Tautskolotāja Līga Reitere Vangažu vidusskolā

Share this post on:

13. oktobrī Vangažu vidusskolā viesojās stāstniece un latviešu valodas un dialektu zinātāja no Ventspils – Līga Reitere, jo viņa piedalās Latvijas valsts simtgades projektā un tā ietvaros apciemo 100 Latvijas skolas. Viņa vadīja dažādas latviešu valodas stundas (glītrakstīšana, tāmnieku dialekts, valodas kultūra). Ar lielu interesi un uzmanību mēs klausījāmies viņas stāstos. Skolotāja ar degsmi stāstīja par latviešu valodas nozīmi, tās saknēm un bagātību, mūsu lomu un skanējumu citu valstu starpā, kā arī interesantus faktus par valodu. Izcēla to, ka latviešu valoda ir skaista un dziedoša valoda, un tikai mēs paši, latvieši, to vislabāk varam zināt un saprast valodas dziļāku nozīmi, zinot latviešu tautas vērtības. Arī paši varējām piedalīties mācību stundā un izteikt savas domas, rakstiski atbildot uz stundas sākumā uzdotiem jautājumiem, lai mūs labāk iesaistītu stundas darbā un rosinātu domāt, sajust lepnumu par mūsu valodu – latviešu. 

Dace Dubava 12.klase

Share this post on:
Skip to content