Nacionālais eTwinning projekts “Pikniks Dzejas pasaulē”

Share this post on:

Vislielākās un patiesākās vēlēšanās ir noslēptas dvēseles sirds dziļumos. Īsu mirkli dvēseļu klusumā ieskaties dziļāk… Ir noslēdzies nacionālais eTwinning projekts “Pikniks Dzejas pasaulē”, kurā piedalījās 7.a un 8.a klases skolēni. Projekta laikā mēs iepazinām 21.gs. latviešu autoru dzeju, jaunrades procesa norisi, vērtības, rakstnieku personības, izmantojot dažādus digitālos rīkus darba procesā. Mūsu skola izvēlējās vairāk iepazīt Maijas Laukmanes daiļradi. Literatūras stundās analizējām šīs dzejnieces dzejoļu krājumus: “Kaķpēdiņa”, “Durvis”, “Strauji saplaisā mirkļi”, “No zila gaisa”. Darba procesu iepriecināja radošie skolēnu darbi: dzejas kolāžas, dzejas vizualizācija ar IKT rīkiem, dzeja 21.gs. piktogrammās, Dzejas radošie pulksteņi, partneru sadarbības uzdevumi un kopīgi veidotā e-grāmata ar citu Latvijas skolu skolēniem. Paldies par sadarbību vizuālās mākslas skolotājai Ingai Lījvakai, kura palīdzēja M.Laukmanes dzejas rindas “ietērpt” lieliski radošos pulksteņos. Paldies visiem par darbu!

Projekta vadītāja: Solvita Vencjuna

Share this post on:
Skip to content