Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju stundas

Share this post on:

Šī gada patriotu nedēļas tēmu akcents vizuālajā mākslā, kā arī dizainā un tehnoloģijās tika likts uz latviešu etnogrāfiju – latviešu etnogrāfijā lietotām zīmēm, rakstiem, krāsām, rakstu joslām un tautastērpa detaļām. 
1.a un 9.a klases skolēni vizuālās mākslas stundās iepazina, kas ir saktas, kādam nolūkam tās izmantoja, cik daudzveidīgas tās var būt un kā tās rotātas. Mazie skolēni gleznoja saktas un rotāja tās ar saules zīmēm, bet lielie veidoja lielizmēra saktas aplikācijas tehnikā sākumskolas gaiteņa logu noformēšanai.
2.a un 3.a klases skolēni iepazina latviešu kultūrvēsturisko novadu tautastērpu vainagus, pētīja darināšanas tehniku, krāsas, rakstu joslas. Tad paši gleznoja skaistāko vainagu un rotāja ar rakstiem un rakstu joslām.
7.a un 7.b klases skolēni pētīja jostu rakstus un pielāgoja tos pērlīšu rokassprādzes aušanas vajadzībām. 
Skolēni ar patiesu interesi un aizrautību iepazina latviešu nacionālās kultūras vērtības.

I.Lījvaka

Share this post on:
Skip to content