Integrētās stundas Patriotu nedēļā

Share this post on:

Integrējot dažādu mācību priekšmetu apakštēmas vienā lielajā – „Latvija – tās pagātne, tagadne un nākotne”, skolēni meklēja informāciju, lasīja literāros darbus, papildināja savu vārdu krājumu ar  jauniem  vārdiem un jēdzieniem, klausījās skaņdarbus, veica radošos darbus, diskusijās izteica savu viedokli  par doto tēmu.
Pārrunājot darbu stundās, skolēni atzīmēja, ka, meklējot un darbojoties ar dažādiem avotiem, atraduši interesantus faktus, mūzikas failus un mākslas darbus, kas saistījās ar tēmu.
Ļoti interesantus darbus – komiksus – par Lāčplēša tēmu, veidoja 5.b klases skolēni. Par savām izjūtām, dzīvojot Latvijā , kolāžas veidoja 7.a un 7 b klases skolēni.

I.Grinberga

Share this post on:
Skip to content