Patriotu nedēļa Vangažu nedēļa

Share this post on:

Novembrī katrs Latvijas iedzīvotājs jūtas nedaudz piederīgāks Latvijai kā citos mēnešos. Par godu Latvijas svētkiem Vangažu vidusskolā no 06. līdz 15. novembrim noritēja „Patriotu nedēļa”.
Vangažu vidusskolas skolēni, gatavojoties svētkiem, dziļāk izpētīja savas valsts vēsturi. No 6. līdz 14. novembrim klases audzināšanas un vēstures stundās bija novadītas mūsdienu vēstures stundas: ”Lāčplēša dienai -100!” un „Latvijas neatkarības 101.gadadiena!”, izmantojot vēstures avotus, filmas un Latvijas patriotisko mūziku.

Sadarbībā ar Inčukalna novada domi tika organizēti trīs saturīgi, interesanti un patriotiski pasākumi. 06. novembrī 8.-9. klasēm bija organizēta mācību ekskursija uz Ādažu poligonu, lai uzzinātu vairāk par militāro karjeru un  Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Latvijā. Skolēniem bija iespēja tikties ar karavīriem, kā arī aplūkot militāro tehniku un ekipējumu. Bija iespēja pārbaudīt savu fizisko sagatavotību dažādās sportiskās aktivitātēs mežā, erudīciju, saliedētību, angļu valodas prasmes. Bija iespēja uzzināt par pirmās palīdzības sniegšanu, un karavīri dažas situācijas parādīja praktiski, kā arī bija iespēja komunicēt ar ārvalstu karavīriem svešvalodā. Bet 08. novembrī Vangažu vidusskolā lielajā zālē notika tikšanās ar 27. Zemessardzes bataljona pārstāvjiem, kur tika akcentēta patriotiskā un aizsardzības tēma. Patriotu nedēļas kulminācija bija 11. novembrī. No pl.14.00 līdz 16.30 pie Vangažu vidusskolas notika Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes karavīru ekipējuma, ieroču un militārā transporta prezentācija. Pasākuma laikā bija iespēja aprunāties ar karavīriem, lai uzzināt vairāk par viņu pienākumiem dienestā un karavīru ikdienu. Bet 16.30 skolēni un skolotāji, kā arī Vangažu iedzīvotāji sapulcējas pie skolas, lai aizdegtu sveces un godinātu kritušo brīvības cīnītāju piemiņu. Pēc tam visi kopā piedalījāmies lapu gājienā.

15. novembrī Vangažu vidusskolā notika Latvijas proklamēšanas 101. gadadienai veltīti svētku koncerti, kur piedalījās skolas interešu izglītības pulciņi, kā arī pirmsskolēni, skolēni, vecāki un skolotāji.

Share this post on:
Skip to content