4.b un 4.c kl. ekskursija uz LNB

Share this post on:

Vangažu vidusskolas 4.b un 4.c klašu audzēkņi 20.oktobrī apmeklēja Gaismas pili. Lielā, savādi skaistā ēka sagaidīja skolēnus un viņu klases audzinātājas jaukajā rudens laikā pie skaistākās ainavas Latvijā.
Skolēni uzbrauca ar liftu uz 11. stāvu, no kura pavērās brīnišķīga Rīgas panorāma, pēc tam nokāpa uz 7. stāvu, kurā atrodas bērnu centrs.
Mēs uzzinājām, ka LNB ir vairāk nekā 4 miljonu vienību liels krājums, kurš aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Share this post on:
Skip to content