Āra nodarbības Vangažu vidusskolā (turpinājums)

Share this post on:

2.a klasei  bija atkal iespēja tikties āra nodarbībā – ieskatīties dabas acīs, zīmēs, smaržās, elpā, skaņās.  Komandas darbs un vērīgums šodien bija noteicošais faktors, lai pēc iespējas ātrāk veiktu uzdevumus. Cik grūti sev apkārt pamanīt mazas lietas, nosaukt tās vārdā gan latviski, gan angliski. Daudzi nezināja vārdu nozīmes – kas ir raupjš, karalisks, kantains. Daba ir bagāta, un arī mēs šodien kļuvām bagātāki!
2.a klase āra nodarbībā iejutās mērnieku lomās. Āra nodarbībā atradām dažādu formu objektus, pratām tos nosaukt angļu valodā. Noskaidrojām, kā var izmērīt celma apkārtmēru, skudrupūžņa augstumu. Mēs tagad zinām, cik garš un plats ir atjaunotais tiltiņš pār upi. Nonācām līdz secinājumam, cik plata ir pati upe , vai pār tiltiņu viens otram pretim var pabraukt garām 2 velosipēdisti, cik bērnu var sasēst uz soliņa Veicām daudz citu mērījumu.
Āra nodarbībā atradām dažādu formu objektus, pratām tos nosaukt angļu valodā. Noskaidrojām, kā var izmērīt celma apkārtmēru, skudrupūžņa augstumu. Mēs tagad zinām, cik garš un plats ir atjaunotais tiltiņš pār upi. Nonācām līdz secinājumam, cik plata ir pati upe , vai pār tiltiņu viens otram pretim var pabraukt garām 2 velosipēdisti, cik bērnu var sasēst uz soliņa Veicām daudz citu mērījumu.
1.b klase vēroja dabu pavasarī, palielināja vārdu krājumu, piedalījās komandu sacensībās un konkursos. Saulīte spīdēja, stunda patika visiem!
Jaunie 1.b klases mākslinieki iepazinās ar dažādiem mākslas žanriem, izveidoja dzīvās gleznas. Ar rāmja palīdzību atļāva mums  ielūkoties savā radošajā pasaulē un ieraudzīt partretu, kluso dabu un ainavu. Bija daudz sporta un daudz  mākslas šajā brīnišķīgajā maija dienā!

7.a klase ar aizrautību sagatavoja prātus stundai, masējot savas smadzenes ar daudzveidīgām pirkstu kombinācijām. Centās pierādīt izvirzīto hipotēzi: vai rakstnieki darbos ietver dzīves īstenību vai ļaujas fantāzijai. Izmantojot Ž.Verna darba fragmentus un varbūtības teoriju, bērni rēķināja, cik liela varbūtība, ka ceļotājus vētras laikā izmet tieši uz kādas konkrētas salas, bet ne citas. Aprēķināja salas augstumu metros, zinot tikai tās augstumu pēdās. Pēc fragmenta apraksta rēķināja salas garumu metros un km, zinot tikai jūdzes. Zīmēja salas veidolu pēc apraksta, kurā izmantot nācās debess puses.
3.b klases skolēni devās ekspedīcijā un atklāja pasaulei jaunus dzīvniekus. Zinātnieku grupas iepazīstināja mūs ar savu arklājumu, demonstrējot dzīvnieka izskatu, dzīves veidu.
2.b klasē notika integrēta stunda (latviešu valoda un vizuālā māksla). Meklējam, izmantojam pavasara krāsas dabā un mākslā. Komandas veidoja portretus, ainavas, kluso dabu un marīnu (jūras ainavu).
2.b bija matemātika/angļu valoda. Veicam dažādus uzdevumus matemātikā angliski, palīdzējam draugiem pārvarēt grūtības, nostiprinājam savas zināšanas, prasmes, iemaņas! Bija aizraujoši. Malači!
Visa sākumā ir pavasaris. 3.a klases skolēni strādāja integrētajā nodarbībā (dabas zin. un angļu val.) “Daba un es”. Tika pētīta Straujupīte un angliski atkārtoti vārdi un teicieni par dabu. Skolēni ar interesi iesaistījās nodarbībā, jo saulīte sildīja, vējiņš dzesēja un upīte burbuļoja. Lai visiem tik silts un interesants pavasaris!
4.b.klases skolēni baudīja siltu  saulainu dienu ar interesantiem uzdevumiem matemātikā un dzimtajā valodā.
1.a klases skolēni padziļināja zināšanas profesiju pasaulē. Izzināja kādas rakstura īpašības nepieciešamas dažādiem profesiju pārstāvjiem. Paši iejutās mākslinieku   lomā. Gleznoja ar dabas matrliālu – pienenēm!
Fotogrāfijas par āra nodarbību norisi var redzēt mūsu „Galerijā.

Share this post on:
Skip to content