Zinātnes centra “AHHAA” apmeklējums

Share this post on:

2023.gadā 16.februārī mēs – 5.b, 6.b, 7.b klases skolēni – kopā ar klašu audzinātājām A.Teruni, M.Zlotņikovu un N.Marheli apmeklējam zinātnes centru “AHHAA” un apskatījām Tartu.
Mums bija diezgan sarežģīti, bet aizraujoši pārvarēt AHHA ekspozīcijas etapus. Mēs rādījām labu zinātnisko sagatavotību, drosmi un spēju pārvarēt bailes un neticību saviem spēkiem.
Iesakām visam klasēm apmeklēt AHHAA centru.

Sirds siltums –
Runā tas –
Pukst plaukstā pasaule
Kā brīnums Tevī
Atdzimis.

Vangažu vidusskolā turpina realizēt pilnveidotu programmu – atbalsts pozitīvai uzvedībai. Šīs programmas viena no pamatvērtībām ir cieņa.
Sākumskolas skolēni no 13. – 17. februārim  savās klasēs darīja labus darbus, teica sirsnīgus vārdus un bija iejūtīgi viens pret otru. Ar dažādiem teicieniem skolēni vienojās labo darbu darīšanā.
Katru dienu izdari vienu labu lietu! Dalīts prieks ir dubults prieks. Labs darbs tevi atalgo. Prieks ir ne tikai ņemt, bet arī dot!
Nedēļas beigās visiem bija prieks par padarītiem labiem darbiem, teiktiem labiem vārdiem, cieņas izrādīšanu pret klasesbiedriem un skolotājiem.
Katru dienu ir vienreizēja iespēja paveikt kaut ko īpašu, izmēģināt nezināmo, ieraudzīt neparasto. Lai izdodas!

4.a klases atskaite šeit

Share this post on:
Skip to content