Skolēnu aktivitātes Dzejas piknikā 2018.g. 7. septembrī

Share this post on:

“Laba dzeja ir līdzīga vijoles lociņam,
kas aizskar mūsu būtnes skanīgākās stīgas.
Dzejnieks liek ieskanēties mūsu dvēseles dzīlēm”.
/A.Franss/

Septembra mēnesī visā Latvijā notiek Dzejas dienu dažādas aktivitātes (viena no ilglaicīgākajām kultūras dzīves tradīcijām Latvijā)- dzejas lasīšana, tikšanās ar dzejniekiem, un ikviens var izbaudīt radošo dialogu ar dzeju. Arī Vangažu vidusskolas 5. – 9.klašu skolēni piedalījās Dzejas dienas piknikā pie dabas, veicot radošus uzdevumus, kura rezultātā tika sacerēti dzejoļi. Pikniks visiem sākās ar baskāju taku, un šīs sajūtas tika formulētas dzejoļa vārsmās, paspilgtinot domas ar sajūtu gleznām, dažādām stila figūrām, atskaņām un pārdzīvojumu dažādo eleganci. Dzejas rakstīšana ir saistīta ar to, kā tu novēro pasauli sev apkārt. Dzejolis var būt par jebkādu tēmu, sākot no mīlestības līdz zaudējumam, un līdz pat lauku idillei. Lai sacerētu dzejoļus, skolēniem bija jāsaliek puzle, jāatmin krustvārdu mīkla un dabas objekti jāsameklē dabā. Veicot dažādus Dzejas uzdevumus, skolēni pilnveidoja zināšanas par dzejas jēdzieniem – akrostihs, piecrinde, vārsmas, ritms. Visinteresantākais uzdevums skolēniem bija Dzejas slams (viena no vitālākajām un enerģiskākajām dzejas kustībām 21.gs), kur savus sacerētos oriģināldarbus  (dzejoļus) jaunie dzejnieki prezentē ar kustību, vizuālo noformējumu (tiek vērtēta izpildījuma maniere, saturs, stils). Paldies skolēniem par paveiktajiem darbiem. Secinājums – ar pareizo iedvesmu un pieeju mēs ikviens varam uzrakstīt dzejoli, par kuru pašam būs prieks.

Latviešu valodas skolotāja S.Vencjuna

Share this post on:
Skip to content