7. un 10.kl. ekskursija kultūrindustriālajā Līgatnes centrā – papīrfabrikā un slepenajā bunkurā

Share this post on:

Šī gada 21.04. devāmies apskatīt Līgatnes kultūrindustriālo centru. Papīrfabrika vairs nestrādā, bet tās iekārtas, cilvēku vēsturiskās liecības un dzīvojamās ēkas atgādināja, kā kādreiz ražoja papīru un kādu. Līgatnieši ļoti lepojas ar papīrfabriku. Mūsu gide prata uzburt to senatnes elpu un lika mums izjust pagātni.
Otrs apskates objekts bija padomju slepenais bunkurs. Tur bija ļoti interesanti, redzējām tā laika tehnoloģiju sasniegumu, padomju sistēmas atribūtiku. Bija grūti saprast kā ir tad, ja visiem bija jādomā tikai šis sistēmas ietvaros.
Mums bija interesanti.

Share this post on:
Skip to content