Literatūras stunda I.Ziedoņa muzejā „Dzirnakmeņi”

Share this post on:

Mums, 9. klases skolēniem, 23. septembrī notika literatūras stunda I.Ziedoņa muzejā „Dzirnakmeņi”, kur mūs sagaidīja ar siltu tēju un mazu cienastu.
Pirms šīs ekskursijas  mūsu izpratnē muzeji nebija ,,sevišķi augstā vērtē “ – tie mums likās garlaicīgi un neinteresanti, taču šis brauciens tiešām lika mainīt mūsu priekšstatus par muzejiem un par to, kādā veidā tajos var gūt jaunu informācija.
Visvairāk no paša muzeja mums atmiņā palikuši dzirnakmeņi mājas apkārtnē, iespaidīgā Ausmas Kantānes lāču kolekcija, fakti par to, kā tika uzcelta Ziedoņa māja, kā arī mājīgā atmosfēra un arī, protams, kopīgā laika pavadīšana  ar klasesbiedriem, pētot un izzinot Ziedoņa mājas vēsturi,  visiem kopā lasot dzeju.
Interesants likās fakts, ka I.Ziedonis savā mājā nav vēlējies, lai būtu gids.
Nodarbības  laikā iemācījāmies novērtēt pārējo klasesbiedru uzticamību – dodoties uzticības pārgājienā, kur pusei no mums bija jāiet ar aizsietām acīm, pārliecinājāmies, ka nepievilsim cits citu.

9.a klase

Share this post on:
Skip to content