Latviešu valodas stunda Vangažu pilsētas bibliotēkā

Share this post on:

Patriotiskās nedēļas ietvaros 6.a klasei latviešu valodas stunda tika organizēta Vangažu pilsētas bibliotēkā Meža ielā 1, sadarbojoties ar bibliotēkas vadītāju Vinetu Bordāni un Jeļenu Ozoliņu. Skolēniem bija iespēja apskatīties Antona Salīša klūgu darbu izstādi “Latvju rakstu ornamenti”, pārbaudīt savas zināšanas, atrast senās latvju zīmes izstādes darbos – Jumi, Māras zīmi, Dieva zīmi, Austras koku u.c. Skolēni pētīja, salīdzināja, izteica viedokli, strādāja pāra darbos, kā arī atbildes meklēja enciklopēdijās, elektroniskajā bibliotēkas katalogā, kalendārā. Skolēni pašvērtējumos rakstīja, ka bija interesanti strādāt bibliotēkā. Stundas noslēgumā skolēni bija gandarīti par paveikto.

6.a klases audzinātāja Solvita Vencjuna

Share this post on:
Skip to content