100. diena skolā

Share this post on:

16. februārī 1.a klases skolēni svinēja 100. dienu, kopš uzsākuši savas skolas gaitas. Tas ir laiks, kad pirmklasnieki ir iemācījušies rakstīt burtus, pilnveidota lasītprasme, apgūti matemātisko izteiksmju pamati. Ir iepazīta skolas vide, skolotāji, pierasts pie mācību procesa organizācijas. Tas ir periods, kas pirmklasnieki kļuvuši par mazu ģimeni – cieši saistītu kolektīvu, kurā visi ikdienas darbi un atpūtas brīži ir visiem kopīgi.
Mācību process šajā dienā bija savādāks – ciemos bija Pepija, kurai bija dažādi uzdevumi. Bērni minēja pasaku varoņus, lasīja tekstu un rakstīja teikumus. Domāja atbildes atjautības uzdevumiem. Orientējās skolas telpās un fotografēja dažādas vietas skolā. Pēc tam, kā jau īstos svētkos, neizpalika svētku kliņģeris, baloni un sertifikāti par veiksmīgi uzsākto mācību procesu skolā.
Lai nākamajās 100 un vēl vairāk dienās skolēnos nezūd zinātkāre un godīga, sirsnīga attieksme pret pasauli!

Lai izdodas!

Skolotāja Lelde

Share this post on:
Skip to content