Integrētās āra nodarbības

Share this post on:

Lai izbaudītu pavasari un nostiprinātu apgūtās prasmes, Vangažu vidusskolā pēdējā mācību nedēļā galvenā mācību forma bija alternatīvā mācību stunda. Klases audzinātāji sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem organizēja  integrētās stundas ārā. Āra mācīšanās ir efektīva izglītības metode, kuru Vangažu vidusskolas skolotāji izmanto savā darbā. Skolotāji, savstarpēji sadarbojoties, plānoja integrēto stundu, norādot sasniedzamo rezultātu. Nodarbību tēmas un darba formas bija ļoti dažādas. Patīkami, ka vidusskolas klašu skolēni ar lielu prieku palīdzēja skolotājiem organizēt un vadīt nodarbības.
1.a klase āra nodarbībās zīmēja savu drošo pilsētu, rakstīja alfabētu un vārdus, mācījās  sadarboties. Stāstīja no savas pieredzes dažādus stāstus un uzzināja, kā droši pavadīt vasaru.
2.a klases skolēni integrētajās ārā nodarbības sadarbojās, kopīgi pētot dabu, rēķinot un lasot.
3.a klases skolēni kopā ar skolotāju un 11. kl. skolēniem devās aizraujošā ceļojumā ”Es un daba” (I and nature). Skolēni mācījās jaunus angļu valodas vārdus, pildīja uzdevumus, zīmēja, dziedāja, piedalījās rotaļās. Otrajā dienā 3.a klase atkārtoti devās uz vietu, kur sākas Vangažu izaugsme. Aizaugušu bedru vietā veidojas līdzena un ir liela skaista ūdenskrātuve.
4.a klases skolēni āra nodarbībā izmantoja QR kodu skenēšanu, lai izpildītu interesantu, aizraujošu uzdevumu. Šī stunda bija lielisks piemērs tam, kā mūsdienīgas tehnoloģijas var uzlabot mācību procesu un padarīt to interaktīvāku un interesantāku.
4.b klase piedalījās orientēšanā ar apņēmību pilni sameklēt kartē noradītos objektus. Ne tikai orientēšana bija 4.b klasei, bet arī atpūta, sporta spēles un jaukas sarunas brīvā dabā.
5.a klases skolēni  uzzīmēja savu modeli, piedalījās intervijā angļu valodā, atrisināja krustvārdu mīklu un aktīvi  atpūtās.
5.b klases skolēni piedalījās nodarbībā “Vasaras etīdes”. Skolēni izbaudīja teātra izrādes iestudēšanas posmus.
6.a klases skolēni piedalījās āra nodarbībā ,,Vasariņu gaidot…” ar mērķi  saprast un skaidrot dabas procesu (vēja un saules darbība, temperatūras) izmaiņas.
Spēlējot futbolu bērni saprata, ka svarīgi izvēlēties saules virzienu, lai spēles laikā saule nespīdētu sejā. Spēlējot badmintonu bērni saprata , ka ir svarīgi saprast vēja virzienu, tad izvēlēties pareizu vietu spēlei, lai vējš netraucē. Spēlējot volejbolu bērni saprata, ka zemes virsmai jābūt taisnai, lai nedabūtu kājas traumu.
7.a, b kl.  integrētā stunda apvienoja 3 mācību priekšmetus: ģeogrāfiju, sportu un klases stundu. Viņi devas pārgājienā “Ūdenstilpi un ieži Vangažu apkārtnē.” Izpētīja iežus Vangažu karjeros, novēroja putnu dzīvi. Skolēni pārbaudīja  orientēšanās prasmes, piedalījās foto orientēšanās, izveidoja video par drošību.
8.b klasei bija ļoti nopietna tēma “Pitagora teorēma” ar mērķi saskatīt  Pitagora teorēmas praktisko pielietojumu ikdienā. Paldies skolotājiem par idejām, pozitīvo noskaņojumu, par izdomas bagātību un daudzveidīgām darba formām, saistītām ar reālo dzīvi! Paldies skolēniem par aktīvu iesaistīšanos āra nodarbībās, par vēlmi strādāt un sadarboties! Paldies 10. un 11. kl. par palīdzību nodarbību organizēšanā, kā arī Skolēnu padomei par orientēšanās foto.
Fotogrāfijas par āra nodarbību norisi var redzēt skolas mājaslapā „Galerijā”

Dārgie skolēni! Priekšā trīs brīvi mēneši, un jūs tos esat godam nopelnījuši! Novēlu visiem vasarā gūt jaunus iespaidus, doties ceļojumos un uzzināt daudz jauna, atpūsties un arī pastrādāt. Lai visiem laba, veiksmīga, saulaina vasara un jauka atpūta! Un uz tikšanos vasaras nogalē – jau rudenī!

                                                                           Informāciju apkopoja Valentīna Čerņeja,
                                                                                       direktora vietniece izglītības jomā

Share this post on:
Skip to content