1.a kl. Vangažu pilsētas bibliotēkā nodarbībā ,,Tikšanos ar lāci”

Share this post on:

15.11. 2022. 1.a klases skolēni, kopā ar pedagoga palīgu M. Iecelnieci, ciemojās Vangažu pilsētas bibliotēkā. Tur notika Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Līdzi tika ņemti zīmējumi ar lāci mežā. Kādi tik lāči netika nesti uz bibliotēku – lieli, mazi, resni, tievi, paēduši un mazāk ēduši… Interesantu nodarbību ,,Tikšanos ar lāci” bija sagatavojušas bilbliotēkas darbinieces.  Skolēniem bija iespēja noskatīties gan video filmu par lāci,  gan piedalīties viktorīnā,  gan padejot mūzikas ritmā.  Skolēni bija aktīvi nodarbību norisē.  Pēc labi padarīta darbiņa, skolēni tika cienāti ar saldumiem. Tas bija pirmais pirmklasnieku pasākums ārpus skolas. Cik satraukti un ieinteresēti bija mazie bērni!
Par to, kas notika bibliotēkā, variet apskatīties video  Vangažu pilsētas bibliotēkas YouTube kanalā 

Sirsnīgs paldies jaukajām bibliotekārēm par viesmīlīgo uzņemšanu, interesanto pasaku un atraktīvajiem uzdevumiem!
Gaidīsim atkal nākošo tikšanos!

Share this post on:
Skip to content