Olimpiskais mēnesis. Moto: Mēs sportiņā

Share this post on:

18.septembra Olimpiskā diena aizsāka veselības mēnesi skolā. Bijām priecīgi izvingroties svaigā gaisā. 0.-5. klases skolēniem sporta skolotāja L.Medvedeva bija organizējusi aktīvu, pozitīvu un sportisku nodarbību skolas pagalmā katrai klasei atsevišķi.
6.-12. klase vienojas par vienu veselīgu paradumu, ko centās ievērot mēneša laikā. Skolēni veidoja informatīvus plakātus, atspoguļojot savu apņemšanos un rezultātus.
Labo darbu nedēļa
No 5. līdz 11. oktobrim Latvijā norisinājās Labo darbu nedēļa. Arī Vangažu vidusskolas skolēni tajā aktīvi piedalījās. Tās mērķis ir veicināt savstarpējo palīdzēšanu un brīvprātīgo darbu. Šīs nedēļas laikā skolēni tika aicināti palīdzēt gan līdzcilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan Latvijas dabai, gan sabiedrībai kopumā. Tā bija nedēļa, kad darījām lielus un mazus darbus, kas neprasa finansiālu ieguldījumu.
Klases stundās skolēni paši rosināja, plānoja un stāstīja, kā bija īstenojuši labos darbus Mazākie skolēni nedēļas laikā veica un pat  uzskaitīja padarītos mazos, bet labos darbus. Piemēram, 1.b klase aktīvi rūpējās par savu klasi, lai tajā radītu mājīgumu. Nedēļas beigās skolēni atzina, ka labs darbs sagādā smaidu un prieku. Bet 3.a klase palīdzēja saviem vecākiem mājas darbu veikšanā (kārtoja māju, iepirkās veikalā, auklēja jaunākos brāļus, māsas, gatavoja ēst), dārza darbos ar ražas novākšanā. Skolēni sarūpēja arī lietas, kas noderēs dzīvnieku patversmes iemītniekiem.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Share this post on:
Skip to content