Kooperatīvā mācīšanās sākumskolas 1. un 4. klasē

Share this post on:

Mācību gada pēdējā nedēļā mazākie un lielākie sākumskolas skolēni izglītības procesā izmantoja kooperatīvās mācīšanās metodi. Kooperatīvā mācīšanās ir paņēmiens, kas ļauj skolēniem mācīties vienam no otra un apgūt svarīgas starppersonu prasmes. Šī mācību metode ir veiksmīga, strādājot mazās grupās, kur katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu mācīšanos.
Ceturtās klases skolēni iejutās skolotāju lomā un pirmās klases bērni veica dažādus uzdevumus: atminēja atjautības uzdevumus, sakārtoja teikumos latviešu tautas sakāmvārdus, burtu režģī meklēja paslēptus vārdus. Jaunie skolotāji sekoja līdzi savu audzēkņu darbam, paskaidroja uzdevumus un novērtēja pirmklasnieku darbu. Katrs strādāja tā, lai izpelnītos atzinību, kas kopā veidoja teicamu rezultātu. Skolēni bija motivētāki, jautra atmosfēra valdīja mācību procesā, bija iespēja mācīties strādāt kopā dažādu vecumposmu skolēniem. Šīs ir svarīgas prasmes, kuras noderēs turpmākajā mācību procesā.

Jaunajiem skolotājiem palīdzēja Ingrīda Andersone un Lelde Nagle

Share this post on:
Skip to content