eTwinning projekti mūsu skolā

Share this post on:

Ja tu nevari darīt iespaidīgas lietas, tad dari mazas lietas, bet iespaidīgā veidā. /N.Hills/

Sveicam Vangažu vidusskolas eTwinning skolotāju komandu ar lieliskiem rezultātiem! Šogad Vangažu vidusskola ir 2x saņēmusi “eTwinning skolas” titulu, kurā vērtēja skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbību. 
Par 2020./2021.m.g. Vangažu vidusskolas skolotāji saņēmuši 3 Nacionālās Kvalitātes sertifikātus dažādos klašu vecumposmos: Līga Brizga nacionālais projekts “Ciemos pie draugiem Vidzemē”(pirmsskola), Inese Reisa nacionālais projekts “Mākoņu raksti”(2.a klase), Inga Lījvaka nacionālais projekts “Mani pirmie zābaciņi-2″(9.a klase). Mūsu skolas 2 projekti ir pieteikti šogad finālā kā labākie projekti, kuru rezultātus varēs uzzināt šī gada oktobrī.
Arī šogad 2021./2022.m.g. mūsu skola piedalīsies jaunos eTwinning projektos: Inese Reniņa nacionālais projekts “Labizjūtas formula”(6.a klase), Inese Reniņa, Solvita Vencjuna nacionālais projekts “Izrauties no 4 sienām”(5.a klase), Inese Reisa nacionālais projekts “Ielu detektīvi”(3.a klase), Solvita Vencjuna starptautiskais projekts “Welcome autumn”(5.a klase), Iveta Kauliņa starptautiskais projekts “Food between culture and balance”(4.a klase).
Sirsnīgs paldies projektu sadarbības skolotājiem par ieguldīto darbu – Inesei Grinbergai (sociālās zinības), Inārai Bulai (datorika, informātika), Dzintrai Meijerei (mūzika). Komandai ir spēks. “Ja visi kopā iet uz priekšu, tad panākumi rūpēsies par sevi.” /Henry Ford/. Lai ikvienam ir interesants un izglītojošs piedzīvojums, piedaloties eTwinning projektos!

eTwinning vēstniece, projekta vadītāja, mentore: Solvita Vencjuna

Share this post on:
Skip to content