Ropažu novada izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko projektu darbu konference “Ieklausies. Domā. Pilnveidojies.”

Share this post on:

04. aprīlī 2024. gada  Vangažu vidusskolā notika konference ”Projektu darbs” ar mērķi iepazīstināt ar mācību procesā izstrādātajiem projektu darbiem un veicināt prezentēšanas prasmes, pilnveidot izpratni par darba izstrādes procesu. Veicot ZPD, sabiedriskas projektu, skolēni parāda savu spēju mērķtiecīgi izmantot un analizēt zinātnisko literatūru un informācijas avotus, izvēlēties mērķa sasniegšanai atbilstošas metodes, analizēt iegūtos datus, izteikt loģiskus, cēloņsakarībās spriedumus, izdarīt secinājumus. Vienlaikus tiek attīstītas skolēna analītiskās spējas, kritiskās domāšanas prasmes, prasme izmantot teorētiskās atziņas konkrētu problēmu izpētē, kā arī prezentēšanas prasmes.
Konferencē piedalījās 10. – 12. klašu skolēni un mācību priekšmeta “Projekta darbs” darbu vadītāji, padziļināto mācību priekšmetu skolotāji. Kopumā jaunieši iesniedza 8 darbus četrās mācību jomās : valodu, dabaszinātņu, sociālās un pilsoniskās un veselības , drošības un fiziskās aktivitātes jomā. Rezultātā – 4 darbi tika izvirzīti tālāk uz Ropažu novada izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko projektu darbu konferenci “Ieklausies. Domā. Pilnveidojies.”, kas notika 10. aprīlī Ulbrokas Pērlē. Konferencē no 12 skolēnu darbiem  4 bija  mūsu Vangažu vidusskolas  darbi.
1. „Dvīņu attīstība bioloģiskās un sociālās vides ietekmē. Gemeloloģija” Katerina Guseva (darba vadītāja Ina Kiselica) 2. „Mākslīgo orgānu nozīme cilvēku veselības saglabāšanā.“ Anna Filatova (darba vadītāja Ina Kiselica)
3. „Angļu slengs mūsdienās.” Arina Kompanijeca (darba vadītāja Ilona Ušakeviča)
4. „Atbalsta pasākumi 1.a, 1.b klašu skolēniem, pārejot uz mācībām valsts valodā.” Kristīne Fedosenko, Nikita Bidzāns (darba vadītāja Valentīna Čerņeja)
Visi konferences projektu darbi bija interesanti, izzinoši, daudzveidīgi. Projektu autori savās prezentācijās parādīja plašas zināšanas un  publiskās uzstāšanās prasmes. Dalībnieki ar interesi un aizrautību gan klausījās, gan uzdeva jautājumus.  Vangažu vidusskolas 12.kl. skolniece  Katerina Guseva saņēma skatītāju simpātijas balvu. Bet  Kristīne Fedosenko un Nikita Bidzāns  Izglītības departamenta simpātijas balvu.
Lepojamies ar mūsu  skolēnu sasniegumiem! Paldies skolotājiem par sniegto atbalstu projektu tapšanas laikā!
Vairāk fotogrāfiju šeit

Valentīna Čerņeja , direktora vietniece mācību darbā


Share this post on:
Skip to content