MANA LATVIJA RAIŅA DZEJĀ

Share this post on:

Raiņa muzejs „Jasmuiža” šogad rīkoja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursu MANA LATVIA RAIŅA DZEJĀ. Konkursa uzdevums bija izveidot vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim uzzīmējot, uzgleznojot vai izveidojot savu Latviju, kuru konkursa dalībnieks pamana un vēlas atveidot, lasot Raiņa dzeju. Šogad konkursam tika iesūtīts rekordliels darbu skaits – 437 darbi.
Konkursā piedalījās arī Vangažu vidusskolas 3.a klases skolēni, gleznojot Raiņa dzejoli “Ripulis”, kurā autoru kolektīvs – Aleksa Briede, Marta Bernāne, Ilze Aleksejeva, Roberts Jānis Točs ieguva atzinību. Skolēni tika uzaicināti un 11. maijā kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Ingu Lījvaku devās uz konkursa noslēguma apbalvošanas ceremoniju Raiņa muzejā “Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā.
Pēc apbalvošanas pasākuma, klausoties lakstīgalu dziesmās un baudot brīnišķīgo pavasari, skolēniem bija iespēja piedalīties izstādes Aivis Pīzelis. Mana daba atklāšanā, kā arī izstādes Gaismas laiks atklāšanā un tikties ar koka un stikla mākslas darbu autoriem, kā arī iepazīt muzeja pastāvīgo ekspozīciju, kurā Rainis aizvadījis jaunības gadus.
Noslēgumā skolēni tika lutināti ar tēju un mājās gatavotiem gardumiem, kurus skolēni novērtēja ar sajūsmu.

Vizuālās mākslas skolotāja Inga Lījvaka

Share this post on:
Skip to content