“Dzīvību nesošā saule”

Share this post on:

Gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, VISC organizēja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursu “Saules ritmi”. Konkursa tēma bija radīt darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās, iedvesmojoties no  Saules simbola rakstos, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā – deju rakstos, simbolos, cimdu un zeķu rakstos, tai skaitā latviešu tautas folklorā.
Konkursa 2. kārta notika kultūrvēsturiskajos novados no marta līdz aprīlim un mūsu skola piedalījās pie Pierīgas. 
Vangažu vidusskolas Lietišķās mākslas pulciņš piedalījās konkursā ar kopdarbu “Dzīvību nesošā saule”, kuru veidoja 7.a klases meitenes – Rūta Indričeva, Amanda Būcena, Taisija Gruznova, Stella Katrīna Zakse.  2. kārtu kultūrvēsturiskajos novados vērtēja VISC izveidota vērtēšanas komisija un mūsu pulciņa meiteņu darinātais darbs “Dzīvību nesošā Saule” ir ieguvis I pakāpi un novērtēts ar maksimālajiem 50 punktiem. Darbi, kas novērtēti ar pirmo pakāpi, var tikt izvirzīti dalībai XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izstādē 2025.gadā.

Interešu izglītības pulciņa “Lietišķās mākslas darbnīca” skolotāja Inga Lījvaka

Share this post on:
Skip to content