Dzejas dienas sākumskolas klasēs

Share this post on:

Dzejas dienas ir viena no latviešu tautas kultūras tradīcijām. Amanda Aizpuriete uzskata, ka Dzejas dienas rudeni padara melanholisku, mierīgu, jo dzeja ir skaista un rosina cilvēkiem daudz ko pārdomāt.
Arī Vangažu vidusskolā jaunākie skolēni savā mācību procesā iepazinās ar dzeju, dzejniekiem.
Pirmklasnieki pēc I.Zanderes grāmatas “Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti” iepazīšanas, ilustrēja dzejoļus.
2. a un 3.a klases skolēni kultūras namā tikās ar Ropažu novadnieci, bērnu grāmatu autori un rakstnieci Eviju Gulbi. Pirms tam skolēni veica mājas darbu – zīmēja ilustrācijas dzejnieces dzejoļiem, 2.a klases lielās drosminieces – Madara, Alise, Kira, Estere, Madara, Ruta un Katrīna runāja E. Gulbes dzejoļus. 3.a klases bērni: Marta, Dārta, Daniels un Adrians rakstnieces dzejolīšus digitalizēja.
Latviešu valodas stundās 3.a klases skolēni meklēja savu I.Zanderes dzejoli – to norakstīja un ilustrēja.
2.b klases izglītojamie iepazinās ar I.Zanderes dzejoļiem un atklāja, ka viņas grāmatas ir arī rotaļlietas. No grāmatās ievietotajām, locīšanai un zīmēšanai domātajām papīra lapām, bija iespēja izlocīt savu kuģi, cepuri un lidmašīnu, uzzīmēt savu ceļojumu. Jauktā tehnikā (krītiņi, akrils, zīmuļi u.c.) veidotās ilustrācijas papildinātas arī padomiem šo mazo brīnumu veikšanai. Iepazīstot dzejoļa varoņus, otrklasnieki piedalījās dzejoļa notikumu attīstībā, kas ļāva izkustēties un padraiskoties.

Zelta rītu ar vēja ziediem piepildītu ,
Tie trīsuļo uz ceļiem klājas, sarunājas,
Tev pāri slīd caur balto rītu,
Lai mirkļus zeltā iesvētītu. Vējš uzziedējis –dāvā zelta rītu…
                                                                    (S.Upesleja)

Sākumskolas skolotāja Lelde

Share this post on:
Skip to content