Vangažu vidusskolas vērtības – kultūra, patstāvība, cieņa un atbildība

Share this post on:

Ar lielu neizpratni, izbrīnu, prieku, sajūsmu, aizkustinājumu 3.a klase veica uzdevumu audzināšanas stundā, kur skolotāja iedeva dīvainu uzdevumu. Stundas tēma bija Vangažu vidusskolas vērtības – kultūra, patstāvība, cieņa un atbildība.
Ar vārdu var paijāt, ar vārdu var sist un dzelt. Zilums un vātes sadzīst, bet atmiņā, dvēselē paliek rētas, ja kāds ir neapdomīgi vai ar nolūku otram veltījis ļaunus vārdus, neglīti apsaucis. Muti var izmazgāt ar zobupastu, bet ar nekrietniem vārdiem aptraipītu otra dvēseli izmazgāt ir neiespējami.
Mūsu stundas metafora bija – zobupasta, kura tika izsaiņota no jaunas kārbiņas, atvērta gluda, pilna tūbiņa, kuru vajadzēja ātri izspiest tukšu. Pēc tam ar jebkādām metodēm un aprīkojumiem bija jādabū zobupasta atpakaļ glīti tūbiņā atpakaļ, kas, protams, bija ļoti sarežģīti. Bērni pieprasīja gan šķēres, gan irbulīšus, gan karotes, lai izpildītu uzdevumu, bet rezultātā jau nesanāca vairs tik glīti. Tūbiņa vairs nebija iepriekšējā izskatā, bet gan saņurcīta, sagraizīta un netīra, tāda, kādu veikala plauktā mēs vairs negribētu pirkt. Lūgt piedošanu tūbiņai arī nav nozīmes, jo tās izskats neuzlabosies.
Bija patiess prieks, cik saliedēti strādāja bērni katrs savā grupā, pildot katrs savu pienākumu, cik radoši un kreatīvi tika meklētas uzdevumu risināšanas stratēģijas. Tika trenētas kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmes, apvienojot ar cilvēku vērtību sistēmu. Pēc uzdevuma veikšanas bērni prata diskutēt, analizēt un secināt, cik atbildīgi esam katrs par to, ko sakām citiem, lai neaizskartu otra cieņu, nezaudētu arī savu cieņu citu acīs. Nonācām pie atziņas un morāles-7 reizes padomā, tad saki, un runāšana sudrabs, klusēšana – zelts.
Būsim atbildīgi un cienoši!

3.a klases skolotāja Inese Reisa

Share this post on:
Skip to content