“Spilvenu diena”

Share this post on:

Lai ikdienas mācību procesu iekrāsotu dažādiem emociju toņiem, skolotāja Inese Reisa piedāvāja  3.a klases skolēniem paņemt līdzi uz skolu spilvenus. Bija pamanījusi, ka bērniem ir vēlme sēdēt uz grīdas gan starpbrīdī, gan stundās. 5.novembrī 3.a klasei trīs mācību stundas notika, sēžot un guļot uz grīdas. Tika integrēti vairāki mācību priekšmeti-dabaszinības, latviešu valoda un sociālās zinības, vienlaicīgi vēl  apvienojot ar eTwinning projektu “Ielu detektīvi”. Atļāvāmies mācīties neformālā klases vidē bez soliem un krēsliem, bez grāmatām un burtnīcām, jo uzdevums bija grāmatu vietā līdzi uz skolu paņemt spilvenu. Cik interesanti bija novērot bērnu emocijas un sarunas  iepriekšējā dienā, kad tie uzzināja par šādas dienas organizēšanu.
“Spilvenu dienā” uzzinājām, kur, no kā, kāpēc vispār tika izgudroti spilveni. Tie bija tikai bagātnieku privilēģija, kas tika izgatavoti no koka dēlīša uz statīva, lai var atspiest galvu, uz kuras bija sarežģīts matu sakārtojums, lai tas naktsmiera laikā netiktu sabojāts. Spilveni mēdza būt no koka, metāla, akmens un porcelāna.
Noskaidrojām, kāda veida spilveni mēdz būt, kādam nolūkam-miega, sēžam, guļam, dekoratīvie, sapņu, gaisa, drošības, dīvānu, LED, jogas, dzīvnieku, emociju.
Uzzinājām, kā spilvenu var parādīt kurlmēmo valodā, pirms dodot iespēju pašiem bērniem to izdomāt un tad salīdzināt ar vispārpieņemto standartu. Atbilde bija ļoti tuvu.
Latviešu valodā tēma bija īpašības vārds. Izmantojot  “prāta vētras” metodi, bērni izdomāja dažādus īpašības vārdus, raksturojot spilvenu? Aktivitāte bija grupās, kuras tika sadalītas  pēc spilvenu krāsas, formas, svītrām, rūtīm un citiem zīmējumiem. Kā arī bija  jāizdomā mīkla, lai tās atminējums būtu spilvens.
Bērniem vajadzēja pastāstīt, pa kurām ielām viņa spilvens atceļoja uz skolu. Šī aktivitāte  sasaistījās arī ar e Twinning projekta tēmu “Ielu detektīvi”,  bērna  pētnieciskajām prasmēm un  savas apdzīvotās vietas vērīgāku izpēti. Iepazina Vangažu pilsētas digitālo karti, atrodot pazīstamas ielas un objektus. Izpildīja virtuālo labirintu no Saules ielas līdz Gaujas ielai 2, kur atrodas Vangažu vidusskola.
Bija jāatmin burtu režģis, kurā bija iejukuši Vangažu pilsētas ielu nosaukumi.
Kad stāstīšanas, domāšanas, uzmanības, pētīšanas prasmes bija pārbaudītas, laiks pienāca dinamiskajai pauzei, kur cēlām spilvenu piramīdu, trijstūri, apli un kvadrātu. Pārbaudījām savas koordinācijas prasmes kustībā, turot spilvenus tikai ar pārinieka vēderu vai muguru, neizmantojot rokas. Bija jāsajūt otra cilvēka soļi, jāvienojas par kustību amplitūdu, lai spilveni nenokristu, jo tie bija divi, kuri atradās starp vēderiem un mugurām.
Spilvenā drīkstēja izbļaut savas dusmas, naidu, nepatiku. Ja rokas bija nevaldāmas, tad bija iespēja mīcīt, burzīt, iedunkāt atnesto spilvenu, lai nedarītu pāri viens otram. Savus spilvenus izmantoja kā emociju spilvenus. 
Dabaszinībās brīvā atmosfērā uz interaktīvās sienas skatījāmies dažādus eksperimentus, kas saistīti ar gaisu. Uzzinājām pat, kā nekustīgu objektu ar gaisa spilvena palīdzību padarīt kustīgu. Diskutējām, vai guļot ar seju spilvenā, cilvēkam pietiek gaisa. 
3.a klase savā “burbulī” pavadīja šo mācību dienu, nepamanot, ka jau jādodas mājās. Bērni nevēlējās spilvenus nest uz mājām. Diena izdevās tik piepildīta, emocionāla, dinamiska, jautra, izzinoša, vienojoša! Uzskatu, ka katra diena jābauda ar prieku, kad esam klātienē. Nebija laiks ne ķīviņiem, ne apvainojumiem. Sanāca patiešām piepildīta diena!

3.a klases skolotāja Inese Reisa

Share this post on:
Skip to content