Rītausmas stundas lasījumi bērniem Vangažu pilsētas bibliotēkā

Share this post on:

No 14. līdz 20.novembrim Latvijas bibliotēkās norisinājās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma bija „Nākotne Ziemeļos”. 
Vangažu pilsētas bibliotēkā Rītausmas stundas lasījumi bērniem notika 15.novembrī plkst. 9.00, sadarbojoties ar Vangažu vidusskolas skolotājas – bibliotekāres Ineses Grīnbergas audzināmo 2.a klasi. Bērni klausījās norvēģu rakstnieka Stīana Hola grāmatas fragmentu „Gārmana vasara”, pēc lasījuma bija atraktīva jautājumu, atbilžu spēle. Pasākuma noslēgumā, strādājot grupās, bērni izveidoja Latvijas nākotnes kolāžas redzējumu. Vangažu pilsētas bibliotēkas bibliotekāres vēlas teikt lielu paldies, skolotājai Inesei Grīnbergai par sadarbību, 2.a klases skolēniem par priekšzīmīgu uzvedību pasākumā, un brīnišķīgām kolāžām.

Informāciju sagatavoja
Vangažu pilsētas bibliotēkas
bibliotekāre Jeļena Ozoliņa

Foto: Vangažu pilsētas bibliotēkas vadītāja
Vineta Bordāne

Share this post on:
Skip to content