Vangažu vidusskolas talkošana

Share this post on:

11. klase un skolotāja Marta Laizāne
Mēs, 11. klase, 27. aprīlī novēloti, bet ne mazāk aktīvi, piedalījāmies talkā, precīzāk, Vangažu vidusskolas apkārtnes sakopšanā tuvējā mežiņā. Visa klase aktīvi un ar lielu entuziasmu īsā laika periodā sakopa šo teritoriju, tai skaitā arī turpat esošo grāvi, attīrot no atkritumiem un veciem koku zariem. Darbs, mūsuprāt, tika labi padarīts, tādēļ arī gandarījums bija liels. Paldies par šo piedāvāto un noderīgo iespēju!

5.a klase un skolotāja Solvita Vencjuna
Skolēniem ļoti patika šis mūsu kopdarbs, visi ar prieku to darīja… un bija gatavi vēl to turpināt un izteica, ka to varētu biežāk darīt – katrā gadalaikā 1x.
Viens otram stāstīja, ko atrada un ko ielika maisā…
Skolā mums pēc tam bija grupu darbs “Dzīvot dabai draudzīgi”, kur skolēni apkopoja redzēto un darīto sakopšanas objektā mūsu pilsētā…, veidoja plakātu un mutiski prezentēja savu darbu ar secinājumiem.

6.b klase un skolotāja Natālija Marhele
Mums bija ļoti interesanti. Mežs apkārt Vangažiem ir pilns ar netīrumiem. Dažās vietās netīrumi stāv gadiem ilgi. Mēs ar vēlmi piepildījām visus atkritumu maisus. Laikapstākļi bija ļoti piemēroti.

Share this post on:
Skip to content