Runce

9.a

II

Vanda Girgensone

Mājturība

Karīna Meldere

7.a

II

Inga Lījvaka

Mājturība

Darja Karīna Baranova

9.b

Atzinība

Inga Lījvaka

Vizuālā māksla

Darja Karīna Baranova

9.b

I

Irina Kalicka

Vizuālā māksla

Aleksa Briede

1.a

Atzinība

Inga Lījvaka

Latviešu valoda

Elza Elīza Kalniņa

11.

Atzinība

Baiba Toča

Skip to content