Dzejas dienas – 2017

Share this post on:

15. septembrī Vangažu vidusskolas aktu zālē notika Dzejas dienām veltīta kreatīva literatūras stunda 5.a, 6.a un 7.a klasei, kura procesā svarīga loma bija radošajam dialogam ar daiļdarbu – Ineses Zanderes dzeju. Šajā nodarbībā skolēniem bija iespēja daudzveidīgi iepazīt Ineses Zanderes radīto dzejas pasauli, tēlus, gūt pieredzi, paplašināt redzesloku, apskatīt dzejoļu krājumus, kā arī iemācīties uzklausīt citu viedokli un izteikt savu.
Skolēni strādāja ar daudzveidīgi radošiem uzdevumiem: sacerēja dzejoļus pēc attēliem, veidoja dzejoļa vizualizāciju, izteiksmīgi deklamēja dzejoļus, veidoja video klipu, dziedāja dziesmu, izdomāja savu ritmu un mūziku dzejolim, pildīja krustvārdu mīklu, dzeju attēloja krāsu pasaulē. Šajā procesā skolēni iepazina ne tikai literāro darbu saturisko būtību, bet arī tā mākslinieciskās formas savdabību, kā arī iepazina pašas autores emocionālos pārdzīvojumus, jaunrades procesa norisi un bija iespēja aktualizēt estētisko vērtību nozīmi, pievēršot uzmanību dažādiem mākslinieciskās jaunrades veidiem – literārajai, muzikālajai, lietišķās mākslas jaunradei.
Šajā radošajā procesā veiksmīgi sadarbojās ne tikai 3 dažādu klašu skolēni, bet arī skolotājas: Solvita Runce, Baiba Toča, Solvita Vencjuna un Ināra Bula. Šajā darba procesā bija sadarbība starp skolēniem un skolotājiem, kopīga „mācīšanās darot” un patstāvīga atgriezeniskā saite.

Share this post on:
Skip to content