”Zaļās jostas” ietvaros 4.a klases projekts ,,Saudzēsim dabu!”

Share this post on:

Sakarā ar to, ka mūsu skola piedalās ,,Zaļās jostas” projektā, kas aktualizē dabas aizsardzību un sekmē skolēnu izpratni par dabu un tās procesiem, par augsnes veidošanos, tās sastāvu un nozīmi dabā, cilvēku dzīvē, 4.a klase dabaszinību stundā veica projekta darbu ,,Saudzēsim dabu!”
Lūk, kā skolēni izprata cilvēka saikni ar dabu.
Prieks par padarīto komandas darbu! Saudzēsim dabu, saudzēsim augsni – visi kopā!

Share this post on:
Skip to content