“Talanti tiek uzskatīti par valsts inovāciju kapacitātes galveno sastāvdaļu”

Share this post on:

Darbs ar talantīgiem skolēniem ir viena no Vangažu vidusskolas prioritātēm.
Darba ar talantīgo skolēnu mērķis:
optimālu apstākļu radīšana talantīgo bērnu atbalstam, mācīšanai, attīstībai, talantīgo skolēnu potenciālo spēju realizēšana.
Galvenie uzdevumi: iesaistīt un atbalstīt talantīgos skolēnos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos.
2017.gada 23.martā Vangažu vidusskolas skolēni piedalījās starptautiskajā matemātikas konkursā-spēlē “Ķengurs”. Konkurss-spēle “Ķengurs – matemātika visiem” veicina matemātikas popularitāti un paaugstina skolēnu interesi par to. Spēle ne tikai stimulē skolas programmas apguvi, bet arī mudina piedalīties citās olimpiādēs, konkursos un sacensībās.

Share this post on:
Skip to content