Skolēnu sasniegumi

Vangažu vidusskolas labākie skolēni 2023./2024. māc.g.

2. – 4.kl.

5. – 7. kl.

Vangažu vidusskolas labākie skolēni 2022./2023. māc.g.

1. – 3. kl.

4. – 8., 10. – 11. kl.

2021./2022. mācību gadā latviešu valodas skolotāja Solvita Vencjuna nosūtīja mūsu skolas bērnu darbus radošam  konkursam par Latviju, ko organizēja Latviešu valodas aģentūra. 3 skolēnu darbi ir iespiesti grāmatā. Lukass ir 14. lpp. Marta ir 67. lpp. Roberts ir 74. lpp.

E-grāmatu var aplūkot šeit

Skip to content