2023./2024. mācību gada pēdējā skolas diena

Share this post on:

Skolā maija skaistākā diena ir 31. maijs – pēdējā skolas diena! Tajā atskatāmies uz paveikto un tūlīt pēc tam lūkojamies vasarā. Svinīgajā pasākumā tika sveikti visi tie skolēni, kas čakli un apzinīgi mācījušies, piedalījušies un guvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs vai konkursos.  Un vienkārši pirms vasaras brīvlaika pateicamies viens otram par sadarbību, saprašanos un uzticību.

Share this post on:
Skip to content