12. klases ekskursija uz Kuldīgu

Share this post on:

Ir noslēdzies konkurss „Gada klase 2017./2018”. Starp klasēm pagājušajā mācību gadā norisinājās sīva cīņa. Klases reitingu noteica klases vidējais vērtējums mācību priekšmetos, aktivitāte pasākumos un sacensībās, olimpiāžu un konkursu rezultāti, protams, negatīvi to ietekmēja rājieni, neattaisnotie kavējumi. Titulu „Gada klase” vidusskolas posmā ieguva 12. klase.
20. septembrī mēs, 12.kl. skolēni, bijām mācību ekskursijā Kuldīgā. Atbraucot uz “Kurzemes sirdi”, mēs iepazināmies ar mūsu aizrautīgo gidi, kura pastāstīja mums par Kuldīgas vecpilsētu un tās vēsturi, Ventas Rumbu un tās nosaukuma rašanos. Stāstīja par hercoga Jēkaba laikiem un Kurzemes uzplaukumu. Kādu stundu mēs baudījām siltu laiku, pastaigājoties vecpilsētā un apskatot Ventas Rumbu no dažādām lokācijām. Pēc kāda laiciņa mēs devāmies uz „Dzīvo muzeju”. Mūsuprāt, muzejs ir unikāli savdabīgs. Dzīvajā muzejā mēs „izjūtām” viduslaiku Kuldīgas stāstus ar šausmu un baiļu elementiem. To gan mēs vēl ilgi atcerēsimies! Pēc intelektuālas programmas jauniešiem un skolotājai bija laiks individuālām pastaigām pilsētā. Ap plkst. 15.00 visi bija gatavi braukt mājās, piepildīti ar jaunām emocijām un informāciju.
Vēlamies izteikt pateicību Vangažu vidusskolai par piedāvāto motivācijas konkursu, kā arī par nenovērtējamām balvām! Šogad būsim tikpat aktīvi un mērķtiecīgi! Paldies!

Darja Petrago 12.kl.

Share this post on:
Skip to content