Integrētās mācību stundas “Skaista mana tēvu zeme”

Share this post on:

Svētku tematika šogad jau tradicionāli ieskanējās visās mācību stundās.  Latvijas kultūras un vēstures, dabas un valstsgribas tēmas tika integrētas gan mācību saturā, gan apvienotas starp vairākiem mācību priekšmetiem. 

“Katra pasaka kaut ko pasaka”

2.b  un 3.b klases skolēni mācījās lasīt, klausīties un atstāstīt latviešu tautas pasakas, uztvert pasakas saturu, sižeta līniju, emocionālo noskaņu. Viņi salīdzināja dažādās latviešu pasakās gūto informāciju par tautas kultūru, valodas izcelšanos un izteica savu attieksmi par pasakas varoņiem, viņu rīcību (patīk/nepatīk; interesanti/neinteresanti; es darītu tāpat/citādāk… kāpēc?). Skolēni iepazina latviešu tautas folkloru par mājām un ģimeni, diskutēja par mājas un ģimenes vērtību senatnē un mūsdienās.

O.Kravčenko

Pirmssvētku nedēļās 2.a klases skolēni pārrunāja vēstures notikumus, kas saistīti ar Lācplēša dienu. Veidoja kolāžu “Latvija”, rakstīja savus sveicienus Tēvzemei, pārrunāja, kas ir patriotisms. 17. novembrī iededzām svecītes par godu Latvijas dzimšanas dienai. Lai skaisti, sirdsilti un mīļi svētki katrā ģimenē un katrā mājā!

L.Nagle

Ar sākumskolas skolēniem Patriotu nedēļā  runājām par Latvijas valsts simboliem, iemācījāmies mūsu valsts simbolus nosaukt un pierakstīt arī  angļu valodā.

I.Ušakeviča

Lai uzzinātu, cik skaista mana tēvu zeme, mēs, 8.b klases skolēni, devāmies braucienā uz  Vecumniekiem, kokamatnieka sētu “Jūra”, kuras īpašnieks Juris Audzijonis ir izveidojis unikālu koka, misticisma un kreatīvu ideju apkopojumu, kas vienaldzīgu neatstās nevienu apmeklētāju. 

N.Marhele

Sociālās zinības un audzināšanas stundās skolēni veidoja izpratni par Latvijas neatkarības iegūšanu un atgūšanu caur laikmetiem, izpētot būtiskos notikumus, zīmējot laika līniju un darba rezultātu  prezentējot.
Integrētā angļu valodas stundā 6.b klases skolēni, darbojoties grupās, veidoja plākatus par Latvijas simboliem un tēliem, dabu, Latvijas apskates vietām. Skolēni zīmēja, līmēja, rakstīja un pēc tam prezentēja savus darbus angļu valodā. Stundas laikā skolēni mācījās analizēt, salīdzināt, sadarboties un atbalstīt viens otru mācīšanās procesā.

A.Teruņi 

7.a.klases skolēni patstāvīgi strādāja pie tēmas “Ģeometrija cilvēku dzīvē”. Skolēni pētīja, zīmēja, fotografēja ģeometrijas  jēdzienu un zināšanu pielietojumu reālajā dzīvē, dabā.

T.Korņeva

7. un 8. klašu skolēni bioloģijas stundās pētīja Latvijas Dabas muzeja resursus un spēles veidā sacentās par zinošākā, vērīgākā dabas pētnieka titulu. Skolēni centās atpazīt Latvijas putnu balsis, dzīvnieku pēdas, mājvietu, ligzdošanas vietas. Pēc stundas secinājām, ka dzīvē jācenšas vairāk redzēt un ieraudzīt, klausīties un novērot dabas objektus.

P.Stalidzāne

Vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties diskusijā un dalīties savā pieredzē par ceļošanu pa Latviju.
Diskusiju beigās skolēni secināja, ka Latvijā ir tik daudz krāšņu un interesantu vietu, ko var apmeklēt un ka vajadzētu atīstīt tūrisma nozari.
Turklāt, 12. klases skolēni izveidoja “eseju darbnīcu”. Tēma: “Es un Latvija pēc 20 gadiem”.
Analizējot esejas, var secināt, ka jaunieši saredz lielas perspektīvas tehnoloģiju, medicīnas, izglītībā un viņu pašu izaugsmē.
Cerēsim, ka viss izdosies!

I.Ušakeviča

Patriotu nedēļas ietvaros 5.b klasē notika integrēta stunda “Skaista mana tevu zeme!”
Stundas tēma “Kas mums  ir Latvija?” Meklējām  vārdus burtu jūklī, sirsniņā  bērni rakstīja mīļus vārdus Latvijai, ģimenei, draugiem.

O.Hamčanovska

Dizaina un tehnoloģiju stundā 2. klase izveidoja kolāžu.
Kolāža ir lielisks veids, kā vizuāli izteikt un prezentēt informāciju. Sākumā mēs apkopojām dažādus attēlus, kas saistīti par Latviju.
Skolēni izmantoja Latvijas karogu un citus simbolus. Kolāžas izveidošana bija aizraujoša un radoša aktivitāte. Tās arī attīstīja skolēnu sadarbības prasmes un radošo domāšanu.

Datorikās stundās ar 4. klasēm mēs izmantojām zīmēšanas lietotni Molberts, lai uzzīmētu apsveikuma kartes. Skolēni izmantoja dažādus rīkus un formas, lai veidotu attēlus. Kad apsveikuma kartiņa bija gatava, skolēni saglabāja to savā mapē un nosūtīja skolotājai. Zīmēšana Molberts lietotnē bija aizraujoša un radoša aktivitāte. Skolēni izveidoja savas unikālas apsveikuma kartes par Latviju un attīstīja savas datorprasmes.

1. klase izveidojaapsveikuma kartes no papīra. Šī bija vienkārša un radoša aktivitāte. Skolēni izgrieza Latvijas karogu no krāsaina papīra un uzrakstīja apsveikumu. Kad kartiņa bija gatava, skolēni varēja viņu dekorēt  ar citiem elementiem, piemēram, zīmējumiem, uzlīmēm. Tās padarīja karti vēl krāšņāku. Kopumā apsveikuma kartes izveidošana bija vienkārša, bet aizraujoša aktivitāte.

V.Giberte

Share this post on:
Skip to content