Lasīšanas semināri latviešu valodas stundās

Share this post on:

Lasīt grāmatu ir tas pats, kas doties ceļojumā. 
/ Emma Gulliforda/

Vangažu vidusskolā latviešu valodas stundās skolēni aktīvi piedalās Lasīšanas semināros, kuros iepazīst dažādu autoru darbus, analizē tos un radoši interpretē savu vizuālo skatījumu, mutiski prezentē savu lasīto darbu, vērtē un dalās pieredzē. Šajās mācību stundās visi piedalāmies neaizmirstamos, nervu kutinošos un interesantos piedzīvojumos, pēc kuriem katram ir savas pārdomas. Paldies par darbu!

Latviešu valodas skolotāja S.Vencjuna

Share this post on:
Skip to content