Viktorīna „Mana pilsēta, novads, valsts”

Share this post on:

15.novembrī notika viktorīna sākumskolas skolēniem, kuras laikā bija jāatbild uz jautājumiem, kas saistās ar mūsu skolas, pilsētas, novada un valsts vēsturi, ikdienu un svētku reizēm. 

Katrs skolēns individuāli veica uzdotos uzdevumus un atbildēja uz jautājumiem. Pēc tam tika apkopoti rezultāti un no katras klases labākais skolēns tiks apbalvots svinīgajā līnijā, kas notiks 17. novembrī.
Paldies skolotājai Olgai Sutai par ekskursiju vadīšanu skolas muzejā, palīdzību viktorīnas jautājumu sagatavošanā un viktorīnas rezultātu apkopošanā!
Paldies 1.-4.klašu audzinātājām par atbalstu viktorīnas organizēšanā!

Sākumskolas MK vadītāja Inese Grinberga

Share this post on:
Skip to content