Āra nodarbības Vangažu vidusskolā

Share this post on:

          No 22. marta daudzām Latvijas skolām bija iespēja atjaunot klātienes mācības brīvā dabā. Šādu iespēju no 23.03.2021. līdz 01.04.2021. veiksmīgi realizēja Vangažu vidusskola.
          Āra mācīšanās ir efektīva izglītības metode, kuru Vangažu vidusskolas skolotāji izmantoja sava darbā. Ir svarīgi āra mācīšanos piedāvāt labā līmenī. Lai nodrošinātu kvalitāti, mūsu skolā bija izveidots integrēto āra nodarbību saraksts. Skolotāji, savstarpēji sadarbojoties, plānoja integrēto stundu, norādot sasniedzamo rezultātu. Nodarbībās skolotāji izmantoja interesantas darba formas un uzdevumus, lai iedvesmotu un rosinātu skolēnu vēlmi mācīties brīvā dabā. Nodarbību tēmas un darba formas bija ļoti dažādas. Patīkami, ka devītās un vidusskolas klases skolēni ar lielu prieku atnāca sportot.
       1.a klases skolēniem bija tēma ”Putni”. Bērni kopā ar dabaszinības un vizuālās mākslas skolotājiem izveidoja mākslas darbu „Putns”.
         5.b klases skolēni veidoja skulptūras no sniega un dekorēja tos ar  akvareļkrāsām. Cik interesanti bija integrētāja nodarbībā sportā un krievu valodā, kur 5.b klases skolēni šķēršļu joslā savas emocijas raksturoja, izmantojot krievu frazeoloģismus.
         Kopā ar skolotāju Ingu Lījvaku  8.a un 9.a klases skolēni apgalvoja, ka zīmēt un gleznot ārā ir daudz patīkamāk un interesantāk, nekā klasē. 9.a klases āra nodarbībās, pa grupām mainoties un turpinot citas grupas iesākto gleznojumu,  gleznoja klases kopdarbus par tēmu ,,Pavasari gaidot”. Šajās nodarbībās Vangaži  izskatījās kā „Mazā Monmartra”, bet 8.a un 9.a klases skolēni bija kā mākslinieki Parīzē Monmartra ielā.
         Sociālo zinību un matemātikas skolotājas organizēja 7.a klasei  nodarbību ,,Kā prognozēt pieprasījumu pēc kādas profesijas? Matemātika dažādās profesijās”. Izmantojot spēli kā  darba formu, vispirms skolēni mēģināja trāpīt nospraustajā mērķi, kā arī atbildēja uz dažādiem āķīgiem jautājumiem un attēloja dažādas profesijas.
         Mācoties par kontinentiem, 3.a un 3.b klases skolēni āra nodarbību iesāka ar atkārtojumu – pieredzi „ko jau zinu”. Tad  skolēni grupās  strādāja pēc dotās informācijas par katru kontinentu. Katra grupa pētīja katru no 6 kontinentiem un svarīgāko pierakstīja tabulā, kā arī attēloja kontinentu augus un dzīvniekus. Viens otram palīdzot, apguva  īpašu informāciju par katru kontinentu. Nodarbībā bija ļoti interesantas sporta aktivitātes.
       Ar lielu satikšanās prieku un smiekliem  tika pavadīta pirmā āra nodarbība 2.a klasē. Rotaļu veidā iemācījās, atkārtoja debess puses, Latvijas novadus, alfabētu. Latviešu valodas nodarbībā skolēni izvēdināja plaušas, smejoties ar dažādiem patskaņiem un emociju spektriem. Bērni satikās ar projekta “Mākoņu raksti” logo, kurš ir pārtapis taustāmā  mākoņlellē. Nodarbību noslēdza ar pēdējo pavasara sniega pikošanos!
        6.b klase integrētājā  latviešu un krievu valodas nodarbībā „Vietniekvārdi un īpašības vārdi”  izdomāja savu draugu ”vārdu portretus” tikai ar vietniekvārdiem un īpašības vārdiem, meklēja draugus-antonīmus, attēloja krāsas un, protams, satika Lieldienu zaķīšus.
        Pirmssvētku nedēļā āra nodarbības tika veltītas Lieldienām. Cik interesantas un daudzveidīgas bija nodarbību tēmas!

 • Lieldienu  ticējumi, rotaļas, mīklas, dziesmas. Lieldienas. Happy Easter! 
 • Vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļi Lieldienu olu zīmējumos. 
 • Lieldienas –  gleznojam un sportojam kopā! 
 • Easter is here! Lieldienas. Krāsu un formu ekspresijā – gleznojam kopā! Lieldienu aktivitātes. Easter activities. 
 • Lieldienu tradīcijas agrāk un mūsdienās 
 • Lieldienu tradīcijas Latvijā un Lielbritānijā.
 • Lieldienu tradīcijas folklorā: tautas dziesmās, ticējumos, rotaļās.

     Skolēni skolotājas vadībā sagatavo aptaujas jautājumus  klasesbiedriem par Lieldienu aktivitātēm, veica aptauju un apkopoja iegūto informāciju, saskatīja atšķirību starp tradīcijām dažādās valstīs, uzzināja atšķirību  Lieldienu  tradīcijās folklorā un kristīgajā jomā, gleznoja kopā Lieldienu olas, kā arī svinēja Zaļo Ceturtdienu. 
       Zaļajā Ceturtdienā 7.a klase satikās tērpušies  zaļā krāsā. Angļu un latviešu valodas skolotājas atnāca ar zaļu maisiņu, kurā bija sarūpētas dažādās zaļas spēles. Skolēni lasīja I. Ziedoņa „Zaļo pasaku”. Skolēni minēja mīklas, puiši pūta zaļus balonus. Nodarbībā skolēni uzzināja, ko nedrīkst darīt Zaļajā Ceturtdienā, kā nokrāsot zaļas olas no dabas materiāliem, kā izveidojās no anglosakšu pavasara  dievietes vārda Lieldienas angļu valodā. Nodarbība beidzās ar zaļo, gaišo domāšanu.
        4.b klases skolēni, savstarpēji sadarbojoties,  integrētajā vizuālās mākslas un angļu valodas nodarbībā  izveidoja unikālu darbu „Lieldienu olas”.  Par padarīto bija ļoti apmierināti ne tikai skolēni un skolotājas, bet arī vecāki.
        Āra mācīšanās rezultātā tiek pilnveidotas individuālās un sociālās komunikācijas prasmes un iemaņas, kā arī tiek:

 • nostiprināta fiziskā un garīgā veselība,
 • attīstītas skolēnu paškontroles spējas un personīgā labsajūta,
 • attīstītas prasmes sekmīgi un radoši strādāt komandā, 
 • pilnveidotas  prasmes sadarboties izvirzītā mērķa sasniegšanā un gūt gandarījumu par  paveikto, kopīgi nonākt pie rezultāta,
 • attīstas prasmes izteikt savu viedokli, jautāt, stāstīt pieredzēto, novēroto, izjusto.

      Paldies skolotājiem par idejām, pozitīvo noskaņojumu, par izdomas bagātību un daudzveidīgām darba formām, saistītām ar reālo dzīvi! Paldies skolēniem par aktīvu iesaistīšanos āra nodarbībās, par vēlmi strādāt un sadarboties!
       Ļoti svarīgi, ka saule arī bieži mūs  lutināja! Un Vangažu vidusskolas skolēni  ir  atjaunojuši kopā būšanas sajūtu un guvuši  patīkamas un pozitīvas emocijas par  kopā pavadīto laiku. Un tas  bija pats svarīgākais!
       Fotogrāfijas par āra nodarbību norisi var redzēt skolas mājās lapā „Galerijā”.

Informāciju apkopoja Valentīna Čerņeja,

                                                                                       direktora vietniece izglītības jomā

Informāciju apkopoja Valentīna Čerņeja,
direktora vietniece izglītības jomā

Share this post on:
Skip to content