Iejūties! Ieraugi! Izzini!

Share this post on:

Šogad 4. septembrī Vangažu vidusskolā bija izzinošo aktivitāšu diena „Iejūties! Ieraugi! Izzini!”. Šīs dienas ietvaros sākumskolas skolēniem bija sporta aktivitātes, kurās bērni piedalījās ar aizrautību un ieinteresētību. Turklāt pamatskolas skolēni aizsāka ciklu „100 labie darbi”, kas saistīti ar Latvijas valsts simtgadi. Skolēni iepazina Vangažu vēsturi, pētot 20.gs. 70.gados izņemtos foto attēlus, un meklēja tās vietas tagad. Skolēni secināja, ka šobrīd Vangaži un to apkārtne ir ļoti, ļoti mainījusies un labiekārtota.

Vidusskolas skolēniem bija tikšanās ar skolas absolventiem – M.Gerneri, J.Sergejevu, B.Korsaku, K.Runci – un karjeras konsultantu. Vidusskolas absolventi sniedza vērtīgus padomus kā sekmīgi un ar panākumiem sākt veidot savu karjeru jau skolas solā. Tieši karjeras dienas sniedz motivāciju laicīgi sākt interesēties un domāt par savu izvēli, kur turpināt mācības. Nākotne ir pašu skolēnu rokās!

Share this post on:
Skip to content