Lielā zinātkāres diena Vangažu vidusskolā

Share this post on:

2017./2018.m.g. Vangažu vidusskola sāka īstenot projektu Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
Projekta ietvaros 15. maijā Vangažu vidusskolā notika  pasākums ”Lielā zinātkāres diena”. 1.-4. kl. skolēniem bija iespēja nodarbībās izmēģināt savas iemaņas elektrības un inženieru jomās.  5.-9. kl. skolēni apmeklēja zinātkāres stacijas ar interaktīviem eksponātiem. Noslēgumā ZINOO Cēsis organizēja aktu zālē eksperimentu parādi, kurā piedalījās visi Vangažu vidusskolas skolēni no 1. līdz 12. klasei. Interesants šovs radīja aktīvu interesi par dažādām dzīves jomām. Pasākums deva skolēniem iespēju ne tikai padziļināt zināšanas par inženierzinātnēm, elektrību un tehnisko jaunradi un pielietot praktiski teorētiskās zināšanas, bet arī iegūt aktuālo informāciju par elektriķa un inženiera profesijām.

Sākumskolas skolotāji Olga Kravčenko un Olga Hamčanovska

Share this post on:
Skip to content