Mācību ekskursija Augstākajā tiesā. Senatora stunda

Share this post on:

11.05.2023. Vangažu vidusskolas 10.-11. klases ​devās  ekskursijā  uz Augstāko tiesu. Vidusskolas klasēm  bija organizēta Senatoru stunda – Senāta departamentu senatoru vadītas lekcija tiesību zinību pamatos. Senatoru stundas notika īstā tiesas zālē, un tās vadīja senators Veronika Krūmiņa – tā visuzskatāmāk var iepazīties ar tiesas procesu.
Tiesību zinību stundā skolēni iepazinās  ar Latvijas tiesību un tiesu sistēmu, Augstākās tiesas vietu un lomu šajā sistēmā, tiesību veidiem – civiltiesībām, krimināltiesībām, administratīvajām tiesībām . Senators ļoti interesanti stāstīja par tiesu sistēmai piederīgajām profesijām, par tiesneša amatu un tiesneša darbu. Ļoti vērtīgi skolēniem bija reālu situāciju  analīze, saistītas ar cilvēku tiesībām un pienākumiem. Skolēniem bija iespēja saņemt atbildes uz visdažādākajiem ar tiesneša darbu saistītiem jautājumiem.
Vidusskolēniem arī  ielūkojās Augstākās tiesas vēsturē un Tiesu pilī. Ekskursijas  laikā skolēni varēja  iepazīties ar Augstākās tiesas muzeju, apskatīt Kārļa Zemdegas veidoto skulptūru „Taisnība”.
Es domāju, kā dzīvās vēstures stundas ir svarīgas un aktuālas skolēniem. Tā ir laba iespēja jauniešiem labāk izprast  būtiskus  Latvijas vēstures notikumus un iepazīties ar reālām situācijām.

Vangažu vidusskolas skolēnu iespaidi

Visvairāk man patika tas, ka varēju uzzināt daudz jauna ne tikai no skolotāja, bet arī no darbinieka. Varēju arī sajust visas ēkas atmosfēru un iedomāties, kā cilvēki tur strādā ikdienā, jo tas ir ļoti svarīgi. Ēkā viss bija tik glīti, ka var pat redzēt, ka tur strādā īpaši  gudri cilvēki. Paldies par ekskursiju. (P. Galkovska).
Mani ļoti aizrāva Augstākas tiesas muzejs. Tajā bija ļoti daudz informācijas, sākot no 1918. gada. Īpaši iespaidīgas bija cietuma restu ekspozīcija, pie kuras varēja nofotografēties. (B. Drozda).
Man patika apmeklēt Augstāko tiesu. Bija interesanti klausīties senatora lekciju, kurā brīvi atbildēja  uz mūsu jautājumiem. Senatora stundā es nostiprināju savas zināšanas par tiesu. Man ļoti patika apmeklēt Augstākās tiesas zāli, jo gribēju uzzināt, kā jūtas tiesneši un advokāti, atrodoties zālē.Mums bija iespēja apmeklēt muzeju, kurā glabājas daudz vēsturisko lietu, piemēram, tiesnešu mantija u.c. Es gribētu apmeklēt Augstāko tiesu vēlreiz (A. Kompanijeca).
Šī ekskursija man patika, jo interesē jurista profesija. Bija interesanti apskatīt ēkas iekšpusi. Ekskursijas laikā man bija laba kompānija, tāpēc ekskursija nebija garlaicīga. Es vēlētos apmeklēt vairāk  šāda veida vietas. (A. Perepelkina).
Mācību ekskursija Augstākajā tiesā bija ļoti interesanta, es daudz ko uzzināju jaunu un ieguvu jaunas zināšanas. Bija ļoti interesanti klausīties par likumiem un to pieņemšanu. Tagad es labāk zinu, kādas varbūt sekas, ja es neievērošu likumus. (K. Guseva).

 Vēstures un soc. zinātnes skolotāja Valentīna Čerņeja

Share this post on:
Skip to content