4. – 5. septembra aktivitātes

Share this post on:

Turpinot sadarbību ar Ropažu novada speciālisti darbā ar nepilngadīgajiem Karīnu Mālnieci, 5.09.organizējām izzinošu un interaktīvu Drošības un veselības dienu, kurā akcentējām ne tikai nozīmi un veidus, kā katram pašam rūpēties par savu drošību un veselību, bet arī iepazinām gan dienestus, kas rūpējas par cilvēku drošību un aizsardzību, gan parādījām savu erudīciju drošības jautājumos. Īpaši skolēnus sajūsmināja un aizrāva iespēja iejusties ugunsdzēsēja, policistā, ārsta lomā, iesēsties simulatorā, kas spilgti vizualizēja, kas notiek, ja nepiesprādzējamies mašīnā. Mazākajiem bērniem tika akcentēts, kā justies droši uz ceļa, kāds ir drošs ceļš uz skolu. Esam pārliecināti, ka prasme un zināšanas droši nokļūt izglītības iestādē ir daudz būtiskāk un jāapgūst vēl pirms matemātikas grāmatas atvēršanas.
5.a klases atskaite šeit

Ieslidoties jaunajam mācību gadam, pirmās mācību dienas organizējām tematiskas un pozitīvu emociju piepildītas. Lai ārpus skolas ierastās vides apgūtu dzīves prasmes un gūtu zināšanas.
4.09.  Vangažu vidusskolā bija Klases saliedēšanas diena, kad kopā ar skolas absolventiem vingrojām, bet sportiskajās aktivitātēsmācījāmies sadarboties, uzklausīt otru, kopā priecāties.
Savukārt vidusskolēni abas šīs dienas pavadīja motivējošās domnīcās ”Kā izvirzīt un sasniegt mērķus?” , tiekoties ar skolas absolventiem, sociālo tehnologu Andri Arhomkinu un komunikāciju jomas speciālisti Janu Bunku. Katrs viesis dalījās ar savām dzīves atziņām , kas gūtas, realizējot veiksmīgu karjeru.

Share this post on:
Skip to content